asociatia de p rinti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASOCIATIA DE PĂRINTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ASOCIATIA DE PĂRINTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

ASOCIATIA DE PĂRINTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

ASOCIATIA DE PĂRINTI. DE CE ESTE NECESARĂ?. Asigură apropierea părin ț ilor de școală . Asigură un volum mai mare de resurse, atat financiare cat si umane care să fie utilizate in beneficiul copiilor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ASOCIATIA DE PĂRINTI' - loyal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de ce este necesar
DE CE ESTE NECESARĂ?
 • Asigură apropierea părinților de școală.
 • Asigură un volum mai mare de resurse, atat financiare cat si umane care săfie utilizate in beneficiul copiilor.
 • Face ca sprijinul acordat de către părinți școlii să se realizeze pe baza unui plan de lucru concret, structurat chiar de părinți.
 • Asigură o transparență totală a fondurilor strânse și a cheltuielilor efectuate din banii părinților.
 • Existența personalității juridice creează premisaimplementării de proiecte de finanțare in beneficiul școliisi al comunității.
de ce este mai bun o asocia ie dec t comitetul de p rin i
De ce este mai bună o asociațiedecât comitetul de părinți?
 • ASOCIAȚIA:
 • Are personalitate juridică.
 • Se implică activ in activități.
 • Reprezintă sprijin atat pentrucopii cat si pentru școală în general.
 • Membrii plătesc o cotizațieanuală la care se angajează prinaderare. Această sumă va ficheltuită in beneficiul copiilorpotrivit deciziei asociației, cu o totală transparență a cheltuielilor.
 • Pot fi strânse fonduri suplimentare din alte surse (spre ex. cei 2% din impozit).

COMITETUL DE PĂRINȚI

 • Nu are personalitate juridică.
 • Este consultat cu privire la activități, dar nu le poate proiecta/ iniția.
 • Reprezintăsprijindoar la nivel de clasă de elevi.
 • Comitetul de părinți poatepropune in adunarea generalăplata unei sume de către părinți pentru acoperirea unor cheltuieli, dar nu este obligatorie și nici nu poate decide modul de utilizare al banilor.
 • Nu pot fi strânse fonduri suplimentare din alte surse.
de ce sa fiu membru
DE CE SA FIU MEMBRU?
 • Părinte - care
 • NU e MEMBRU al Aociației de părinți:
 • Plătesc fondul școlii/ clasei, dar nu se va putea verifica întotdeauna modul lor de utilizare, sau nu voi fi informat.
 • Plătesc cheltuielile pentru diverse activități/evenimente, fără a primi document justificativ legat de cheltuielile efectuate.
 • Părintele va trebui să găsească singur căile de comunicare cu profesorii, cu direcțiunea și să se informeze singur cu privire la modul de soluționare al unor probleme.
 • Părintele care are o idee benefică pentru copii o va impărtăsi dirigintelui, de aici mai departe doar dirigintele poate promova inițiativa, părintele nu
 • comunică cu părinții altor clase decat rar si pentru un timp foarte limitat.

Părinte – MEMBRU

al Asociației de părinți:

 • Plătesc cotizație pe bază de chitanță, drumul banilor poate fi legal si transparent verificat. Cotizația plătită asociației poate să acopere cheltuielile activităților extracurriculare si evenimentelor pentru copii organizate de școală sau cheltuieli necesare reabilitării/ îmbunătățirii bazei materiale a școlii.
 • Asociația reprezintă interesele părinților și ale elevilor in raport cu școala.
 • Pot influența (contribui la) elaborarea planului de programe, proiecte ale școlii.
de ce sa fiu membru1
DE CE SA FIU MEMBRU?
 • Părinte - care
 • NU e MEMBRU al Aociației de părinți:
 • Din cauza lipsei unei structuri juridice, care să permită accesarea de fonduri, părinții primesc doar serviciile oferite de minister/ inspectorat/ școală.
 • Sprjinul oferit de minister este extrem de redus și nu poate acoperi nevoile familiilor cu posibilități financiare reduse
 • Comunicarea se limitează cel mai des la discuții cu dirigintele clasei sau directorul și nu are, de cele mai multe ori, rezultate concludente.
 • Interesele părintelui sunt mai slab reprezentate in raport cu statul, comunitatea, școala.

Părinte – MEMBRU

al Asociației de părinți:

 • Părinții au acces la mai multe servicii decat acelea furnizate de minister pentru că există un fond, pot atrage venituri suplimentare, finantari, sponsorizari și se pot implica activ în proiectarea si derularea activitatior.
 • Familiile care au posibilități financiare reduse sunt scutite de cotizație si sunt sprijinite.
 • Asociația creează cadrul de sprijin, comunicare intre părinți si de soluționare a problemelor care ii preocupă. Părintele găseste sprijin in ceilalți părinți pentru solutionarea oricaror probleme
cine sunt membrii asociatiei de parinti
Cine sunt membriiasociatiei de parinti?
 • Asociația poate fi inființată de cel puțin 3 asociați, persoane fizice sau juridice.

Ingredientul esențial in inființarea unei asociații este inițiativa si dorința de implicare in mod activ in activitățile școliiin beneficiul copiilor.

ARĂTAȚI CĂ VĂ PASĂ

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU EI

ȘI ȘCOALA ÎN CARE ÎNVAȚĂ!

 • Membri asociatiei sunt parintii elevilor inscrisi in scoala, ai fostilor elevi, sau orice persoana interesata sa sprijne elevii si scoala, prin simpla semnare a unei cereri de adeziune.
cum se infiinteaza asociatia de parinti
Cum se infiinteaza asociatia de parinti?

1. Rezervare denumire: dovada disponibilității denumirii se obține de la Ministerul Justiției in baza unei cereri

2. Stabilirea sediului: proprietarul imobilului stabilit ca sediu autentifică la notariat o declarație prin care pune la dispoziție spațiul respectiv ca sediu al asociației.

3. Intocmirea actelor constitutive (Statut, Act constitutiv): ambele se incheie in formă autentficată de un notar

4. Constituirea patrimoniului: deschiderea unui depozit bancar, avand un cuantum egal cu un salariu minim brut pe economie (850 lei depuși la CEC sau la Bancă).

5. Punerea la dispoziție a Cazierului fiscal al fondatorilor (în număr de minim 3) eliberat de MinisterulFinanțelor prin Administrația Finanțelor Publice.

6. Dobandirea personalității juridice: depunerea dosarului la Judecătorie care vaacorda personalitatea juridică. Dosarul conține următoarele acte:

- cererea

- dovada disponibilității denumirii;

- 6 exemplare de pe Actul constitutiv si Statut;

- actele doveditoare ale sediului si patrimoniului inițial;

- cazierul fiscal al asociaților;

- un timbru judiciar de 1 leu;

- chitanța doveditoare a achitării taxei de timbru judiciar (100 lei)

7. Legalizarea incheierii civile; inscrierea in Registrul asociațiilor si fundațiilor in cadrul Judecătoriei.

8. Obținerea Certificatului de inregistrare fiscală de la Administrația Finanțelor Publice.

9. Realizarea sampilei si a imprimatelor cu regim special.

10. Deschiderea contului bancar.