Eierne styret og ledelsen corporate governance i norge
Download
1 / 23

Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge. Øyvind Bøhren Senter for eierforskning Handelshøyskolen BI Norsk Rådmannsforum 23.8.2013. Motivasjon Symptomer på dårlig eierskap Medisin for godt eierskap Eiermekanismene Norsk virkelighet G odt eierskap i praksis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge' - louis-albert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eierne styret og ledelsen corporate governance i norge

Eierne, styret og ledelsen:Corporate governance i Norge

Øyvind Bøhren

Senter for eierforskning

Handelshøyskolen BI

Norsk Rådmannsforum

23.8.2013


Program

 • Motivasjon

  • Symptomer på dårlig eierskap

 • Medisin for godt eierskap

  • Eiermekanismene

 • Norsk virkelighet

  • Godt eierskap i praksis

 • Oppsummering

  • Hovedpoengene

Program2 eier styrings mekanismer
2. Eier(styrings)mekanismer

Økonomilærebøker flest:Statlig eierstyring de samme sju eiermekanismene
Statlig eierstyring: De samme sju eiermekanismene?

1. Eierstruktur

2. Styresammensetning

3. Lederinsentiver

4. Finansiering

Produkter

5. Regulering

Produksjon

6. Konkurranse

7. Interessenthensyn

Lønnsomhet

8. AnnetEierstyring statens prinsipper
Eierstyring: Statens prinsipper

 • Aksjonærer skal likebehandles

 • Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i selskapene

 • Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamlingen

 • Staten vil, eventuelt sammen med andre eiere, sette resultatmål for selskapene. Styret er ansvarlig for realiseringen av målene

 • Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon

 • Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart

 • Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapningen i selskapene og fremstår som rimelige

 • Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne

 • Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres

 • Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar


Eierstyring hva er den sentrale relasjonen
Eierstyring: Hva er den sentrale relasjonen?

Eierne

Styret

Ledelsen

Drift

 • Corporate governance: Eierne-Styret-Ledelsen

  • (Public governance: Velgerne-Stortinget-Regjeringen)

 • Altså: Oppover fra ledelsen; ikke nedover til driften

 • Corporate governance på norsk

  • Eierstyring

  • Ikke: Eierstyring og selskapsledelse (NUES)

  • Ikke :Virksomhetsstyring (Regnskapsloven)

 • Forvirring

  • ”Alle gode selskaper er administrasjonsstyrte”

   • Finn Jebsen til E24, 29.11.2006


3 eiermekanismene i norge hva viser forskningen
3. Eiermekanismene i Norge: Hva viser forskningen?

 • Først: Børsnoterte selskaper

  • Innsikt om treeiermekanismer

   • Eierstruktur

   • Styresammensetning

   • Regulering


Grunnleggende idé om eierskap: Noen eiere er bedre enn andre

Fokus nå:Eierkonsentrasjon, eiertype, eiervarighet

 • Eierkonsentrasjon: Norske storeiere har liten makt

  • Største eier har 30% av selskapets aksjer

  • Fem største har 50%

  • Europas nest laveste eierkonsentrasjon

 • Eiertype: Norsk eierskap er delegert til andre

  • Kun 4% er direkte eid

  • Europas laveste direkte eierskap

  • Typisk i Europa:15%; Sverige 17%; Italia 27%

 • Eiertype og lønnsomhet: Direkte eierskap er bedre enn indirekte

  • Uansett om indirekte eierskap er statlig eller privat (Adam Smith,1776)


 • Innside-eierskap er ofte godt eierskap

  • Innside-eiere mye bedre enn utside-eiere

 • Langvarig eierskap er sjeldent. Og oppskrytt

  • Eierne er utålmodige: Største eier forsvinner før tre år er gått (snitt)

  • Eiernes tålmodighet ødelegger: Lønnsomme selskaper bytter eiere ofte

  • Unntak: Direkte eiere er gode også i lengden

  • Verst: Institusjonell eier over lang tid


6 gode styrer er politisk ukorrekte
6. Gode styrer er politisk ukorrekte

 • Kjønnskvoteringen etter 2003: Effekt som økonomene ventet

Kjennetegn ved styret i lønnsomme selskaper 1989-2002

 • Eierdrevet: Høy innsideandel Innbytterne fungerer ikke

 • Kompakt: Få medlemmmerAllmøter er sovemøter

 • Konfliktfattig: Ingen ansatterepresentanter Ansattevalgte gjør jobben sin

 • Kjønnsensidig: Stor ubalanse Balanse er krevende

 • Nettverksorientert: Mange styregrossister De beste får flest

 • Kompetansebalansert: Både politi og lege Uavhengighet har to sider


Datagrunnlag

 • Alle AS og ASA 1994-2008

 • Typisk 90.000 selskaper/år

7. Dårligst innsikt i den vanligste eierstyringen

 • a. Oslo Børs er en parentes i norsk næringsliv

b. Familebedrifter utgjør >60 % av alle bedrifter


 • Litt mer om familiebedrifter

  • Den typiske familiebedriften er liten

   • Halvparten så stor som andre (3 mill. vs 6 mill.)

  • MEN

   • Mange familiebedrifter er store

   • 2011 data:


c. Utenfor børsen har eierne helt andre oppgaver

De unoterte bedriftene

Sjelden konflikt mellom styret og ledelsen

Oftere konflikt mellom store og små eiere

Innavlet styre og ledelse i familieselskaper

De kommunale bedriftene

Tilsynelatende høy eierkonsentrasjon (som familieselskap)

Likefullt stort konfliktpotensial eiere-styre-ledelse

Grunn: Superdelegering. Fra innbyggerne til politikerne


 • I sum

  • Diametralt motsatte eierutfordringer i notert og unotert

 • Betyr for unoterte selskaper

  • NUES prinsippene ikke overførbare, spesielt om uavhengighet

 • For kommunale selskaper

  • Verken som noterte eller unoterte, men har begges problemer


4 oppsummering hva er god eierstyring i norge
4. Oppsummering: Hva er god eierstyring i Norge?

 • Utgangspunkt: Tenkemåte

  • Egenkapital ikke bare finansiering, men eierfunksjoner

  • Eierfunksjoner er produksjonsfaktorer, som arbeid og kapital

  • Nøkkel: Potensielle interessekonflikter

 • Eiermønstre i norske børsnoterte selskaper

  • De store eierne små og ikke der de burde være

  • Indirekte eierskap stort, tiltakende og svakt

  • Langvarig eierskap sjeldent og oppskrytt

  • Gode styrer eierdrevne, små, homogene og nettverksorienterte

 • Unoterte selskaper

  • Mye større del av økonomien enn noterte

  • Eierutfordringene helt anneredes


 • Offentlig eierstyring

  • De samme eiermekanismene

  • Hovedkilde til eierproblemer

   • Ekstrem delegering i alle ledd

  • Løse spekulasjoner

   • Rolledeling eier-styre: God bevissthet? (bare staten?)

   • Finansiering som eierstyring: Ureflektert? (særlig gjeld)

   • Prestasjonslønn: For svakt forsvar? (likhetspress)

   • Konkurranse som eiersubstitutt: Fortsatt en hemmelighet?


Eierforskning i Norge: Nytt fagfelt

 • 2006

 • 2013

 • Følg oss på www.bi.edu/ccgr


 • Spørsmål vi undersøker nå: Eksempler

 • Styret: Hva skjer i kjønnskvoterte styrerom? Hvem går fra ASA til AS?

 • Eierne: Hvordan blir små eiere ranet av store? Ofte butikk i butikk?

 • Strategi: Tar familieselskaper mindre risiko og vokser svakere?

 • Utbytte: Tilbakeholder familieselskaper mer overskudd?

 • Skatt: Hva gjør formuesskatten med utbytte og lønnsomhet?

 • Kapitalkostnad: Er finansieringen dyrere utenfor børsen?


1. Eierstruktur

2. Styresammensetning

3. Lederinsentiver

4. Finansiering

Produkter

5. Regulering

Produksjon

6. Konkurranse

7. Interessenthensyn

Lønnsomhet

8. Annet

 • Følg oss på www.bi.no/ccgrad