a ktuell litteratur och information inom omr det it services kompetens utveckling och molntj nster n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fördelar med cloud Services ( Jwan ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fördelar med cloud Services ( Jwan )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Fördelar med cloud Services ( Jwan ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

A ktuell litteratur och information inom området IT services, kompetens utveckling och molntjänster. Fördelar med cloud Services ( Jwan ). Cloud services och E-hälsa ( Jwan ). Olika Moln aspekter (Thomas och Aurora). Cloud services införande (Thomas och Aurora).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Fördelar med cloud Services ( Jwan )


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a ktuell litteratur och information inom omr det it services kompetens utveckling och molntj nster

Aktuell litteratur och information inom området IT services, kompetens utveckling och molntjänster

olika verksamhetskritiska f rm gor karl magnus victor
Olika Verksamhetskritiska Förmågor(Karl-Magnus & Victor)
 • Affärsstrategisk förmåga
 • Teknisk förmåga
 • Mätförmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Politisk förmåga
 • Innovativ förmåga
 • Förmåga att styra
 • Metodologisk förmåga
skillnader mellan privata och offentliga organisationer karl magnus victor
Skillnader mellan privata och offentliga organisationer (Karl-Magnus & Victor)
 • Syfte
 • Styrning och beslutsmakt
 • Finansiering
 • Dokumentationskrav
 • Kompetensförsörjning
 • Kultur
kompetens

Litteraturstudie

Kompetens

Begreppet ”kompetens” kan definieras som ”en förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter”.

Det betyder att kompetens är förmåganoch viljan att kombinera vad man vet med vad man kani ett specifikt syfte.

(Kunskap+ Färdighet) Vilja -> Mål/Uppgift

f r ndrade kompetenser king

Litteraturstudie

Förändrade kompetenser (King)
 • Gällande avtal och relationer med leverantörer behövs färdigheter för:
 • Förhandling och hantering av kontrakt
 • Relations-styrning
 • Utveckling och implementering av partnerskap, strategiska allianser och gemensamma företag
 • Bedömning och urval av leverantörer och partners
 • Riskbedömning och riskhantering
 • Gällande systemutveckling och implementation behövs färdigheter för:
 • Systemanpassning, implementation och integration
 • Bedömning och bevakning av teknologiutveckling
 • BPR (Business Process Redesign)
 • Integrerad Verksamhets- och IS planering
 • Utveckling och test av verksamhetskritiska system
 • Systemtest
 • Generellt behövs färdigheter för:
 • Säkerhet
 • Karriärs och kompetensutveckling
 • Kulturmedvetenhet
tillg nglig litteratur och information
Tillgänglig litteratur och information

Studierna inleddes med att en litteraturstudie genomfördes, där syftet var att läsa in sig på relevant litteratur inom området

Litteraturstudien bestod huvudsakligen av vetenskaplig forskning publicerat i bok- och artikelformat.

Sökningar efter litteratur skedde till största del via ändamålsenliga artikeldatabaser och sökmotorer som

 • Göteborgs Universitetsbibliotek,
 • Summon,
 • Samsök,
 • Chalmers bibliotek,
 • Google Scholar.
exempel p litteratur alla
Exempel på litteratur (alla)

EA:

 • Getting the Most from Your Enterprise Architecture

Boster. M, Liu. S, Thomas. R (2000), IT Pro

 • Building an Enterprise Architecture Step by Step

Armour. F, Stephen. H. K, Liu. S. Y (1999), IT Pro

 • Offentlig och Privat driven verksamhet - vilka legala skillnader finns? Hallgren. T, (2011), Sveriges Kommuner och Landsting

Kompetes:

 • Feeny, D.F. & Willcocks, L.P. (1998) Core IS capabilities for exploiting information technology, Sloan Management Review, 39(3), 9–21.
 • Chen, C-H. & Chi, J. (2010) Skillrequirementsof IT professionals in an outsourcedenvironment, Service Science, 1(2), 25- 31
 • King (2007) The IS Organizationof the Future - Impactsof Global Sourcing, Information Systems Management, 24(2), 121-127
 • Shi, Z., Kunnathur, A.S. & Ragu-Nathan. T.S. (2005) IS outsourcing management competence dimensions: instrument development and relationshipexploration, Information & Management, 42(6), 901-919

SOA:

 • Rathfelder, C. & Groenda, H. (2008). “iSOAMM: An Independent SOA Maturity Model”, 8th IFIP WG 6.1 international conference on distributedapplications and interoperable systems, DIAS.
exempel p litteratur alla1
Exempel på litteratur (alla)

E-Hälsa

 • CeHis Handlings plan 2013-2018 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom e-hälso området. (2012)
 • Vinnova Rapport: Innovationer för hållbar vård och omsorg utifrån patienters behov (2012)

Molntjänster:

 • Cloud Sweden www.cloudsweden.se
 • Gartner & Cloud computing definition

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

 • Horrigan: Useofcloudcomputing and services

http://pewinternet.org/Reports/2008/Use-of-Cloud-Computing-Applications-and-Services.aspx

Change Management:

 • Magoulas, T. and Pessi, K. (1998). Strategic IT Management. Doctorial Thesis. Department of informatics. University of Gothenburg