innf ring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten. Inger Natvig Norderhaug, Forskningsleder. Økt levealder. Økte forventninger. Økt tilbud. Helsebudsjett. Ny behandling. Ikke nyttig. Entusiasme. Kunnskaps oppsummering. Overbevisning. Kommersielt press. Nyttig. Entusiasme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innf ring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten

Innføring av nye kostnadskrevende metoder i helsetjenesten

Inger Natvig Norderhaug, Forskningsleder

slide2

Økt levealder

Økte forventninger

Økt tilbud

Helsebudsjett

slide3

Ny behandling

Ikke nyttig

Entusiasme

Kunnskaps

oppsummering

Overbevisning

Kommersielt press

Nyttig

Entusiasme

Overbevisning

Helsetjenestetilbud

Kommersielt press

Fra: Andrew Stevens NHSC, UK

slide4

Washington post november 2008

 • ……..aggressively marketing the $4 million machine, known as the CyberKnife, for early prostate cancer, one of the most common cancers
 • ……intense debate about whether it represents an important advancement or the latest example of an expensive and potentially profitable new technology proliferating too soon
 • ……."It might be as good and more convenient. It may be better and more convenient. But it could turn out to be a disaster.
kostnadsdrivere oecd
Kostnadsdrivere OECD
 • Økt tilbud
 • Økt etterspørsel
 • Økt levealder
oecd 2006
OECD 2006

http://www.oecd.org/dataoecd/57/7/36085940.pdf

oecd 20061
OECD 2006
 • The rising medical demands of ageing and wealthier populations could send average health costs in the OECD area up from 6.7% of GDP to 12.8%.
 • In a worst-case scenario, if current trends persist, countries like Iceland, Norway and Ireland could see their health burdens rise as high as 15.2%, 15% and 14.5% of GDP, respectively

http://www.oecd.org/dataoecd/57/7/36085940.pdf

eksisterende systemer for vurdering av nye metoder
Eksisterende systemer for vurdering av nye metoder

Blåresept

Praksis

Legemidler

MF

Med.tekn.utstyr

CE

Praksis

Praksis

Prosedyrer

slide11

Det er ikke noe land som kan tilby all dyr kreftbehandling til sine innbyggere. Derfor er vi nødt til å ta en kost-/ nyttediskusjon, fastslår Bjørn-Inge Larsen (Dagens Medisin 11.09.08)

nasjonal helseplan om nye metoder
Nasjonal helseplan - om nye metoder
 • Det er viktig å sikre at ny teknologi som finner veien inn i norsk helsetjeneste gjennom forskningsstudier, ikke blir etablert praksis før metodens nytte, skadelige effekter og kostnader er kartlagt
 • Det skal utvikles rutiner for å vurdere behov, kostnader og kostnadseffektivitet ved nye store investeringer i spesialisthelsetjenesten
 • Beslutningsgrunnlaget kan være tema i Nasjonalt råd for prioritering
ny diagnostikk og behandling starter med klinisk utpr vning
Ny diagnostikk og behandling starter med klinisk utprøvning

Pågående kliniske studier i WHO databasen

 • 17162 kreft
 • 6145 hjerte-kar
 • 3824 diabetes
 • 745 KOLS

http://www.who.int/trialsearch/

n r vurdere nye metoder
Når vurdere nye metoder?

Utbredelse

Tid

Eksperimentell

Utvikling

Etablering

Rutine

Utfasing

hvordan er vi forberedt p ta innover oss resultatene fra denne forskningen
Hvordan er vi forberedt på å ta innover oss resultatene fra denne forskningen?
 • Beslutninger i HF
 • Beslutninger i RHF
 • Beslutninger i fagmiljø
 • Beslutninger på nasjonalt nivå
  • Prioritering
  • Retningslinjer
  • Koordinering
  • Finansiering
helsedepartementet
Helsedepartementet:
 • Beslutninger om innføring av nye og kostnadskrevende metoder skal være basert på dokumentasjon av nytte, kostnader og overordnede prioriteringskriterier.
 • Et nytt system skal bidra til at vurderinger av innføring av nye metoder er basert på samme sett av kriterier innad og mellom regionene”.
foresl system som
Foreslå system som:
 • Identifisere og vurdere nye kostnadskrevende behandlingsmetoder i forhold til nytte og kostnader
 • Kriterier for hvordan behandlingsmetoder som ikke har dokumentert nytte skal kunne tas i bruk som helsehjelp
 • Prosesser for å kunne identifisere nye metoder for å kunne oppdatere ISF-systemet så raskt som mulig
 • Nasjonal koordinering for å sikre kostnadseffektivt og likeverdig tilbud
internasjonalt
Internasjonalt
 • Flere og flere land har etablert systemer for tidlig informasjon om og vurdering av nye metoder før de innføres i helsetjenesten
 • Internasjonalt samarbeid gjennom Euroscan
ny teknologi en utfordring for etablerte prosesser
Ny teknologi en utfordring for etablerte prosesser
 • Standard prosedyre for godkjenning og finansiering er tidkrevende, og utformet for teknologi som har et etablert kunnskapsgrunnlag
alternative system for finansiering for nye innovative teknologier
Alternative system for finansiering for nye innovative teknologier?
 • Ordinger for finansiering av ny teknologi som ikke har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for ordinær finansiering
  • Coverage with evidence development
  • Coverage with appropriateness determination
slide26
MÅL
 • Helsetjenesten er forberedt på nye muligheter for diagnostikk og behandling
 • Konsekvensene ved å ta i bruk ny teknologi er vurdert
 • Ny teknologi benyttes målrettet for pasienter som har nytte av behandlingen