S E S O R A H - PowerPoint PPT Presentation

s e s o r a h n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S E S O R A H PowerPoint Presentation
Download Presentation
S E S O R A H

play fullscreen
1 / 10
S E S O R A H
994 Views
Download Presentation
lottie
Download Presentation

S E S O R A H

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SESORAH JantiRetnoArdani(10) 9B

  2. BANG TOYIB :: opo to tegese SESORAH ki?? • JUSTIN BIEBER :: opo ye?? Nek sakretiku SESORAH ingbahasa Indonesia diaraniPIDATO , yaikumedharakegagasankanthilisaningsangarepewongakeh. • SULE :: sesorahkiyoisodiaranimedharsabda, medhartegesengandharake, sabdategeseomongan. • BANG TOYIB :: Ouwwww, ngono too

  3. JUSTIN BIEBER :: opo to sikperludigatekakewongsesorah ??? • SULE :: neksakretikugor BASA . • BANG TOYIB:: yoorasul. Haha, ISI karo 4-W yoperludigatekakelho. • JUSTIN BIEBER ::iyoopo?? Gekpenjelasan e tentangBASA, ISI lan 4-W kikpie ?? • SULE :: yoakutaknjelaske BASA, benBANG TOYIB le njelasketentangISI karo 4-W. Okee???? • JUSTIN BIEBER :: MANUT

  4. SULE NJELASKE TENTANG BASA • Basa sing digunakakeki kudu laraskarosopo sing diadhepilanswasanane. Basakramakidinggo pas sing diadhepiparasesepuh, ingswasanaresmiutawakhusus. Geknekbasangokokidinggo pas sing diadhepibocah-bocah. Basane kudu runtut, pamilihingtembung pas, gampangditampa.

  5. BANG TOYIBNJELASKE ISI • Pokok e ISINE kudu mentes. Trepkarokahananwektuiku. Tegesebabsikdiomongakekiorakedaluwarsautawa UPDATE tentangperkembangan JAMAN ben GAUL. Hahagek ISINE sesorahisodiwedharanggoukara, gegeuritan, utawatembangkanggoselingansesorah.

  6. BANG TOYIB NJELASKE 4-W • Opowae to 4-W ki?? 4-W kionowicara, wiraga, wirama, wirasa . Nah penjelasan e kpiejal?? Yongeneiki. • WICARA kudu tegas, orabindhengkoyosule, cetha, jelas. • WIRAGAkisikap sing manteplantetegkoyo Justin Bieberneknyanyikae, gegngadegjejeg, sikanteng, orandhangakutawandhingklukterus, ojombesengut. • WIRAMAikuswaraprayoga ne kepenak, orakeserontapiyooralirih. • WIRASAkipenjiwaan , anggonesesorah kudu dilarasakekarokahanan. DONG TO ???

  7. JUSTIN BIEBER NGOMONG Owyoyo, wizdongakusaikicuahhhh…hahaha,, maturnuwunyooookoncokoncokusikimutimut. Lavyuveri mach.. :D

  8. SULE + BANG TOYIB Okebebz, love u too sayonggkubebongku,, muachmuachh…

  9. NAH SEMINGGU BAR KUI SI JUSTIN BIEBER DI KON PAK RT SESORAH NANG K.U.A. Isi ne tentangnasehatbenorasidocerai,, akir e yorasidocerai. Soalesiknyampek’kepidato e JUSTIN BIEBER, cobo we nek SULE mestiyosidocerai. Hahapiisss SULE :p

  10. NAH CUKUP SEMENE WE DONGENG KU TENTANG KHAYALAN DI NEGRI BAMBUNG . NEK ONO KEKURANGAN YO DI MAAP KE WAE.. NGGEH PAK ERI SING PALING CAKEP SAK KECAMATAN KARANGMOJO.. haha