a szem lyi nyilv ntart s speci lis k rd sei n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A személyi nyilvántartás speciális kérdései

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

A személyi nyilvántartás speciális kérdései - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

A személyi nyilvántartás speciális kérdései. EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009. Tartalom. Képzésváltás Támogatott félévek számítása. Képzésváltás. Hallgatói szerződések vs. FIR. A FIR hozzáfér a hallgatói szerződések adataihoz A FIR bekéri a szerződés számot

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A személyi nyilvántartás speciális kérdései' - louie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a szem lyi nyilv ntart s speci lis k rd sei

A személyi nyilvántartás speciális kérdései

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

tartalom
Tartalom
 • Képzésváltás
 • Támogatott félévek számítása

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

k pz sv lt s
Képzésváltás

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

hallgat i szerz d sek vs fir
Hallgatói szerződések vs. FIR
 • A FIR hozzáfér a hallgatói szerződések adataihoz
 • A FIR bekéri a szerződés számot
 • A hallgató csak olyan képzést végezhet, amire a szerződése szól
  • FIR hibaként visszajelzi
  • ha elírás volt, akkor az intézmény javítja
  • ha képzés váltás, akkor a hallgató módosítja a szerződést

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

k pz s v lt s
Képzés váltás
 • FIR-ben a képzést le kell zárni, újat indítani
  • intézményen belül is!
  • más a képzés, ha más a szak, munkarend, település, nyelv
 • Amíg nem egyezik a FIR és a hallgatói szerződés, addig hibajelzést ad a FIR
 • Ha a váltás adminisztrációja nem történik meg, akkor a hallgatónál érvénybe lép a visszafizetési kötelezettség

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

t mogat si id meghat roz sa
Támogatási idő meghatározása

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

felhaszn lt adatk r k
Felhasznált adatkörök
 • Személykereső által azonosításra kerülnek az egy hallgatóhoz kapcsolódó adatkörök
 • A hallgatóról minden intézménybeli adatkör együttesen áll rendelkezésre
  • tanulmányi jogviszonyok és kapcsolódó képzések
  • teljesített tanulmányi félévek
  • megszerzett oklevelek
  • hozott dokumentumok

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

szem lykeres
Személykereső
 • A támogatási idő algoritmus egy személynek tekinti akinek
  • a személykereső algoritmus eredményeképp azonos, nem NULL értékű oktatási azonosító került kiosztásra
  • a kiosztott oktatási azonosítója végleges státusz, azaz nem igényel kézi feldolgozást

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

t mogat si id sz m t sa
Támogatási idő számítása
 • Négy lépéses számítási modell
  • felhasználható támogatott félévszám meghatározása
  • felhasznált félévszám meghatározása a párhuzamos képzések figyelembe vételével (+)
  • félévszámot „csökkentő” tényezők (-)
  • felhasználható és felhasznált félévszám hasonlítása
 • A modell külön kezeli a nem doktori és a doktori támogatási időt

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

t mogat si id keret
Támogatási idő keret
 • A hallgató a magyar felsőoktatási rendszerben
  • 12 félévre jogosult
   • régi egyetemi vagy főiskolai képzés
   • felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzés
   • BA/BSc, MA/MSc, osztatlan (max. 10 féléves)
  • 14 félévre jogosult
   • olyan osztatlan képzést folytat, amelynek képzési ideje több, mint 10 félév
  • további 6 félévre jogosult
   • támogatott PhD vagy DLA képzés

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

p ld k a t mogat si id keretre
Példák a támogatási idő keretre

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

felhaszn lt f l vsz m
Felhasznált félévszám (+)
 • Vonatkozó esetek
  • 2006 előtt szerzett végzettségek
  • 2006 után szerzett, de képzéshez nem kapcsolódó oklevelek
  • 2006 előtti kezdődő jogviszony felhasznált félévei 2006-ig
  • 2006 után felhasznált támogatott félévek, korrigálva a párhuzamos képzésekkel

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

2006 el tt szerzett v gzetts gek
2006 előtt szerzett végzettségek (+)
 • 2011. CCIV. törv. 113. § (3) alapján
 • Hozott dokumentumok esetében a támogatott félévek számánál jelenthető be
 • Csak olyan hozott dokumentumok számítanak, ahol
  • a hozott dokumentumok foka „FO” (Felsőfokú oktatásban szerzett)
  • a hozott dokumentumok kiállítási dátuma korábbi, mint 2006-02-01

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

2006 el tt szerzett v gzetts gek1
2006 előtt szerzett végzettségek (+)
 • Milyen értékeket jelentsen az intézmény
  • NULL érték bejelentése -> nem ismert a támogatott félévszám az intézmény által
   • az algoritmus 7 félévnek vélelmezi a törvény alapján
  • 0 érték bejelentése -> a hallgató az intézménynek igazolta, hogy az oklevelet nem támogatott formában szerezte
  • 0-tól különböző érték bejelentése (pl. 4, 6, 7, stb.) -> a hallgató az intézménynek igazolta, hogy az oklevélhez mennyi támogatott félévet használt el

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

k pz shez nem kapcsol d oklevelek
Képzéshez nem kapcsolódó oklevelek (+)
  • 2006 után szerzett, de képzéshez nem kapcsolódó oklevelek
 • Számítási módja:
  • az oklevél a nyomdai sorszáma alapján került összevetésre a hozott dokumentumokkal
  • a hozott dokumentumoknál megadott érték kerül figyelembe vételre

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

2006 el tti felhaszn lt f l vek
2006 előtti felhasznált félévek (+)
 • Tanulmányi jogviszonyban kell megadni
  • támogatott félévek 2006 előtt
  • csak hallgatói (doktoranduszi) jogviszony típushoz
  • csak 2006-02-01 előtt kezdődő jogviszonyhoz
 • Azt a félévszámot kell megadni, amennyit a hallgató a 2005/06/1 félévig bezárólag az adott jogviszonyhoz kapcsolódó képzés(ek)en támogatott formában vett igénybe

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

2006 ut ni felhaszn lt f l vek
2006 utáni felhasznált félévek (+)
 • 2006 utáni hallgatói aktív státuszú félévek, ahol a finanszírozási forma az alábbiak valamelyike:
  • államilag támogatott
  • állami ösztöndíjas
  • állami részösztöndíjas
 • Korrekció: párhuzamosság (lásd Munkaanyag)
  • a munkaanyag esetei alapján algoritmus készült a képzések párhuzamosságának megállapítására

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

fel nem r hat f l v kezel se
Fel nem róható félév kezelése

Őszi bejelentkezés

FIR jelentés

Baleset decemberben

Passziválási igény

Igény elfogadása

FIR jelentés

Újraszámítás

aktív, állami ösztöndíjas

hallgató adatai jelentve

kórházi ápolás, 3-4 hónap

hallgatói igény bejelentése

intézményi jóváhagyás

hallgatói adatai jelentve

támogatási idő újraszámítása

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

cs kkent t nyez k
Csökkentő tényezők (-)
 • Vonatkozó esetek
  • fogyatékossággal élő hallgatók kedvezménye
  • nem európai uniós kedvezménytörvényben nevesített magyarok támogatási kedvezménye mesterképzés esetében
  • megszűnt a felsőoktatási intézmény, és tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni
  • megszűnt intézményben befejezett el nem ismert félévek képzés folyatatása esetében

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

fogyat k miatti kedvezm ny
Fogyaték miatti kedvezmény (-)
 • 2011. CCIV. törv. 47. § (4)
 • Tanulmányi jogviszonyhoz kapcsolódva kell megadni
  • fogyaték miatti félév kedvezmény
 • Feltételek
  • szükséges a hallgatói jogviszonnyal egészben vagy részben átfedő fogyatékra vonatkozó adatkör
  • értéke 1 és 4 között lehet
 • A kedvezmény mértéke a megadott érték

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

nem eur pai uni s magyarok
Nem európai uniós magyarok (-)
 • Nem európai uniós kedvezménytörvényben nevesített magyarok támogatási kedvezménye mesterképzés esetében
 • 51/2007. Korm. rendelet 28. § (1), 2001. LXII. törv. 1. § (1-2), 2011. CCIV. törv. 39. § (1))
 • FIR automatikusan számítja, feltételek
  • horvátországi, szerbiai vagy ukrán lakóhellyel rendelkeznek
  • magyar állampolgársággal is rendelkeznek
  • támogatási idejük terhére végeztek el korábban alapképzést
 • A mesterképzés megkezdésekor két félév kedvezményt kapnak

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

k pz s folytat sa nem lehets ges
Képzés folytatása nem lehetséges (-)
 • Megszűnt a felsőoktatási intézmény, és tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni
 • 2011. CCIV. törv. 47. § (6)
 • FIR automatikusan számítja, felhasznált paraméterek
  • a hallgató képzésének megszűnési oka
  • az intézmény megszűnésének ténye
  • van-e olyan képzése a hallgatónak, ami folytatásra utal

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

tv tel nem elismert f l vek
Átvétel, nem elismert félévek (-)
 • Megszűnt intézményben befejezett el nem ismert félévek képzés folyatatása esetében
 • 2011. CCIV. törv. 47. § (6)
 • Tanulmányi jogviszonyhoz kapcsolódva kell megadni
  • megszűnt intézmény azonosító
  • megszűnt intézményben el nem ismert félévek
 • Kedvezmény mértéke az el nem ismert félévek száma
 • Vizsgálatra kerül:
  • képzés kezdési és lezárási okok kapcsolata
  • intézményi megszűnés ténye

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

f l vsz mok sszehasonl t sa
Félévszámok összehasonlítása
 • Intézménynek
  • számított mező az elhasznált félévek számáról
  • hibaellenőrzési szabály által generált hiba, ha a hallgató túllépte a felhasználható támogatási időt
 • Hallgatónak
  • riport az állampolgári portálon

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

hallgat i riport
Hallgatói riport

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009