uygun mal yetler proje dok mantasyon ve muhasebes n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
UYGUN MALİYETLER PROJE DOKÜMANTASYON VE MUHASEBESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

UYGUN MALİYETLER PROJE DOKÜMANTASYON VE MUHASEBESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

UYGUN MALİYETLER PROJE DOKÜMANTASYON VE MUHASEBESİ. SÖZLEŞME – ÖZEL KOŞULLAR. Madde 3 – Projenin Finansmanı Ek III’te sunulan Revize Edilmiş Bütçe Raporu’nda belirtildiği şekilde, Projenin Ajans tarafından finansmanı için toplam uygun maliyeti <……… TL> olarak tahmin edilmektedir .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UYGUN MALİYETLER PROJE DOKÜMANTASYON VE MUHASEBESİ' - lowell


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uygun mal yetler proje dok mantasyon ve muhasebes
UYGUN MALİYETLER

PROJE DOKÜMANTASYON VE MUHASEBESİ

slide2

SÖZLEŞME – ÖZEL KOŞULLAR

 • Madde 3 – Projenin Finansmanı
  • Ek III’te sunulan Revize Edilmiş Bütçe Raporu’nda belirtildiği şekilde, Projenin Ajans tarafından finansmanı için toplam uygun maliyeti <……… TL> olarak tahmin edilmektedir.
  • Ajans en fazla, madde 3.1’de belirtilen tahmini toplam uygun maliyetin %<………>’ına karşılık gelen en fazla <………TL>’yi finanse etmeyi taahhüt eder; nihai tutar, Ek II, Madde 17’ye uygun olarak belirlenecektir.
slide3

SÖZLEŞME – GENEL KOŞULLAR

 • MADDE 17 - AJANS TARAFINDAN SAĞLANACAK DESTEĞİN NİHAİ TUTARI
  • Uygun harcamaların gerçekleşen toplam tutarı Ek III’te belirtilen toplam bütçe tutarını geçse bile, Ajans tarafından destek yararlanıcısına ödenecek toplam tutar, Özel Koşullar Madde 3.2’de belirtilen azami destek tutarını aşamaz. Ek III’te belirtilen toplam bütçe tutarını aşan tüm uygun maliyetler mali destek yararlanıcısı tarafından ödenir.
  • Eğer projenin uygun maliyetleri proje uygulaması sonunda Özel Koşullar Madde 3.1’de belirtilen tahmini toplam maliyetin altında kalırsa, o zaman Ajansın katkısı, Özel Koşullar Madde 3.2’de belirtilen yüzdenin, Ajans tarafından onaylanmış olan gerçekleşmiş uygun maliyetlere uygulanması ile bulunacak tutarla sınırlanır.
slide4

UYGUN MALİYETLER

 • Zaman!Sözleşme imzalandıktan sonra ve proje süresi içersinde yapılan “harcamalar” uygundur.
 • Hangi kalemler? Sadece sözleşmenin eki olan bütçede yer alan kalemlere ilişkin harcamalar uygun kabul edilir.
 • Usül!Harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen kurum ve kuruluşlar bakımından kendi mevzuatlarına göre, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar bakımından ise Sözleşmenin ekinde yer alan ve Proje Uygulama Rehberinin eki olan Satın Alma Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan harcamalar uygundur.
slide5

UYGUN MALİYETLER

 • Maliyetler proje bütçesine dahil edilmiş olmalıdır.
 • Maliyetler projeyi yürütmek için gerekli olmalıdır.
 • Ajansa yapacağınız ödeme taleplerine konu olan faaliyetler, Sözleşme Ek I’de (Başvuru Formu) kesin olarak tanımlanmış olmalıdır.
 • Proje tanımında (Ek-1:Başvuru Formu) yer almayan ya da zeyilname/bildirim yoluyla onaylanan faaliyet değişiklikleri dışında kalan faaliyetler için yapılan tüm harcamalar uygun olmayan maliyettir.
 • Proje harcamaları, başta para ve maliyet etkinliği değerlendirmesi olmak üzere, sağlam mali yönetim prensiplerine uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.
slide6

UYGUN MALİYETLER

 • Tüm maliyetler, yararlanıcı ve/veya ortakları tarafından gerçekleştirilmiş harcamalar olmalıdır. Başvuru Rehberi’nde “İştirakçi kuruluşların (projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenen kuruluşlar) yaptığı/yapacağı harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez.” denilmektedir.
 • Yine Başvuru Rehberi “Yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.” denilmektedir.
slide7

UYGUN MALİYETLER

 • Maliyetler, yararlanıcının veya ortaklarının muhasebe hesaplarında kayıtlı olmalıdırve saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır.
 • Maliyetler, proje uygulama döneminde gerçekleşmiş olmalıdır. Sözleşme tarihinden önce yapılan harcamalar uygun maliyet olarak kabul edilemez
 • Engellilere yönelik uygulanacak projelerde, alımı yapılacak ve/veya inşa edilecek her türlü araç, gereç, malzeme vs. ürünün engellilerin ihtiyaçlarına ve ulusal standartlara uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olması gerekmektedir. Aksi durumun tespiti halinde bu ürünlere için yapılan harcamalar uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir.
slide14

UYGUN OLMAYAN MALİYETLER

 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
 • Döviz kuru zararları,
 • Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,
 • İkinci el ekipman alımı,
 • Arsa ya da bina alımı,
 • Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri ile istimlâk bedelleri,
 • Borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıplar için karşılıklar,
 • Faiz borcu,
 • Halihazırda başka bir çerçevede/programda finanse edilen kalemler,
slide15

UYGUN OLMAYAN MALİYETLER

 • Proje hazırlık çalışmalarının ve diğer hazırlık faaliyetlerinin maliyetleri,
 • Ayni katkılar

Sözleşme kapsamındaki uygulamalarla ilgili olarak, yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü ceza, gecikme zammı, faiz ve sair giderlerin proje uygun maliyetlerinden sayılamaz!

slide16

UYGUN MALİYETLER

Satın alma faaliyetlerinde, yararlanıcılar için belirlenmiş olan kurallara uyulmaması halinde, gerçekleştirilen alımlar uygun maliyet olarak değerlendirilmez ve yapılmış olan harcamalar destek bütçesinden karşılanamaz.

Diğer taraftan, yararlanıcılara sağlanan avanstan/ödemelerden yanlış, kurallara uymayan veya usulsüz harcama yapıldığının sonradan tespit edilmesi durumunda verilen destek yasal faizi ile birlikte yararlanıcıdan geri alınır.

slide17

PROJE DOKÜMANTASYON VE MUHASEBESİ

MALİ DOKÜMANTASYON

TEKNİK DOKÜMANTASYON

MUHASEBE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

slide18

MUHASEBE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Proje ortakları ve yararlanıcıları, uygun muhasebe tutma sistemini kullanarak hesapların kesinliğini ve düzenli olmasını sağlamalıdır.
 • Projeye ait hesaplar ve harcamalar kolaylıkla tanımlanabilir ve doğrulanabilir olmalıdır.
 • Mali rapor, yararlanıcının ve ortaklarının muhasebe ve defter tutma sistemleri ve bunlarla ilgili diğer muhasebe kayıtları ile uyumlu olmalıdır
 • Bu amaçla, uygun hesap mutabakatlarını, destekleyici çizelgeleri, analizleri ve dökümleri denetim ve doğrulama için hazırlamak ve elinizde tutmanız gerekmektedir.

03.08.2010

slide19

TEŞEKKÜRLER…

Mesut KILIÇ

mesut.kilic@oka.org.trwww.oka.org.tr

0 362 431 24 00