aski raski l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aski Raski PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aski Raski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Aski Raski - PowerPoint PPT Presentation


 • 1328 Views
 • Uploaded on

Velkommen til en kort informasjon om Aski Raski lesetrening Trykk deg frem med mellomromstasten! Ønsker du hurtig gjennomgang, trykk mellomromstast når ordøvelser vises. Aski Raski .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aski Raski' - lou


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aski raski
Velkommen til en kort informasjon om

Aski Raski

lesetrening

Trykk deg frem med mellomromstasten!

Ønsker du hurtig gjennomgang,

trykk mellomromstast når ordøvelser vises.

Aski Raski
slide2

Målet med å lese er å forstå.For å få forståelse, må en kunne teknikken å lese. Den delen av lesingen kalles avkoding. Aski Raski hjelper elever å bli gode avkodere. Aski Raski hjelper elevene å uttaler ord og lyder rett.

Aski Raski

aski raski3
”er et program hvor elevene lærer å avkode større og større deler av ord mer og mer automatisk”

Ingrid Ask

Aski Raski
aski raski5
er et fint supplement i leseinnlæringen

lærer elevene å avkode ord fonologisk

Aski Raski
aski raski6
Elevene kan selv måle egen fremgang

Elevene kan lære teknisk lesing med tilrettelagt opplegg- egen progresjon

Aski Raski
slide7

AskiRaski

Leseinnlæring I

Trinn 2 B

d k v j b h

t g p æ ø y

En og en bokstav

s o l m u r

f å i a e n

To bokstaver

l-e s-a ni fo

Tre bokstaver

l-e-s s-a-l fin sol

Tre stavelser

ro-se-ne filene

To stavelser

le-se rose

Når eleven har lest en oppgave, kan han/hun

fargelegge ruta, eller sette inn et bilde eller en animasjon.

Skriveøvelser

Ordbok

Ordoversikt

slide8

Aski Raski12

Kartlegging

Leseinnlæring

I

Leseinnlæring

II

Håndbok

Ordbok

slide9

Aski Raski Kartlegging

Aski Raski Kartlegging viser hvilke tekniske leseferdigheter eleven har.

Tiltak kan settes inn der hvor elevene får vansker med å avkode ord hurtig og rett.

Kartleggingen forteller på hvilket trinn eleven er i ei lesetrapp.

Den viser også hvor på trinnet eleven er. Til mer automatiserte ferdighetene er, til mer fiolett er fargen.

Det tar ca. 10 minutt å ta hele kartleggingen på en elev.

slide11

Mor tok ansvar.

De satt og leste ord fra Aski Raski 20 min.

hver dag, også lørdager og søndager.

Det har gitt resultater

slide12

I løpet av 9 måneder

forbedret Erling poengsummen fra

547 til 154.

Summen er fra 5 deltester i Aski Raski.

Første gangen kunne han nesten ikke lese tostavelsesord.

slide13

Aski Raski

Leseinnlæring I

12

Trinn 1

Fra bokstaver til lyd

Trinn 2

A

a-e-i-o-u-å

f-l-m-n-r-s

Trinn 2

B

y-æ-ø-j-v-b

d-g-h-k-p-t

Trinn 2

C

Alle bokstavene

slide14

Trinn 1 Fra bokstaver til lyd.

Målet er her at elevene automatisk skal si lyden til enkle bokstaver mer og mer automatisk.

siolermuafn j
siolermuafnåj

å

f

l

s

j

o

n

a

u

n

m

v

e

r

i

slide16

Aski Raski

Leseinnlæring I

12

Trinn 1

Fra bokstaver til lyd

Trinn 2

A

a-e-i-o-u-å

f-l-m-n-r-s

Trinn 2

B

y-æ-ø-j-v-b

d-g-h-k-p-t

Trinn 2

C

Alle bokstavene

slide17

Trinn 2 A B C

Elevene får trening i å sette sammen flere lyder til ord og nonord (tulleord), flere stavelser til ord og nonord.

Målet er å avkode enkle stavelser automatisk.

slide18

v

a

d

e

p

i

d

o

t

u

b

y

v

æ

h

ø

j

å

slide19

re

ne

re

pe

ne

re

lu

ne

re

ra

ne

re

se

ne

re

e

ne

re

ne

re

slide20

Aski Raski

Leseinnlæring

II

12

Trinn 4

Komplekse

ord

spra-sklu-aks

Trinn 3

Sammensatte grafem

kj-skj-hj-ng osv.

Trinn 6

Morfem

meningsdeler

fin-ufin, ren-uren

bilen-biler-bilene

Trinn 5

Enkel-dobbel

konsonant

1

slide21

Trinn 3 Sammensatte grafem

Grafem er en nedskrevet lyd. Når lyden er skrevet ned med flere bokstaver kaller vi det i Aski Raski for sammensatt grafem.

Eks: kj, skj, ng, diftonger …..

Mange elever avkoder sammensatte grafem ved at de avkoder bokstav for bokstav.

3

2

1

slide22

ei

l

ei

s

ei

br

ei

vr

ei

str

eif

v

ei

l

eir

s

ei

slide23

Aski Raski

Leseinnlæring

II

12

Trinn 4

Komplekse

ord

spra-sklu-aks

Trinn 3

Sammensatte grafem

kj-skj-hj-ng osv.

Trinn 6

Morfem

meningsdeler

fin-ufin, ren-uren

bilen-biler-bilene

Trinn 5

Enkel-dobbel

konsonant

1

slide24

Trinn 4 Komplekse stavelser

En kompleks stavelse skrives med to eller flere konsonanter etter hverandre. Mange elever bruker lang tid på å avkode ord som inneholder komplekse stavelser.

Programmet er en fin øvelse på å uttale vanskelige ord rett og til å lære nye begrep.

4

3

2

1

slide25

fr

a

fr

akt

fr

am

fr

ank

fr

es

fr

i

fr

ist

fr

osk

fr

u

slide26

Aski Raski

Leseinnlæring

II

12

Trinn 4

Komplekse

ord

spra-sklu-aks

Trinn 3

Sammensatte grafem

kj-skj-hj-ng osv.

Trinn 6

Morfem

meningsdeler

fin-ufin, ren-uren

bilen-biler-bilene

Trinn 5

Enkel-dobbel

konsonant

1

slide27

Trinn 5 Enkel dobbel konsonant

Mange elever har vansker med å skrive ord med enkel- og dobbel konsonant rett.

Aski Raski hjelper elevene til å oppdage endring i vokallyd når ord skrives med enkel- og dobbel konsonant.

Lesetrapp: Trinn 5

5

4

3

2

1

slide28

d

abbe

kr

abbe

kl

abbe

l

abbe

st

abbe

t

abbe

gr

abbe

slide29

t

ap

t

app

sk

ap

p

app

dr

ap

gl

app

g

ap

kn

app

r

ap

sl

app

skr

ap

tr

app

n

app

slide30

Aski Raski

Leseinnlæring

II

12

Trinn 3

Sammensatte grafem

kj-skj-hj-ng osv.

Trinn 4

Komplekse

ord

spra-sklu-aks

Trinn 6

Morfem

meningsdeler

fin-ufin, ren-uren

bilen-biler-bilene

Trinn 5

Enkel-dobbel

konsonant

1

slide31

Trinn 6 Morfem- sammensatte ord

Morfem vil si meningsdelen i et ord. Eks: hest i hester, hestene, hesten

Mange elever som har lesevansker, gjetter ofte når de skal avkode endelser i ord. Denne delen av Aski Raski vil hjelpe elevene å oppdage likheter i orda. Programmet gir også en fin øvelse i å uttale ord rett og lære hva ulike ord betyr.

Mål

7

6

5

4

3

2

1

slide32

for

bli

for

blø

for

bløffe

for

bokstav

for

brenne

for

bruk

for

brytelse

for

bud

for

bund

slide33

klok

klok

ere

klok

est

fet

fet

ere

fet

est

brun

brun

ere

brun

est

fin

fin

ere

fin

est

gul

gul

ere

gul

est

ren

ren

ere

ren

est

sur

sur

ere

sur

est

slide34

administr

ator

allig

ator

dikt

ator

ekv

ator

illustr

ator

imit

ator

inspir

ator

kalkul

ator

sen

ator

slide35

Brukergruppe

 • alle som befinner seg et sted i lesetrappa
 • barnehage – småskole - ungdomsskole-videregående - voksenopplæring
 • elever som trenger spesielt tilrettelagt opplegg for å utvikle lese- og skriveferdigheter
 • supplement i ordinær leseinnlæring
 • tospråklige, programmet vil gi hjelp til å se likheter i ord, finne ut av lyder og lydkombinasjoner
 • artikulasjonstrening
aski raski36
Elevene kan velge

hvor hurtig orda skal komme

opp på skjermen:

tastetrykk – eget tempo

eller

4 sek, 2 sek ,1 sek

Aski Raski
slide37

Aski Raski

Metodisk bruk

 • enetrening
 • alle som er på samme nivå samleser fra storskjerm
 • smågrupper
 • lekser
slide38
Alle elevene kan øve på Aski Raski hjemme.Intensiv øving:20 minutt hver dag i 3 måneder vil gi resultater

Hjemlånslisens