v trn elektr rna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Větrná elektrárna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Větrná elektrárna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
lucas-oliver

Větrná elektrárna - PowerPoint PPT Presentation

105 Views
Download Presentation
Větrná elektrárna
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nabídka pro ministerstvo průmyslu Větrná elektrárna Autoři: Jakub Vlasák Jiří Folta

  2. Větrné elektrárny v ČR

  3. Obnovitelné zdroje • znamená, že jsou téměř nevyčerpatelné. • Je to: sluneční záření , větrná energie, vodní energie, energie přílivu, geotermální energie, biomasy • definice: Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.

  4. Výhody • Minimální dopad na životní prostředí • „Zelená“ energie vyráběná z obnovitelného a prakticky nevyčerpatelného zdroje

  5. Vedlejší produkty výroby • Teplo

  6. Negativní důsledky výroby • Někdy pokles cen nemovitostí • V zimě odlétávají kusy ledu

  7. Provozní náklady • Zaměstnanci (velice levné) • Servis (cena neznámá)

  8. Děkuji za pozornost Firemní kontakt: Energo FoltaVlasák s.r.o.