Download
l replanm l 06 kompetansem l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Læreplanmål 06 Kompetansemål PowerPoint Presentation
Download Presentation
Læreplanmål 06 Kompetansemål

Læreplanmål 06 Kompetansemål

135 Views Download Presentation
Download Presentation

Læreplanmål 06 Kompetansemål

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Læreplanmål 06Kompetansemål • Tolke tekstar • Reflektere over innhald, form og formål • Vurdere forteljemåte og verdiar

  2. Læreplan 06Krav til tekstutval • samtidstekstar • norrøne tekstar • samiske tekstar • mytiske tekstar • folkedikting frå fleire land

  3. Gresk myte: Prometevs og Pandora Religiøs tekst: Gud skaper verda Mennesket i Guds hage Norrøn myte: Bors-sønene Hav og land. Midgard og Åsgard Skaping

  4. Eldre tekstar: • Eros og Psyke • Austanfor sol og vestanfor måne • Bendik og Årolilja Samtidstekstar: • Mannen som elsket Yngve (utdrag) • Sterk sult, plutselig kvalme • Blå amason Eros og Psyke

  5. Eldre tekstar: • Soga om Gunnlaug Ormstunge (utdrag) • Olav og Kari • Bambusprinsessen • Tre søstre Samtidstekstar: • Liten knute • Oktober • Stengd gitar • Moren min er en saks • Eg vil heim og eg vil at det skal vere ordna forhold der Familie

  6. Norrøn tekst: Tormod Kolbrunarskald døyr Gresk tekst: Sirenene syng (Odysseen) Individet – eldre tekstar

  7. Ingvar Ambjørnsen: En falkepleiers bekjennelse Kjell Askildsen: Johannes’ oppmuntrende begravelse Erlend Loe: L (utdrag) Kirsten Pallto: Vokteren Individet – samtidstekstar

  8. Norrøn tekst: Soga om Gunnlaug Ormstunge Buddistisk tekst: De fire møter – Siddharta oppdager livets realiteter Individ og samfunn – eldre tekstar

  9. Jan Kjærstad: Blues Rønnaug Kleiva: Tre jenter går opp på eit fjell ein sommardag og byrjar gå ned igjen Johan Harstad: Nokia. Connecting people Synne Sun Løes: My forsvinner Individ og samfunn – samtidstekstar

  10. Samtidstekstar: Bundet til et tre i skogen Brutalitet Eldre tekstar: • Fitchers fugl • Selkvinnen • Tvillingbrørne • Laurekadsj og tjudene