slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 348 Views
 • Uploaded on

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA . Városüzemeltetés és közszolgáltatások Közszolgálat, rend, erős város!. A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE DR. GYÖRGY ISTVÁN VÁROSÜZEMELTETÉSI FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES. BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

Közszolgálat,

rend,

erős város!

A VÁROSÜZEMELTETÉS

ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

DR. GYÖRGY ISTVÁN

VÁROSÜZEMELTETÉSI FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES

slide2

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

Jogi háttér

1990. évi LXV. törvény

a helyi önkormányzatokról

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

A települési önkormányzat feladata, hatásköre, szervei

8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:

a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme,a lakásgazdálkodás,

avízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása;gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

(3) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók.

(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

slide3

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

Jogi háttér

1990. évi LXV. törvény

a helyi önkormányzatokról

VII. fejezet A FŐVÁROS

63/A. § A fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen, ( d)- h) bekezdésig)

d) gondoskodik az egy kerületet meghaladó víz-, egészséges ivóvíz-, gáz-, távhőszolgáltatási, vízrendezési, szenny- és csapadék-vízelvezetési, szennyvíztisztítási feladatokról, közreműködik a főváros energiaellátásának, közvilágításának biztosításában; gondoskodik a főváros ár- és belvízvédelméről, ennek körében különösen a főváros ár- és belvízvédelmi létesítményei fenntartásáról, fejlesztéséről;

e) gondoskodik ahulladékártalmatlanításönkormányzati feladatainak ellátásáról; biztosítja a településtisztaságot, gondoskodik a települési kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról, kijelöli az elhelyezéshez szükséges lerakóhely területét;

f) kijelöli a köztemetők létesítésére, bővítésére alkalmas területet, gondoskodik a tulajdonát képező köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről;

g) ellátja a főváros tömegközlekedési és forgalomtechnikai feladatait, kijelöli a főútvonalakat, a tömegközlekedés által igénybe vett útvonalakat, ellátja Budapest területén a fővárosi önkormányzat tulajdonában levő országos közutak, közúti hidak, alul- és felüljárók - az autópályák és autóutak kivételével - üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését, valamint a kerületi önkormányzatok tulajdonában levő tömegközlekedés által igénybe vett utak üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését;

h) rendeletében szabályozza a főváros parkolási és parkolásgazdálkodásirendszerét, a kiemelten védett és védett parkolási övezeteket, az alkalmazható várakozási díjak megállapítását, a közterülethasználatotés a közterület rendjét, a közterületfelügyelet szervezetét és feladatait;

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

slide4

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

BEVEZETÉS

Mit jelent a „városüzemeltetés” jelen koncepció szóhasználatában?

Milyen feladatok, illetőleg közszolgáltatások tartoznak jelen koncepcióban a városüzemeltetési feladatok közé?

(A teljesség igénye nélkül…)

 • A nevelés-oktatás, a kultúra, sport, az egészségügy és a szociálpolitika területéhez tartozó humán közszolgáltatások külön-külön önálló fejezetet képeznek, ezért az ezekhez a területekhez tartozó közszolgáltatások kivételével (szűkebb értelemben) összefoglaló néven a „városüzemeltetés” címszó alatt a város mindennapi működését szolgáló feladatok ellátását értjük . Minden olyan közszolgáltatást és minden olyan feladatot ide sorolunk tehát, amely a városban élők mindennapi életét, a város működését különböző közszolgáltatások nyújtása útján segíti, illetőleg szolgálja és az nem tartozik más humán közszolgáltatási területhez.
 • - egészséges ívóvíz ellátásról való gondoskodás ,
 • - vízrendezési, csapadékvíz elvezetési szennyvíztisztítási és csatornázási feladatok ellátása,
 • - a fővárosi energiaszolgáltatásban való közreműködés (gáz, elektromos energia ellátás)
 • - távhőszolgáltatás feladatainak ellátása
 • - közvilágítás biztosítása
 • helyi közutak és közterületek fenntartása (utak, műtárgyak,
 • közterületek és közcélú zöldterületek üzemeltetése,
 • fenntartása, fejlesztése)
 • fővárosi közösségi közlekedési feladatok ellátása,
 • infrastruktúrájának üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése,
 • forgalomtechnikai feladatok ellátása
 • az egyéni közlekedés infrastruktúrájának üzemeltetése,
 • fenntartása, fejlesztése (utak, közterületek, kerékpárutak,
 • parkolás parkolásgazdálkodás, parkolási övezetek, díjak)stb.)
 • közterülethasználat rendjének meghatározása
 • köztisztaság, településtisztaság, biztosítása (közterületek és
 • közcélú zöldterületek tisztántartása)
 • lakossági és közületi szilárd és folyékony hulladék
 • összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása, hasznosítása,
 • hulladéklerakóhelyek kijelölése)
 • - köztemetők létesítése, fenntartása,üzemeltetése, fejlesztése
 • - ár- és belvízvédelmi létesítmények fenntartása, fejlesztése
 • - a város vagyonával való gazdálkodás, vagyonkezelés (stb.)

TARLÓS ISTVÁN

BUDAPEST PROGRAMJÁNAK

VÁROSÜZEMELTETÉSI FEJEZETE

Dr. György István

2009. május 27.

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

slide5

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK

AZ INTÉZMÉNYRENDSZER

A városüzemeltetési feladatok alapvetően két fő területre választhatók szét, a közüzemi, közmű és egyéb nem közlekedési célú közszolgáltatások területére és az egyéni és közösségi közlekedéssel összefüggő közszolgáltatások területére

A közüzemi, közmű, és egyéb az egyéni és a közösségi közlekedéshez nem tartozó közösségi közszolgáltatások

Egyéni és közösségi közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatások

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

slide6

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

(ELŐZŐ ÁLLAPOT)

FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS

FŐPOLGÁRMESTER

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES

Külföldi, vegyes tulajdonú és egyéb vállalatok

Saját tulajdonú vállalatok

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.

Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt.

Fővárosi Gázművek Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.

Vízkutató, Területhasznosító Kft.

Fővárosi Vízművek Zrt.

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.

Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

PARKING szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.

BKV Zrt

Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt

Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht.

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYOSZTÁLYAI

BDK Zrt.

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

slide7

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

slide8

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

Koncepciótlanság, jövőkép hiánya

Budapest főváros, mint tulajdonos óriási gazdasági potenciál birtokosa. (Cégei saját tőkéje a BKV és a vegyes tulajdonú társaságok nélkül is meghaladja a 100 Milliárd forintot.) A városvezetés mindeddig lemondott arról, hogy kihasználja a fővárosi tulajdonú közmű-közszolgáltató társaságok együttműködésében rejlő lehetőségeket!

Ezzel a gazdasági erővel, mint lehetőséggel élni kell, és a városban élők, itt-dolgozók és az idelátogatók javára kell fordítani!

AZ ERŐS VÁROS KÉPES ÉRDEKEINEK VÉDELMÉBEN HATÉKONYAN FELLÉPNI!

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

.

slide9

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

Koncepciótlanság, jövőkép hiánya

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főpolgármester-helyettes

Fővárosi Közgyűlés

Főpolgármester

AZ ELŐZŐ VÁROSVEZETÉSNÉL HIÁNYZÓ SZINT!

EZEN A SZINTEN HIÁNYZIK A TULAJDONOSI STRATÉGIA-ALKOTÁS, NINCS MEGRENDELŐI, ILLETŐLEG VALÓSÁGOS TULAJDONOSI SZEREP, EZT A FELADATOT MA NEM LÁTJA EL SENKI !!!

A „GYEPLŐ” BE VAN DOBVA A MENEDZSMENTEK NYAKÁBA.

(Ld. BUDAPEST TRADE ZRT., ENERGIAÜGYNÖKSÉG, FŐKERT ZRT., stb.)

BKV

A BKV saját magától rendeli meg a szolgáltatásokat, ő készíti a menetrendet, a tarifa javaslatokat, stb.

Egyes fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje

A tulajdonos nem mondja meg a cégeinek, mit vár el tőlük.

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

slide10

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főpolgármester-helyettes

Fővárosi Közgyűlés

Főpolgármester

BKK ZRT BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT

MINDEN KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉNI KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS TERÜLET TULAJDONOSI, MEGRENDELŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

BKV Zrt.

Mint szolgáltató látja el feladatait, esetleg más szolgáltatókkal együtt

Az egyes fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje

(FKF Zrt, FŐTÁV Zrt, BFVK Zrt, BGYH Zrt, Stb.)

A tulajdonos mondja meg a cégeinek, mit vár el tőlük!

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

Az új közmű- közszolgáltatási modell

BVK ZRT BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT

A FŐVÁROSI TULAJDONBAN LÉVŐ KÖZMŰ KÖZÜZEMI ÉS EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGAINAK FELADATELLÁTÁSÁT SRATÉGIAILAG ÖSSZEFOGÓ, IRÁNYÍTÓ ZRT

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

slide11

Főpolgármester

BVK Zrt.

BKK Zrt.

Külső cégek

Külső cégek

EGYES KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGOK

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

Az új közmű-közszolgáltatási modell

A fővárosi tulajdonú társaságok tulajdonosi irányítása

A „KÖZSZOLGÁLAT”, „REND”, „ERŐS VÁROS” FILOZÓFIA JEGYÉBEN ELKÉSZÍTETT

MODELL SZERINT

Közgyűlés

Főpolgármester-helyettes

Főpolgármesteri Hivatal

Gazdasági Bizottság

FEB

FEB

BKV Zrt.

MÁS CÉGEK

FEB-EK

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

slide12

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

Az új közmű- közszolgáltatási modell

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

slide13

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

KÖZMŰ-KÖZSZOLGÁLTATÁSI STRATÉGIA

 • KÖZTISZTASÁG, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
 • Profiltisztítást kell végrehajtani az FKF Zrt. feladatai tekintetében
 • Szorgalmazni kell a regionális szerepvállalást
 • Szelektív hulladékkezelés preferálása
 • A hagyományos lerakás helyett a hulladékégetés szerepének erősítése
 • TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
 • hálózatok és hőközpontokhosszútávú üzem- és ellátásbiztonsága
 • A távhő ár és versenyképességének biztosítása (rövidtávon az áfa 5%-ra csökkentése, középtávon a hővásárlási pozíciók javítása, hosszútávon új hőforrások bekapcsolása; hulladék és szennyvíziszap égetőmű ill. biomassza hőtermelés)
 • A fogyasztók hőfelhasználásának csökkentésére fejlesztések (mérhetőség, szabályozhatóság)
 • ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS
 • A jelenlegi szövevényes üzleti vállalkozás helyett a város céljait szolgáló parkfenntartó és parképítő feladatellátást kell preferálni
 • GYÓGYFÜRDŐK
 • Rekreációs, közösségi igényeket kielégítő feladatellátást kell preferálni, az üzemeltetési feladatok privatizálása nélkül!
 • Aktív fővárosi szerepvállalásra van szükség a gyógyfürdők marketingjében

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

slide14

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

A kiemelt jelentőségű fővárosi energiagazdálkodási feladatok (energia beszerzés, energiaügynökségi tevékenység, energia tanácsadás) ellátásának módját, szervezetét – súlyának megfelelően - át kívánjuk alakítani

 • VEGYES TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK
 • (Víz-, csatorna-, gáz közmű)
 • Európai példák alapján célul tűzzük ki a viziközművek összevonását (vízművek, csatornázási művek szennyvíztisztító), regionális vezető pozíció elérését tűzzük ki célul
 • A jól működő, profitképes gázszolgáltató esetében ellenzünk minden további privatizációt!

EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

Alapelv, hogy a piaci pozíciókat erősíteni kell. Szakítani kell a mai gyakorlattal, miszerint a tevékenység költséges részét a főváros cége biztosítja, a piaci, profittermelő területeken pedig magánvállalkozások vannak uralkodó pozícióban

(BTI Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., stb.)

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

a f v rosi k zleked s k zszolg ltat s s vagyongazd lkod s tervezett strukt r ja
A fővárosi közlekedés, közszolgáltatás és vagyongazdálkodás tervezett struktúrája

Fővárosi Közgyűlés

Fővárosi Közgyűlés Bizottságai

BVK Zrt.

Fővárosi Vagyonkezelő Zrt.

BKK Zrt.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

Fővárosi Energiagazdálkodási Kft.

Budapest Gyógyfürdői és HévízeiZrt.

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.

a bvk m k d si modellje s szervezeti strukt r ja
A BVK működési modellje és szervezeti struktúrája

Közmű- és közszolgáltatások ellátásáért felelős

Fővárosi Önkormányzat

Delegált tulajdonosi irányítási modell - az irányítási hatáskörök átadása az önkormányzat professzionális irányító szervezetének

Budapesti

Városüzemeltetési

Holding

Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK)

A vállalatcsoportba tartozó, valamint a kijelölt vegyes tulajdonú cégek szakszerű tulajdonosi irányítása

BVK a cégek tulajdonosa,

IG csak a BVK-ban van

FKF Zrt.

FŐTÁV Zrt.

BGYH Zrt

BTI Zrt.

FŐKERT Np. Zrt.

FE Kft.

új

FŐKÉTÜSZ

Kft.

FTSZV Kft.

Irányítás az IG-n keresztül

Együttműködés

ELMŰ Nyrt.

FVM Zrt.

FŐGÁZ Zrt.

FCSM Zrt.

Vegyes tulajdonú cégek

Fővárosi közműcég

fv-i tulajdonrész nélkül

FÖRI

BDK Kft.

BKSZT Kft.

Nagybani Piac Zrt.

CSAPI

ENVIRO-

DUNA

a bvk bels szervezeti fel p t se s becs lt l tsz mig nye
A BVK belső szervezeti felépítése és becsült létszámigénye

Jog

Informatika

Biztonság-védelem

1 + 3 fő

1 + 4 fő

1 + 4 fő

1 + 7 fő

1 + 4 fő

1 + 2 fő

Összesen: 30 fő

a bvk m k d si finansz roz sa
A BVK működési finanszírozása

A BVK működési költségét a 8 db uralt vállalat finanszírozza, menedzsment szerződés keretében.

Fővárosi költségvetési pénzt a BVK ezen tevékenysége nem igényel!

Mivel azonban a BVK a vegyes tulajdonú cégekben is ellátja a Főváros képviseletét,

e tevékenység finanszírozását a városnak járó osztalék terhére célszerű szolgáltatási díjként

elszámolni.

BVK többlet költség

BVK költség csökkenés

Az Igazgatóságok megszűnése

Cash-pool rendszer, gazdálkodás megtakarítása

Közös beszerzések megtakarításai

Szervezeti, irányítási hatékonyság növekedés

Létszám csökkenés (elsősorban az irányításban)

Egy új irányító cég (BVK Zrt.) létrejötte,

30 fős létszámmal, évi mintegy 500 mFt-os

működési költséggel, beleértve a külső

megbízásokat is.

Az új közmű irányítási modell kialakításával (BVK Zrt. megalakítása, vállalatcsoport létrehozása) a megjelenő többletköltségeket fedező, középtávon azt meghaladó megtakarítás realizálható. Ezentúl közvetlen, pénzben nem mérhető, működési hatékonyság és hírnév javulás (mely a város megítélését is javítja) érhető el (lásd teljesítmény mérési rendszer).

slide19

A BVK létrehozásának időbeli folyamata

I.

II.

III.

Létrehozás

Részletes kidolgozás

Működési modell véglegesítése

Előkészítés

IV/1.

IV/2.

Baselining

… átmeneti működés I.

… végleges működés II.

2010.10.22-

-2011.07-01.

2008.05.17-

2010.06-09.

2010.09.15.

2011.07.01-

Projekt menedzsment

 • A Város közmű-közszolgáltatásokkal kapcsolatos funkciójának, feladatkörének értelmezése
 • A Város közmű-közszolgáltatásokkal kapcsolatos stratégiájának meghatározása
 • A közmű-közszolgáltató cégek tevékenységének vizsgálata, a működési, irányítási problémák feltárása
 • Irányítási modell változatok kidolgozása, azok SWOT analízise
 • Döntés az új irányítási modellről
 • Az új működés kialakításához figyelembe veendő korlátok és követelmények meghatározása
 • Jövőbeli folyamatok, feladatok meghatározása
 • A BVK-hoz tartozó vállalatok stratégiai céljainak meghatározása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet)
 • A KPI és BSC rendszer kidolgozása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet)
 • A BVK megalakításához szükséges jogi dokumentumok kidolgozása
 • A cégek irányításának átvételéhez szükséges jogi konstrukció kidolgozása, a szükséges döntések és azok folyamatának meghatározása, a döntésekhez szükséges előterjesztések előkészítése
 • Az alakuló közgyűlésen (becsült időpont 2010.10.21.) a szükséges döntések meghozatala:
 • Döntés a koncepcióról
 • A BVK-hoz majdan tartozó, jelenleg létező 7 cég elsőszámú vezetőinek leváltása, az újak kinevezése
 • IG-k, FEB-ek visszahívása, új FEB tagok kinevezése
 • Az alakuló közgyűlés másnapján a cégek átvétele
 • 2011.01.01-vel a BVK létrehozása, a cégapport végrehajtása
 • 2011.01.01-2011-06-30. között a BVK működési feltételeinek folyamatos megteremtése (személyzet, iroda, IT…stb.), az irányítási működés beindítása
 • 2011.06.30-ig az elismert vállalatcsoport létrehozása, az uralmi szerződések megkötése
 • A vállalati auditok végrehajtása, vállalati, BVK stratégiák véglegesítése, a KPI rendszer elindítása, a BSC rendszer véglegesítése
 • A BVK, mint holding központ működésének elindítása
 • A működés finomhangolása
 • A BSC rendszer beindítása
slide20

Budapest és térségének közlekedési koncepciója

Működő városhoz működő közlekedés kell!

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

slide21

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feladatai (1/2)A megoldást a közlekedési feladatok összevonása és professzionális szakmai alapokra való helyezése jelentheti

 • Integrált városi közlekedésirányítás
 • A közlekedési ágazat városi szintű, számon kérhető és felelős szakmai irányítása, regionális koordinációval együtt
 • Közlekedési stratégia kidolgozása és naprakészen tartása, végrehajtásának irányítása
 • Fejlesztési projektek kidolgozása, lebonyolítása, összehangolása
 • Közösségi közlekedés
 • Hálózat- és szolgáltatástervezés, közszolgáltatások megrendelése és ellenőrzése
 • A közösségi közlekedésben a jegyek, bérletek kibocsátása, jegyellenőrzés, valamint a központi forgalomirányítás és utastájékoztatás működtetése
 • A regionális szereplőkkel való együttműködés, a szolgáltatások összehangolása
 • Taxiközlekedés felügyelete, hajózás kontrollja
slide22

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feladatai (2/2)A megoldást a közlekedési feladatok összevonása és professzionális szakmai alapokra való helyezése jelentheti

 • Közútkezelés
 • Felújítási és építési munkák időbeli és térbeli koordinálása
 • Közútkezelési szolgáltatások megrendelése
 • Budapest úthálózatának forgalomtechnikai kezelése
 • Parkolás
 • Parkolási stratégia kidolgozása
 • Parkolási közszolgáltatás megrendelése a fővárosi közutakon
 • Parkolási rendszer, dugódíj-rendszer, teherforgalmi behajtási díj rendszerének működtetése
slide23
A BKK létrehozásával érintett intézmények, önkormányzati társaságokA BKK létszámának becslésekor a jelenlegi létszámokat vettük alapul

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Részbeni integráció

Részbeni integráció

Teljes tulajdonosi felügyelet

Teljes integráció

Részbeni integráció

Részbeni tulajdonosi felügyelet

Teljes integráció

Közlekedési Ügyosztály

Parking Kft. (100 % önk. tulajdon)

Fővárosi Közterület-FenntartóZrt. (100 % önk. tulajdon)

Fővárosi Taxi-állomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kft. (100 % önk. tulajdon)

BKV Zrt. (100% önk. tulajdon)

Szervezet

A Hivatalból a hatósági feladatok kivételével az összes közlekedéssel kapcsolatos feladat

A közlekedés-szervezéshez, megrendeléshez, forgalomirányításhoz, értékesítéshez, ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok

A Parking Kft. teljes feladatköre és humán erőforrása

Közútkezelés irányítása, megrendelése, ellenőrzése, közúti forgalomirányítás

A Kft. teljes feladatköre és humán erőforrása

Érintett feladatok

Kb. 1300 fő (ebből 864 fő jegypénztáros, ellenőr, forgalomirányító, stb.)

Érintett létszám

Kb. 35 fő

Kb. 30 fő

Kb. 80 fő

Kb. 3 fő

slide24
A közösségi közlekedésben szétválasztásra kerülnek a megrendelői és a szolgáltatást nyújtó operátori feladatok

Fővárosi Önkormányzat

BKK(megrendelő)

Közszolgáltatási szerződések

Busz-vállalat

Busz-vállalat

Busz-vállalat

Busz-vállalat

Budapesti Autóbusz Zrt.(belső szolgáltató)

BKV Zrt. (belső szolgáltató)

Villamos és troli divízió

Metró és HÉV divízió

versenyeztetés

közvetlen odaítélés

versenyeztetés vagy közvetlen odaítélés

a bkk koncepci legfontosabb jellemz je a deleg lt nkorm nyzati feladatell t s
A BKK-koncepció legfontosabb jellemzője a delegált önkormányzati feladatellátás

Közlekedési (köz)szolgáltatások ellátásáért és a finanszírozás biztosításáért felelős

Fővárosi Önkormányzat

Delegált megrendelői modell - a feladatok és források átadása az önkormányzat professzionális közlekedési szervezetének

A közlekedési ügyek szervezése és irányítása, szolgáltatási szintek meghatározása, szolgáltatásvásárlás

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Budapesti Autóbusz Zrt.

BKV Zrt.

BKK Közúti és Parkolási Zrt.

BKSZ Nkft.

BKK Tervező Kft.

Közútkezelési szolgáltatások biztosítása (felújítások,

KRESZ-táblák, stb.), parkolási közszolgáltatás üzemeltetése

A BKSZ-ben a Főváros tulajdonosi képviseletének ellátása)

Infrastruktúra-tervezés, beruházások gazdaságossági vizsgálata

Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése

Kötöttpályás (trolibusz, villamos, metró, HÉV) közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése

Magán busztársaság(ok)

Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése

slide26

A feladatokat a BKK négy szakterület szoros együttműködésével valósítja megAz együttműködésnek köszönhetően integrált, a közlekedési kérdések rendszerszintű sajátosságait kezelni képes szakmai munkára nyílik lehetőség

 • Jog
 • Marketing
 • IT
 • Biztonság
 • Ügyfélszolgálat

~110 fő

~10 fő

Törzskari tevékenységek

Vezérigazgató

~1000 fő

~140 fő

~90 fő

~80 fő

Közösségi Közlekedési Igazgatóság

Közúti Közlekedési Igazgatóság

Stratégiai, fejlesztési és beruházási Igazgatóság

Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság

 • Szolgáltatástervezés
 • Szolgáltatás-menedzsment
 • Forgalomirányítás
 • Létesítmény-üzemeltetés
 • Értékesítés, ellenőrzés
 • Hajózás
 • Forgalomtechnika
 • Szolgáltatás-menedzsment
 • Forgalomszervezés
 • Parkolás, behajtási díj, taxi
 • Stratégiai fejlesztés
 • Közlekedésfejlesztés
 • Beruházás
 • Pénzügy
 • Kontrolling
 • Ingatlanhasznosítás
 • Beszerzés és logisztika

A jelenlegi létszámokra épített becslés alapján a BKK kalkulált létszáma kb. 1400 fő, amelyből kb. 900 fő jegypénztáros, jegyellenőr és forgalomirányító diszpécser.

slide27

A budapesti tömegközlekedés (BKV Zrt.)

2010-esfinanaszírozási helyzete (eredményszemléletben)

Központi költségvetés

Kormány-döntés alapján

10 mrd

Még nem került biztosításra:

7,5 mrd

Fővárosi költségvetés

Normatív támogatás

32 mrd

Fogyasztói árkiegészítés

16 mrd

Közgyűlési döntés alapján

5 mrd**

Amortizáció-pótló tám.

10 mrd

33/2010. (IV. 16.) KHEM-ÖM együttes rendelet

2003. évi LXXXVII. tv.

Utasok

Menetdíj-bevételek

49 mrd

BKV beruházási terv 2010

10 Mrd Ft

BKV egyéb bevételek (reklám, ingatlan, agglomerációs járatok, halasztott bevételek, stb.)

8,5 mrd

BKV működés 2010

128 Mrd Ft

Hiányzik még idén a megállapodásban foglaltak teljesítéséhez 7,5 Mrd Ft, azonban a biztonságos működéshez 10 Mrd Ft szükséges

+ 5 Mrd Ft lejárt hitel refinanszírozása

 • ** Kormány és a Főváros között megkötött megállapodás alapján

Ha 2010 novemberéig a 10 Mrd Ft támogatás és az 5 Mrd állami garancia újbóli biztosítása nem történik meg, a BKV 2010 december elején fizetésképtelenné válik!

A kimutatás a pénzforgalommal járó kiadások finanszírozásának részletezésén alapszik.

slide28

A budapesti tömegközlekedés (BKV, majd BKK-BKV)

2011-esfinanaszírozási helyzete (eredményszemléletben)

Központi költségvetés

Fővárosi költségvetés

Kormányzati támogatásként még szükséges:

16 mrd

Normatív támogatás

32 mrd ?

Fogyasztói árkiegészítés

16 mrd

Közgyűlési döntés alapján

10 mrd

Amortizáció-pótló tám.

10 mrd

2003. évi LXXXVII. tv.

Utasok

 • BKV működés 2011
 • kb. 132 Mrd Ft*
 • A BKV 2011-es működéséhez szükséges:
  • az állami normatív támogatás 32 milliárdos mértéke változatlan maradjon
  • a Főváros az eddiginél többet, 10+10 milliárd forintot vállaljon
  • a Kormány ezen felül 16 milliárd forint támogatást biztosítson.

Menetdíj-bevételek

49 mrd

BKV beruházási terv 2011

10 Mrd Ft

BKV egyéb bevételek (reklám, ingatlan, agglomerációs járatok, halasztott bevételek, stb.)

9 mrd

A kimutatás a pénzforgalommal járó kiadások finanszírozásának részletezésén alapszik.

a bkv jelenlegi ad ss g llom nya 77 mrd ft amely vente 6 7 mrd ft kamatterhet jelent
A BKV jelenlegi adósságállománya 77 Mrd Ft, amely évente 6-7 Mrd Ft kamatterhet jelent
 • OTP
 • Dexia
 • MKB
 • KDB
 • CIB
 • ERSTE
 • Budapest Bank
 • Unicredit
 • A jelenlegi adósságállomány évente 6-7 Mrd Ft kamatterhet jelent a BKV számára.
 • A BKV ma drágán kap hitelt: pl. 9,5 Mrd forintnyi hitel kamataBUBOR + 3% fölötti, miközben az állami garanciával bíró 15 Mrd Ft hitelé BUBOR + 0,09%.

Adósságszolgálat

Adósságkezelés javasolt módja

 • Javasoljuk a banki hitelállomány átadását az állam számára és a hitelállomány eladását az Államadósság Kezelő Központnak.

Pénzügyi hatás Bp. számára

 • Évente 1–2 Mrd Ft-tal kisebb finanszírozási igény államháztartási szinten, Budapest számára pedig az évi 6-7 Mrd Ft kamatteher takarítható meg, állami szinten évi +4-5 Mrd Ft jelentkezik.
 • Tárgyalni kell a bankokkal az átalakulás módjáról, menetéről.
 • Tájékoztatni kell a bankokat a tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett változásról.

Hitelállománnyal kapcsolatos feladatok

slide30
Egységes közlekedési kassza létrehozása javasoltA finanszírozásban alternatív elemekre is támaszkodni kell

Az egész közlekedési szektor finanszírozása rendezetlen, a BKV adósságállománya ma már közel 80 milliárd forint (71,7 Mrd Ft + 5,4 Mrd Ft).

A BKV problémája csak a BKV hatékonyabb gazdálkodásával nem oldható meg, az ehhez szükséges mértékű tartalék nincs a cég gazdálkodásában. A tartalékok kiaknázása azonban elengedhetetlen fontosságú és ehhez kell a megfelelő tulajdonosi kontroll.

A közlekedés ügyeinek összpontosításával a közúti közlekedésből termelődő bevételek - a parkolási díjak, behajtási díjak, az ingatlanfejlesztők közlekedési célú hozzájárulásai, stb. - beforgathatók a rendszerbe és létrejöhet egy egységes közlekedési kassza.

Az új közlekedésirányító szervezet – tulajdonosi és megrendelői eszközökkel képes lehet a BKV költségszintjét leszorítani, a szerződésállományát felülvizsgálni és rászorítani arra, hogy a cég ne működjön drágábban, mint a magánszektor szolgáltatói.

Ma a Főváros felkészületlen a közlekedési szektorban elérhető uniós források lehívására. A BKV járműveinek és az infrastruktúra megújításához stratégiailag megalapozott projektekre, hathatós tulajdonosi kontrollra és jó pályázatokra van szükség.

slide31
Az egységes közlekedési kassza a bevételeket és támogatásokat a BKK-nál összpontosítjaAközszolgáltatástaBKKellentételezi

Közútfenntartás fővárosi támogatása

Menetdíjbevétel

Teherforgalmi behajtási díj

Fogyasztói árkiegészítés

BKK

Parkolási bevétel

Tömegközlekedés állami támogatása

Ingatlanfejlesztői hozzájárulás

Tömegközlekedés fővárosi támogatása

Közszolgáltatási ellentételezés

Közszolgáltatási ellentételezés

Tömegközlekedés

Közútkezelés

slide32

A Transport for London – a legjobb példaA TfL látja el a közösségi, közúti közlekedés irányítását Londonban.Létszám: 4133 fő (leányvállalatok nélkül)

slide33

A varsói megrendelő szervezetA szervezet feladatköre nem tartalmazza a közútkezelési, forgalomirányítási, ügyfélszolgálati funkciókat, valamint lényegesen kisebb értékesítési és ellenőrzési feladatokat lát el, így létszáma 528 fő

1

Vezérigazgató

1

Vezérigazgató-helyettes

1

Közlekedési igazgató

1

Értékesítési igazgató

1

Pénzügyi igazgató

4

Közbeszerzés

IT

17

16

Közlekedés-rendszer elemzés

87

Jegyértékesítés

8

Beruházás-tervezés

14

Számvitel

Közlekedés-fejlesztés

9

14

Admin. és gazd. központ

22

Közlekedéstervezés

79

Jegyellenőrzés

9

Beruházás-végrehajtás

13

Pénzügy

9

Belső HR

68

Közlekedésfelügyelet

40

Pótdíjbeszedés

5

Beruházás-felügyelet

Önálló HR menedzsment központ

1

5

Jogi osztály

27

Busz/villamos megálló, metróállomás infr. menedzsment

14

Szabályozás és tarifarendszer

Munka- és tűzbiztonsági központ

1

12

Marketing

37

Városi közl.csomópont menedzsment

2

Innovációs központ

Rendkívüli helyzetért felelős központ

4

1

Beruházásokért felelős

vezérigazgató-helyettes

Belső ellenőrzés és audit

5

Törzskar: 83 fő

Pénzügy: 27 fő

Megrendelés, felügyelet: 170 fő

Értékesítés és jegyellenőrzés: 220 fő

Beruházás: 22 fő

Közvetlen létszám:

Forrás: ZTM

Létszám

slide34

AzABStorstockholmsLokaltrafikAz SL az infrastruktúra-kezelés műszaki irányítását is végzi, ugyanakkor pl. közútkezelési, jegyellenőrzési és forgalomirányítási feladatokkal nem foglalkozik, létszáma így is 610 fő

 • Vállalatirányítás
 • Kapcsolattartás a tulajdonossal
 • Kommunikáció és sajtókapcsolat

Vezérigazgató

Műszaki igazgató

Marketing

Közlekedési igazgató

Pénzügy és számvitel

27 fő

HR

35 fő

318 fő

86 fő

59 fő

Biztonság

27 fő

Jogi osztály

Támogató

funkciók

18 fő

Megrendelői és operátori funkciók

Ingatlan-fejlesztés

7 fő

 • Infrastruktúra karbantartás fejlesztés elsősorban kötöttpályán
 • Közlekedés-tervezés
 • Paraméterkönyv kialakítása
 • Tendereztetés
 • és szolgáltató felügyelet
 • Marketing tevékenységek
 • Ügyfélszolgálat
 • Jegyrendszer kialakítása

Igazgatói titkárság

10 fő

Működési támogatás

23 fő

slide35

CFO

CFO

BU 1

BU 1

BU 2

BU 2

Process

Process

/

/

TOTAL

TOTAL

Sub

Sub

process

process

Dept

Dept

. A

. A

Dept

Dept

. B

. B

Dept

Dept

. X

. X

Dept

Dept

. Y

. Y

(FTE)

(FTE)

Settlements

Settlements

&

&

Payments

Payments

Management

Management

Manage

Manage

Account

Account

1,0

1,1

0,8

0

1

1

...

...

3,5

4,5

Receive

Receive

&

&

Assess

Assess

1,9

1,7

3,2

2,7

...

...

6,5

8

Invoice

Invoice

Negotiate

Negotiate

&

&

0,3

0,4

0,7

0,7

0,5

1,5

2,7

3,5

Approve

Approve

Invoice

Invoice

Issue

Issue

settlement

settlement

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

0,7

3

1,6

notice

notice

TOTAL (FTE)

TOTAL (FTE)

15

14

7,5

9

21,5

19,5

17

20

242

274

A BKK működésének részletes megtervezését egy jól felépített folyamat, feladatterv mentén célszerű folytatni

I.

II.

III.

Átmenet…

Részletes tervezés

Működési modell kidolgozása

Helyzetfelmérés

IV/1.

IV/2.

Baselining

… átmeneti működés I.

… végleges működés II.

2010. 02-04.

2010.06-09.

2010.10-12.

2011.01-06.

2011.07-

Projekt menedzsment & Változásmenedzsment

 • A BKK funkciójának, feladatkörének közös értelmezése
 • Az érintett társaságok működésének áttekintése
 • A folyamatok jelenlegi ellátási módjának és kapacitásának meghatározása (BKV, FKF, Parking, Taxi, Hivatal)
 • A folyamatok jelenlegi IT támogatásának meghatározása
 • BKK feladatainak és szervezeti struktúrájának meghatározása
 • Hatáskörök, munkamegosztás makro szintű meghatározása
 • BKK létszámának nagyvonalú becslése (benchmarkok alapján)
 • BKK jövőbeli fő folyamat listájának összeállítása
 • Szervezeti struktúra illesztése
 • A jövőbeli folyamatok részletes megtervezése
 • BKK és az átalakításra kerülő társaságok szervezeti struktúrájának kidolgozása
 • Intézkedések definiálása a jövőbeli folyamatok kialakításához
 • Az átmeneti működés megtervezése az intézkedésekkel összhangban
 • Az átmenet részletes megtervezése
 • „Quick-win”-ek definiálása
 • A belső működési szabályok kialakítása
 • HR intézkedések végrehajtása
 • Infrastruktúra kialakítása (iroda, IT stb.)
 • Rövid távú IT fejlesztések végrehajtása
 • „Quick win”-ek realizálása
 • Szervezeti változás megvalósítása
 • Folyamatok átalakításának megvalósítása
 • Az intézkedések végrehajtása a végleges működés megkezdéséhez
 • A működés finomhangolása
 • IT fejlesztések végrehajtása
 • A jövőbeli működés megvalósítása