afrikas historia
Download
Skip this Video
Download Presentation
Afrikas historia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Afrikas historia - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Afrikas historia. Afrika . För att förstå vad som händer i Afrika idag behöver vi gå tillbaka till vad som hände i Europa och i Afrika i slutet av 1800- talet. . Imperialismen. I slutet av 1800-talet erövrade Europas länder resten av världen genom att

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Afrikas historia' - love


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
För att förstå vad som händer i Afrika idag behöver vi gå tillbaka till vad som hände i Europa och i Afrika i slutet av 1800-talet.
imperialismen
Imperialismen

I slutet av 1800-talet erövrade Europas länder resten av världen genom att

ta kolonier i Afrika, Asien och Sydamerika.

Detta kallas för imperialismen från ordet imperium=stort rike.

Det handlade om att man ville ha:

PENGAR

MAKT

industrialisering
Industrialisering

Under 1700- och 1800-talet

industrialiserades länderna

i Europa.

 • För att starta fabriker krävdes:
 • Arbetskraft
 • Pengar (Kapital)
 • Kunskap
 • Råvaror
 • En marknad för varorna man
 • producerade
slide6
Industrialiseringen hade gjort att de europeiska länderna

hade byggt upp en militär teknik och transporter som järnvägen för

att transportera trupper och vapen.

Man hade också uppfunnit medicin mot bland annat malaria

som var ett problem i Afrika.

Stormakterna i Europa hade alltså de militära, transportmässiga och

medicinska förutsättningarna för att kunna erövra världen.

Men vad var det som drev dem att vilja göra det?

slide7
De nya industrierna skapade en

ekonomisk tillväxt, då många

fabriksägare tjänade mycket pengar.

PENGAR

Dessa fabriksägare ville tjäna ännu mer pengar

men i Europa fanns inte några fler som kunde köpa fler

produkter.

För att kunna producera sina produkter behövdes också råvaror som

inte fanns i Europa.

Detta gjorde att man såg sig om efter andra marknader att sälja

sina varor på och ställen där de kunde hitta råvaror till sina produkter.

I Afrika fanns både en ny marknad och råvaror.

slide8
MAKT

Det fanns också politiska skäl för att Europas länder att ville erövra världen.

Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien tävlade om vilket land som var det

mäktigaste landet i världen. Genom att ha många kolonier blev man mäktigare.

Rasism

De europeiska människorna ansåg sig vara bättre än alla andra

människor i välden. Man ansåg att den vite mannen var överlägsen

alla andra folk och det ansågs som självklart att den vite mannen skulle

styra över andra folk och kunde behandla dem som han ville.

Nationalism

I skolorna, litteraturen, konsten och nyheterna fick människor

veta att just deras eget folk var världens bästa.

Från det var steget inte långt till att tänka sig att världens

bästa folk också måste ha världens största imperium.

slide9
Erövringen av Afrika skedde i flera steg.

Oftast började det med att europeiska upptäcktsresande kartlade

områden som européerna ännu inte kände till.

Därefter dök handelsmän upp och började köpa och sälja varor.

Så småningom kom soldater för att skydda handelsmännens

intressen, och så befann sig området under militär ockupation.

Ofta samarbetade européerna med lokala härskare eller eliter

för att söndra och härska.

slide10
Afrikanerna gjorde hårt motstånd när de hade möjlighet,

och européerna bråkade också sinsemellan om olika landområden

i Afrika.

Den tyska rikskanslern Bismarck försökte hindra konflikter

mellan stormakterna genom att kalla dem till en konferens i Berlin.

Berlinkongressen 1884-1885

Vid den så kallade Berlinkongressen 1884-85

delade stormakterna upp Afrika mellan sig.

De drog gränserna enbart med hänsyn till sina egna intressen,

utan att bry sig om gamla statliga, etniska och kulturella gränser.

slide14
The White Man’sBurden

Den vite mannens börda

Takeup the White Man’sburden–

Tag upp den vite mannens börda,

Sendforth the best yebreed–

sänd män med mod och spänst

Go bind your sons toexile

i landsflykt, sänd er bästa flock

To serve yourcaptives’ need;

till era fångars tjänst

To wait in heavyharness,

att träla i tungt harnesk,

On fluttered folk and wild–

att ge en vettlös hord,

Your new-caught, sullenpeoples,

ett vilt, nyss fångat folk – halvt barn,

Half-devil and half-child.

halvt djävlar – värn och vård.

slide15
Följder av imperialismen
 • Folkminskning pga. sjukdomar, hungersnöd, våld
 • Kolonierna tvingades bli råvaruproducenter.
 • Naturresurser forslades ut
 • Många kolonier fick onaturliga gränser
 • Bidragande orsak till dagens fattigdom
 • Nationalistiska idéer sprids som bidrar till självständighet
 • Fördröjde många staters självständighet och demokratisering
slide16
Afrikas frigörelse

Efter andra världskriget är makten slut för de europeiska

länderna då USA och Sovjet blir två supermakter i världen.

Under främst 1960-talet gör sig de afrikanska länderna fria från sina

kolonialherrar och blir fria länder.

Frigörelsen är inte bara bra utan leder till konflikter om vem som ska ha

makten i landet. Det är olika folkgrupper och religioner inom samma land som

krigar om makten = inbördeskrig

ad