El transport ecològic - PowerPoint PPT Presentation

el transport ecol gic n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El transport ecològic PowerPoint Presentation
Download Presentation
El transport ecològic

play fullscreen
1 / 31
El transport ecològic
128 Views
Download Presentation
lorna
Download Presentation

El transport ecològic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El transport ecològic Jose Angel Leon Toni Marquez

 2. Índex • Transport ecològic • Cotxe solar • El cotxe elèctric • Aire comprimit • Model hibrid • Gas Natural • Oli reciclat • Contaminació • Galeria Crèdits

 3. El transport ecològic • La necessitat de protegir el medi ambient ha fet sorgir multiples alternatives menys contaminants al motor de gasolina. Index Següent

 4. El cotxe solar • Avantatges ·Es tracta de l'energia més barata i és inestable ·No contamina l'entorn • Inconvenients ·Les prestacions del cotxe estan molt lluny de les necessitats de qualsevol usuari. Index Següent

 5. El cotxe elèctric • Avantatges ·No es produeixen emissors en l'entorn on s'utilitza el vehicle. ·El funcionament del motor és molt silenciós. • Inconvenients ·L'autonomia i la velocitat maxima son inferiors a les del cotxe de gasolina. ·Les bateries tarden molt en carregar-se, pesen bastant i limiten el pes net dels vehicles. Esquema Index Següent

 6. Airecomprimit • L'enginger frances Guy Negré ha desenvolupat a traves de la seva empresa MDI un revolucionari motor que s'alimenta exclusivament d'aire comprimit. Com funciona? • Utilitza l'aire de carrer emmagatzemant en un diposit per moure el motor. Imatge del motor A favor i en contra Index Següent

 7. A favor i en contra • A favor Nomes consumeix aire i no genera cap tiùs de residus contaminants, nomes aire fred. • En contra Les prestacions son molt baixes (50CV de potencia) i no permet gaire millores. Tornar

 8. Model hibrid • Els cotxes hibrids incorporen dues motoritzacions, una elèctrica i una altre de gasolina. Com funciona? • A sortir a la carretera es posa en marxa el motor de gasolina i les bateries passen a la base de carrega. Motor interior A favor i en contra Index Següent

 9. A favor i en contra • A favor Aquests motors tenen una alta autonomia, les prestacions del vehicle s'aproximen a les dels models actuals. • En contra En llargs recorreguts les emissions de CO2 i el consum de gasolina son igualments altes. No es tracta d'una opció ecologica, sino d'una alternativa més favorible i les bateries son molt pesades. Tornar

 10. Gas natural • Barcelona incorpora 35 autobusos impulsats per gas natural a la flota abans que s'acabi l'any. Com funciona? • El gas natural es una font d'energia amb altres prestacions, que genera una contaminació molt inferior. A favor i en contra Index Següent

 11. A favor i en contra • A favor No emet particules solides, plom i sofre. Redueix les emissions de Co, Co2 i Nox. El gas natural és un combustible economic i més segur del que es creu normalment. • En contra Al tractar-se d'un combustibvle fossil, les reserves son limitades. Segons alguns estudis, queda gas natural per a 60 anys. Tornar

 12. Oli reciclat • Es tracta d'una experiencia pionera a España que ya té la seva replica a diferents ciutats de l'estat. El combustible derivats d'oli de gira-sol. Com funciona? • L'ús del biodi es una alternativa ecologica al petroli. A favor i en contra Index

 13. A favor i en contra • A favor Les emissions (excepte el Co2) son cinc vegades menors. Motor resistent al fred i es biodegradable. • En contra Les emissions de CO2 segueixen mmolt altes, els nivells de recollida són molt baixos, no és alternativa al petroli. Tornar

 14. Contaminació • Fums negres: Son caracteristics del gasos que emeten els motor Diesel i es fan evidents el escapament de motors mal arreglats. • Hidrocarburs: Els vehicles son responsables de l'emissio de 41% de hidrocarburs a Espanya. • Monoxid de carboni: En els emubussos de transit per arribar a nivells molt alts. A Catalunya el 80% de monoxid de carboni l'emeten motors de vehicles. Index Següent

 15. Plom: Es presenta en la gasolina super. Un litre de combustible emet 0.3 grans de plom. • Oxids de nitrogen: Resultats de la reacció de l'oxigen i el nitrogen de l'aire en les combustions. El 70% dels óxids de nitrogen emessos a Catalunya provenen de motors de vehicles. • Dioxid de carboni: El transit robat augmenta les emissions de Co2, el principat causant del canvi climatic. Enrere Index

 16. Galeria Index

 17. Crèdits • Autors: • Jose Angel Leon Oyonarte (3ºeso-A) • Toni Marquez Montilla (3ºeso-B) • Centre: • I.E.S. Barcelona-Congrés • C.V. Propietats fisiques del materials. • Profe: • Xavi Rosell Index

 18. Esquema del cotxe electric Paquet de bateries Tauler Motor Tornar

 19. Interior d'un motor hibrid Tornar

 20. Motor d'aire comprimit Tornar

 21. Peça model hibrid

 22. Despertaferro

 23. Lamborgini Diablo

 24. Solelhada

 25. Mercedes

 26. Mercedes

 27. Autobus gas natural

 28. Motor d'oli reciclat