viitamine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viitamine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viitamine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Viitamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

Viitamine. Tund19. Viitamine. Loetud materjali põhjal on otstarbekas koostada kohe kasutatud kirjanduse loetelu. See hõlbustab hilisemat põhjalikumat tööd materjaliga. Töö vormistamise käigust tuleb sel juhul loetelust likvideerida need nimetused, millele töö lõplikus variandis ei viidata. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Viitamine' - louis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
viitamine

Viitamine

Tund19

viitamine1
Viitamine

Loetud materjali põhjal on otstarbekas koostada kohe kasutatud kirjanduse loetelu. See hõlbustab hilisemat põhjalikumat tööd materjaliga. Töö vormistamise käigust tuleb sel juhul loetelust likvideerida need nimetused, millele töö lõplikus variandis ei viidata.

tekstisisene viitamine
Tekstisisene viitamine
 • Viitamisel kasutatakse tekstisisest viitamist, sel juhul on ka muudatuste/täienduste tegemine viidete osas tunduvalt lihtsam. Lihtsaim võimalus on märkida sulgudes autori nimi ja väljaande aasta ning viidatav lehekülg- näit.: (Vahtre 1994, 151). Kui autoril on samal aastal välja antud mitu teost, kasutatakse tekstisiseselt aastaarvu järel ülaindeksina numeratsiooni, näiteks: (Vahtre 19941, 151) . Kui algallikal on mitu autorit, märgitakse esmakordsel viitamisel kõik autorid, näiteks: (Bergman, Halle, Lints 1998) ja järgmistel kordadel esimene autor ja teised näiteks: (Bergman jt 1998)
kirjanduse loetelu
Kirjanduse loetelu
 • Kirjanduse loetelus esitatakse järgmised andmed:
 • Autor (v. koostaja)- perekonnanimi, initsiaal
 • Pealkiri (vastavalt tiitellehele)
 • Köide, osa, number
 • Ilmumiskoht, kirjastus
 • Ilmumisaasta
 • Lehekülgede arv
n ited
Näited

Näited:

 • a. raamat:

Vahtre, L. , Eesti kultuuri ajalugu. Tln.: Jaan Tõnissoni Instituudi Kirjastus, 1994. 230 lk.

 • b. artikkel ajakirjast:

Laar, M. , Eesti sõduritest II maailmasõjas // Vikerkaar. 1991. Nr.6. Lk. 56-66.

 • c. artikkel ajalehest:

Mihkelson, I. , Raemuusikat hea maitsega kuulajale // Postimees. 2000. 11. august.

interneti materjalide loetelu
Interneti materjalide loetelu:
 • Loetelus esitatakse järgmised andmed:

Autori nimi, InitsiaalArtikli pealkiriMaterjalide internetiaadress (algab lühendiga URL)Materjali hankimise kuupäev (sulgudes)

 • Kui autorit ei ole võimalik tuvastada, siis näidatakse aadress koos kõigi kirjete ja materjali hankimise kuupäevaga.
n ide
Näide
 • Näited:Burka, L. P. A. , Hypertext history of multi-user dimensions. MUD history. 1993. URL:http://www.utopia.com/talent/lpb/muddex/essay (12.09.2009).
vestluslistid e mailid
Vestluslistid, e-mailid

Vestluslistide ja e-maili allikatele viitamisel võib autori nime puudumisel viidata ka nn. hüüdnimele, kindlasti tuleks lisada sõnumi saamise või listi külastamise kuupäev.

Näide:

Crump, E. Re: Preserving Writing. Alliance for Computers and Writing listserv. acw-l@unicorn. acs.ttu.edu (31.03. 2009).

arhiivimaterjalid
Arhiivimaterjalid

Loetelus esitatakse järgmised andmed:

Arhiivi ametlik nimetus

fondi (F) number

nimistu (N) number

säiliku (S) number

Näide: ERA. F. 957. N.17. S. 3.

Viitamisel lisandub veel arhiividokumendi lehe (L) number.

Näide: (ERA. F. 957. N.17. S. 3. L. 9-11)

suulised allikad
Suulised allikad

Näide:

Pensionär Johannes Paju (s. 1914, elukoht … ) mälestused (kirja pandud … aastal töö autori poolt).

Viites piisab näiteks: (J. Paju mälestused)

kasutatud kirjandus
Kasutatud kirjandus

OSKAR LUTSU PALAMUSE GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JA HINDAMISE JUHEND. 2009. URL:http://palamuse.edu.ee/web2/uploads/dokumendid/oppekava_uurimistööde_koostamise_ja%20hindamise_juhend_alates_26.10.2009.doc(07.02.2010)