1 / 10

Læreplanmål 06 Kompetansemål

Læreplanmål 06 Kompetansemål. • Tolke tekstar • Reflektere over innhald, form og formål • Vurdere forteljemåte og verdiar. Læreplan 06 Krav til tekstutval. • samtidstekstar • norrøne tekstar • samiske tekstar • mytiske tekstar • folkedikting frå fleire land. Gresk myte:

luboslaw
Download Presentation

Læreplanmål 06 Kompetansemål

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Læreplanmål 06Kompetansemål • Tolke tekstar • Reflektere over innhald, form og formål • Vurdere forteljemåte og verdiar

  2. Læreplan 06Krav til tekstutval • samtidstekstar • norrøne tekstar • samiske tekstar • mytiske tekstar • folkedikting frå fleire land

  3. Gresk myte: Prometevs og Pandora Religiøs tekst: Gud skaper verda Mennesket i Guds hage Norrøn myte: Bors-sønene Hav og land. Midgard og Åsgard Skaping

  4. Eldre tekstar: • Eros og Psyke • Austanfor sol og vestanfor måne • Bendik og Årolilja Samtidstekstar: • Mannen som elsket Yngve (utdrag) • Sterk sult, plutselig kvalme • Blå amason Eros og Psyke

  5. Eldre tekstar: • Soga om Gunnlaug Ormstunge (utdrag) • Olav og Kari • Bambusprinsessen • Tre søstre Samtidstekstar: • Liten knute • Oktober • Stengd gitar • Moren min er en saks • Eg vil heim og eg vil at det skal vere ordna forhold der Familie

  6. Norrøn tekst: Tormod Kolbrunarskald døyr Gresk tekst: Sirenene syng (Odysseen) Individet – eldre tekstar

  7. Ingvar Ambjørnsen: En falkepleiers bekjennelse Kjell Askildsen: Johannes’ oppmuntrende begravelse Erlend Loe: L (utdrag) Kirsten Pallto: Vokteren Individet – samtidstekstar

  8. Norrøn tekst: Soga om Gunnlaug Ormstunge Buddistisk tekst: De fire møter – Siddharta oppdager livets realiteter Individ og samfunn – eldre tekstar

  9. Jan Kjærstad: Blues Rønnaug Kleiva: Tre jenter går opp på eit fjell ein sommardag og byrjar gå ned igjen Johan Harstad: Nokia. Connecting people Synne Sun Løes: My forsvinner Individ og samfunn – samtidstekstar

  10. Samtidstekstar: Bundet til et tre i skogen Brutalitet Eldre tekstar: • Fitchers fugl • Selkvinnen • Tvillingbrørne • Laurekadsj og tjudene

More Related