Souborov syst my
Download
1 / 27

Souborové systémy - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Výpočetní technika I. Souborové systémy. Souborový systém (File System – FS).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Souborové systémy' - lorin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Souborov syst my

Výpočetní technika I

Souborové systémy


Souborov syst m file system fs
Souborový systém(File System – FS)

 • Způsob organizace informací (souborů) ukládaných na bloková zařízení – paměťová média (disky, pásky, CD, DVD, BD, ...) počítače. Souborový systém definuje způsob vytváření, ukládání a přístupu k souborům a adresářům, hlídá volné místo apod.

 • Různé operační systémy podporují (= jsou schopny používat) různé FS. (OS = program, FS = struktura)

 • Různé FS mají různé možnosti a omezení (klady/zápory).

 • FS se na blokovém zařízení vytváří formátováním.

 • FS tvoří jakési rozhraní mezi vnější pamětí a OS:


Souborov fragmentace
Souborová fragmentace

 • Jev, kdy nejsou data uložena na nějakém médiu souvisle (např. na pevném disku). Nesouvislé uložení pak může způsobit zpomalení práce s daty:

 • Některé FS mají mechanismy proti této fragmentaci.

 • Jinak je třeba jednou za čas provést defragmentaci.


Diskov fragmentace
Disková fragmentace

 • Mezi jednotlivými uloženými soubory jsou volné oblasti, tzn. soubory jsou roztroušeny po celém disku a volné místo není kompaktní.

 • Opět pomůže defragmentace.


M se nap klad li jednotliv fs
Čím se například liší jednotlivé FS

 • Rozlišování velkých a malých písmen v názvech souborů/adresářů.

 • Maximální délka názvu souboru/adresáře, povolené znaky názvu.

 • Maximální velikost souboru.

 • Možnost omezení přístupu k datům pomocí přístupových práv.

 • Možnost nastavit diskové kvóty uživatelům (přidělený prostor).

 • Možnost automatické komprese ukládaných souborů.

 • Možnost automatického šifrování ukládaných souborů.

 • Atributy (vlastnosti), které lze u souborů nastavovat.

 • Schopnost žurnálování transakcí.


Organizace dat na pevn m disku
Organizace dat na pevném disku

 • Pevné disky jsou obvykle logicky rozděleny na oddíly (partition), takže souborový systém se rozkládá jen na konkrétním oddílu a ne na celém disku. To umožňuje mít na pevném disku více nezávislých souborových systémů, které mohou být různého typu.

 • Infomace uložené v systému souborů dělíme na metadata a data. Metadata popisují strukturu systému souborů a nesou další služební a doplňující informace, jako je velikost souboru, čas poslední změny souboru, čas posledního přístupu k souboru, vlastník souboru, přístupová práva k souboru, seznam paměťových bloků, které nesou data vlastního souboru apod. Pojmem data pak míníme vlastní obsah souboru, který můžeme přečíst, když soubor otevřeme.


Pojmy sektor a cluster
Pojmy „sektor“ a „cluster“

 • Sektor

  • oblast vnější paměti (především diskové) vytvořená při fyzickém formátování

  • nejmenší teoreticky adresovatelný blok

  • IBM formát pro sektor má velikost 512 B

 • Cluster [čti klastr]

  • nejmenší skutečně adresovaný blok

  • velikost – dle použitého FS a kapacity disku – cluster zabírá nejméně 1 sektor, v praxi 2n sektorů (např. 8 sektorů, tedy 4 kB)


Urn lov souborov syst my
Žurnálové souborové systémy

 • Žurnálový filesystém si uchovává informaceo operacích, které provedl, a je pak v případě výpadku schopen rychle se dostat zpět do konzistentního stavu. Principem techniky je uchovávání chronologického záznamu prováděných operací, do kterého se zapisují všechny prováděné činnosti. Pokud dojde např. k výpadku napájení, je po restartu nekonzistence opravena návratem do předchozího zaznamenaného stavu za pomoci záznamů z žurnálu.

 • Mezi tyto souborové systémy patří např. NTFS (Windows), HFS+ (Mac OS X) a ext3, ReiserFS, XFS a JFS (Linux).


Souborov syst my fat16 a fat32
Souborové systémy FAT16 a FAT32

 • FS pevných disků, který používaly systémy Windows 9x

 • FAT = File Allocation Table

 • FS používá clustery o velikosti 4–32 kB (tedy 8–64 sektorů). Každý cluster má svou jedinečnou adresu, menší blok dat nelze adresovat.

 • U FAT16 je adresa clusteru 16bitová, u FAT32 32bitová.

 • Čím větší je disk, tím větší musí být clustery, protože počet adres je omezený (216, resp 232).

 • FAT16 – max. 216 clusterů, při max. velikosti clusteru 32 kB je schopen adresovat max. 2 GB

 • FAT32 – je schopen adresovat max. 2 TB (2048 GB), max. velikost jednoho souboru je 4 GB.


NTFS

Souborový systém pro Windows NT, 2000, XP, Vista, 7

 • vývoj od roku 1993, od verze 1.0 po verzi 3.1 (viz Wikipedia),

 • pro adresaci clusterů používá 64 bitů,

 • clustery 0,5 až 64 KiB (nejčastěji 4 KiB),

 • max. délka názvu souboru: 255 znaků (UTF-16),v názvech lze používat malá velká písmena, ale systém je „case insensitive“,

 • max. velikost oddílu: teoreticky až 264–1 clusterů (záleží na OS),

 • max. velikost souboru: teoreticky až 264–210 B (záleží na OS).


NTFS

 • Podpora disků až do 256 TB a souborů až do 2 TB,

 • max. počet souborů: 232 – 1 (přes 4 miliardy),

 • základem je jediný soubor MFT (Master File Table), který uchovává informace o všech souborech a adresářích (jméno, typ, omezení přístupu a další),

 • možnost komprese nebo šifrování souborů,

 • podpora uživatelských kvót (přidělený prostor),

 • ACL (Access Control List) – podpora pro přidělování práv k souborům a složkám,

 • oproti FAT a FAT32 je systém bezpečnější, spolehlivější a méně náchylný k chybám (žurnálový FS  transakční zpracování požadavků),

 • používáněkolik souborů s metadaty (viz Wikipedia).Z znamy v mft
Záznamy v MFT

 • V jednom nebo více MFT záznamech NTFS ukládá metadata, která popisují vlastnosti souboru nebo adresáře (bezpečnostní nastavení, atributy, …) a jeho umístění na disku.

 • Data malého souboru (max. stovky B) se ukládají přímo do MFT záznamu, jinak záznam obsahuje adresy clusterů.

 • Adresář je specifický soubor nesoucí odkazy na ostatní soubory a adresáře, které obsahuje.


Exfat
exFAT

 • Extended File Allocation Table,

 • proprietární souborový systém od firmy Microsoft určený především pro přenosné flash disky jako náhrada za již nevyhovující FAT32,

 • nativně ve Windows 7, Vista SP1 a po instalaci aktualizace KB955704 funguje i ve Windows XP SP2 a SP3,

 • oproti FAT32 jsou navýšeny limity (podpora disků až do velikosti 128 EiB a souborů až do 16 EiB, zvýšen max. počet souborův jedné složce), 

 • podpora pro ACL (přidělování přístupových práv) – v současné době pouze u Windows CE 6.0, 

 • podpora pro žurnálování transakcí (volitelná funkcionalita, její implementace závisí na výrobci zařízení; transakce v exFAT dostaly název TFAT), 

 • CHYBÍ možnost komprese a šifrování souborů. 


Fs syst m unix linux
FS systémů Unix/Linux

 • Různé systémy souborů:

  • Linux: Ext2, Ext3, ReiserFS, XFS, JFS, …

  • Většinou „vyspělé“ FS s vhodnými vlastnostmi (transakční zprac., ochrana dat, kvóty, mechanismy proti fragmentaci)

  • Většinou však nepodporují kompresi a šifrování

 • Struktura systému souborů:

  • Zaváděcí blok – může obsahovat zaváděcí program

  • Superblok – popisuje systém souborů

  • Seznam i-uzlů

  • Seznam datových bloků


Fs syst m unix linux1
FS systémů Unix/Linux

 • Zaváděcí blok

  • obsahuje kratičký program k zavedení jádra OS do paměti

 • Superblok

  • popisuje parametry a stav FS (velikost, počet volných bloků, čas poslední kontroly na chyby a další)

 • Seznam i-uzlů

  • seznam indexových uzlů (i-node); jeden soubor je popsán právě jedním i-uzlem; každý i-uzel má unikátní číslo, ale neobsahuje název souboru

 • Seznam datových bloků

  • zde jsou uloženy soubory

   Jména souborů s čísly i-uzlů spojuje až adresář


Obsah i uzlu
Obsah i-uzlu

 • Každý záznam v i-uzlu obsahuje tyto informace:

  • typ souboru (soubor, adresář, symbolický link, …)

  • přístupová práva pro tři různé úrovně uživatelů

  • počet odkazů na soubor (na týž i-uzel)

  • vlastník souboru a skupina, do níž vlastník patří

  • velikost souboru v bytech

  • datum vytvoření, poslední změny a posledního přístupu

  • adresy datových bloků


Pevn a symbolick odkazy
Pevné a symbolické odkazy

 • Pevný odkaz (hard link):

  • Na jedna data souboru se odkazuje z různých položek v adresářích

 • Symbolický odkaz (symbolic link, symlink):

  • Speciální soubor, který ve svém těle obsahuje odkaz (přes cestu a jméno) jiného souboru nebo adresáře


HFS+

 • Hierarchical File System Plus

 • Filesystém používaný na počítačích s Mac OS X (iMac, MacBook) i v přehrávači iPod

 • Žurnálový systém (transakční zpracování)

 • Určitá ochrana proti fragmentaci

 • Podpora disků a souborů až do 8 EB

 • Max. 4,3 mld souborů na 1 disku

 • Možnost šifrování domovské složky

 • Možnost komprese souborů na pozadí

 • Skupiny uživatelů a přístupová práva – jako v Unixu (User / Group / Everyone; Read / Write / Execute)


Soubory
Soubory

 • Pojmenovaná konečná posloupnost bytůs definovaným umístěním ve vnější paměti

 • Jde o základní blok dat určitého typu

 • Název souboru:

  • obvykle maximálně 255 znaků

  • za tečkou přípona – určuje typ souboru (např. .PDF)

 • Mají atributy (různé v různých souborových systémech)


Adres e slo ky
Adresáře (složky)

 • Jsou pojmenované množiny adresářů a souborů

 • Tvoří hierarchickou strukturu

 • Mají jména jako soubory

 • Na každém zařízení – kořenový adresář (platí pro Windows)

 • Kořenový adresář značíme\ (Windows), resp. / (Unix/Linux)

 • V jednom adresáři – jedinečná jména


Adres ov struktura strom plat pro windows
Adresářová struktura (strom)(platí pro Windows)

C: \

PROGRAMY

TEXTY

DOPISY

karlovi.txt

odkarla.txt

SKOLA

basne.doc


Adres ov struktura v unixu linuxu
Adresářová struktura v Unixu/Linuxu

 • Je jen jedna velká stromová struktura začínajícív kořenovém adresáři. Další jednotky vnějších pamětí se připojují k adresářům (když chceme např. přistupovatk souborům na disketě, tak ji připojíme do adresáře /mnt/floppy). Linux/Unix rozlišuje velká a malá písmena (standardně se u názvů souborů i adresářů používají malá písmena), jména souborů jsou dlouhá max. 255 znaků (ext2 fs) a k oddělování názvů adresářů a souborů používá normální lomítko /.Specifikace souboru plat pro windows
Specifikace souboru(platí pro Windows)

 • Úplná nebo neúplná – určuje cestu a jméno souboru

 • Přístup k souboru

  • úplná specifikace:

   jednotka:\cesta\název_souboru, kde

   cesta = [adresář1[\adresář2[\adresář3]]]

   např. C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

  • neúplná specifikace:

   • vynechání označení jednotky

   • vynechání cesty

   • pouze název souboru


Specifikace souboru plat pro unix linux
Specifikace souboru(platí pro Unix/Linux)

 • Úplná nebo neúplná – určuje cestu a jméno souboru

 • Přístup k souboru

  • úplná specifikace:

   /cesta/název_souboru, kde

   cesta = [adresář1[/adresář2[/adresář3]]]

   např./usr/bin/cp

  • neúplná specifikace:

   • pouze název souboru


Cesta plat pro windows i unix linux
Cesta(platí pro Windows i Unix/Linux)

 • Cesta určuje konkrétní adresářv hierarchické struktuře

 • Jednotlivé podadresáře oddělujeme \(Windows), resp. / (Unix/Linux)

 • Cesta může být

  • úplná (od kořenového adresáře)

  • relativní (od aktuálního adresáře)

 • Speciální adresáře

  • .. označuje rodičovský adresář

  • . označuje běžný adresář


ad