PLAGIJARIZAM : “Dijagnoza, terapija, profilaksa” - PowerPoint PPT Presentation

lowri
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLAGIJARIZAM : “Dijagnoza, terapija, profilaksa” PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLAGIJARIZAM : “Dijagnoza, terapija, profilaksa”

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Presentation Description
118 Views
Download Presentation

PLAGIJARIZAM : “Dijagnoza, terapija, profilaksa”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PLAGIJARIZAM: “Dijagnoza, terapija, profilaksa” Nikola Stanić Centar za evaluciju u obrazovanju i nauci, Beograd

 2. Plagijarizam u nauci Plagiarius – otmičar (oko 1620. u engleski) Jedan od načina kršenja tzv. naučne etike (falsifikovanje i fabrikovanje podataka i rezultata) Razvoj novih tehnologija (Internet)

 3. Definicije: Wikipedia: “...prisvojiti tuđe reči, misli, ideje i izraze i predstaviti ih kao sopstveni originalni rad” American Association of University Professors (1989): “prisvajanje ideja, metoda ili pisanih reči drugih, bez ukazivanja na autora, s namerom da budu prikazani kao originalno delo prestupnika” Milan Vujaklija (1961): “sklonost književnoj krađi i nedopuštenom prisvajanju tuđe duhovne svojine uopšte”

 4. Vrste plagijarizma: plagijarizam teksta plagijarizam ideja patchwriting, parafragijarizam ili mozaik plagijarizam samoplagijarizam ili autoplagijarizam neadekvatno parafraziranje

 5. Plagijarizam teksta: “Kopiranje dela teksta iz nekog izvora bez ukazivanja na autora i bez stavljanja kopiranog teksta pod navodnike” (American Association of University Professors, premaRoig M., 2006)


 6. Plagijarizam ideja: “prisvajanje ideja (npr. objašnjenja, teorije, zaključci, hipoteze, metafore) u celini ili delimično ili sa neznatnim izmenama bez ukazivanja na onoga od koga te ideje potiču” (American Association of University Professors, premaRoig M., 2006)

 7. Patchwriting (parafragijarizam) “Kopiranje dela teksta iz jednog ili više izvora, dodavajući i/ili brišući neke reči ili zamenjujući neke reči sinonimima, a ne ukazivati na autora niti stavljati doslovno preuzeti materijal pod navodnike” (American Association of University Professors, premaRoig M., 2006)

 8. Samoplagijarizam (autoplagijarizam) Redundantno ili duplirano publikovanje (prihvatljivo kao proširena verzija konferencijskog saopštenja u nekom naučnom časopisu i kao prevod) “Salami slicing” “Recikliranje teksta” (dozvoljeno kod istraživačkih predloga za finansiranje, saopštenja sa konferencija)

 9. Neadekvatno parafraziranje Preuzimanje delova teksta iz jednog ili više izvora, ukazujući na autora, ali menjajući samo jednu ili dve reči ili red reči, stanje (aktiv – pasiv) ili vreme u rečenici

 10. Kada se mora citirati izvor? Kada stavite citat pod znake navoda Kada neke autorove reči zamenite sinonimima Kada kompletno parafrazirate ideje na koje referišete Kada je rečenica najvećim delom sastavljena od vaših misli, ali sadrži referencu na originalnu ideju autora Kada pomenete autorovo ime u rečenici

 11. Plagijarizam i opšte znanje (common knowledge) Analiza, diskusija vs. izveštaj Razlike među kulturama (zapad – ideja (znanje) je vlasništvo pojedinca; istok – javno dobro, npr. Kina)

 12. slučajni (Accidental) plagijator je onaj koji ne razume šta je plagijarizam ili pravi greške u navođenju, citiranju ili parafraziranju. nemaran (Casual) plagijator je onaj koji zna da je pogrešno da se plagira ali čini to zbog lošeg planiranja, dezorganizacije ili odlaganja. nameran (Commited) plagijator koji ima prethodnu nameru da plagira, obmanjuje tako što krade reči i/ili ideje od drugih.

 13. Anonimna recenzija je “odlična mogućnost ” za plagiranje ideja (namerni plagijarizam) Zbog toga Office of Science and Technology Policy proširuje definiciju plagijarizma 1999: “Plagijarizam je prisvajanje tuđih ideja, metoda, rezultata ili reči bez davanja kredita originalnom autoru, uključujući i one dobijene kroz proces anonimne recenzije istraživačkih predloga ili rukopisa”

 14. Softveri za detekciju plagijarizma: iParadigms: Turnitin iThenticate Besplatni za studente: Npr. Viper