Download
v t me v s na lensk sch zi bd doubravick 1303 a 1304 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vítáme Vás na členské schůzi BD Doubravická 1303 a 1304 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vítáme Vás na členské schůzi BD Doubravická 1303 a 1304

Vítáme Vás na členské schůzi BD Doubravická 1303 a 1304

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Vítáme Vás na členské schůzi BD Doubravická 1303 a 1304

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vítáme Vás na členské schůzi BD Doubravická 1303 a 1304 představenstvo

 2. 1. Zahájení • Prezence • celkem zúčastněných členů družstva • Volba předsedajícího schůze • Volba zapisujícího schůze • Volba sčitatelů

 3. 2.Tvorba nedělitelného fondu • V roce 2005 družstvo vykázalo účetní zisk a z toho důvodu se nedělitelný fond navyšuje. • Stávající nedělitelný fond je: 5.025,- Kč • Nedělitelný fond bude po navýšení: 26 060,--Kč

 4. 3. Zpráva o hospodaření družstva • Zpráva o hospodaření družstva k 31.12. 2005 • Zůstatek na běžném účtu 1 291 850,93 Kč • Zůstatek v pokladně 44 086 ,- Kč • Výnosy 1 321 761,16 ,- Kč • Náklady 1 111 419,60 ,- Kč • Hospodářský výsledek 210 341,56 ,- Kč • Schválení účetní závěrky

 5. 4. Zpráva o činnosti představenstva • Představenstvo zajistilo: • Plánované investice na rok 2005 • Prodej bytu po panu Jarkovi – nový nájemce p.Kail • Administrativní činnosti • Technický provoz domů • DOPLNIT KO PORADENSTVÍM • Schválení zprávy

 6. 5. Zpráva kontrolní komise

 7. 6. Pronájem nebytových prostor • Prodejna Sluníčko, Krejčovství – stávající nájemci, Nový Řadov – nový nájemce • 700 Kč/m2/rok schváleno členskou schůzí 6. 11. 2003+ navýšení o inflaci (1x za rok) ve smlouvě • Nebytové prostory u sklepů • zatím pronájem 3 místností (do členské schůze) 400 Kč/ m2/rok • Stanovisko členské schůze k pronájmům

 8. 7/1. Jednorázové příjmy • Příjmy: • Prodej bytu č 0Kč • Příspěvek na investice od PT 0Kč • Příspěvek od MÚ na část úroků (v roce 2005) 35 000,-- Kč • Doplnit další příjmy za rok 2005 – za klíče 57 200,-- Kč

 9. 7/2. Jednorázové výdaje • Výdaje • Výměna oken za plastová 18 231- Kč (doplatek v roce 2005) • Vstupní portál se schránkami sever 250 876,--- Kč • V účetnictví je zaúčtováno na jeden účet, nemám rozlišeno severní/jižní a faktury už nemám pozn.Kmochová • Vstupní portál jih (v roce 2005) ,- Kč (doplatek za vnitřní dveře v roce 2005 ,- Kč) • Osvětlení společných prostor 11 844,-- Kč • Malířské práce, související zednické úpravy 176 955,-- Kč • Opravy domácích telefonů 44 912,70 Kč • Zámečnické práce, klíče 14 243,50 Kč • Opravy topení 19 592,-- Kč • Oprava výtahu 18 690,--Kč

 10. 8/1. Finanční rozvaha • Měsíční platby • Úvěru na okna včetně úroků 18.200,- Kč upraveno • Ostatní (nepravidelné) odhad 40.000,- Kč = • Služby, smlouvy …………………………………25.000,-Kč • Pojištění, daň z budovy….. …………………….. 4.000,-Kč • Opravy, revize …………………………………...11.000,-Kč

 11. 8/2. Finanční rozvaha • Měsíční příjmy nájemné • nájemné od členů družstva 83.000,- Kč • nájemné od nečlenů 5.500,- Kč • nájemné z nebytových prostor 3.000,- Kč91.500,- Kč • měsíční příjmy – platby (zůstatek) 31.500,- Kč • V roce 2006 se nepředpokládají žádné velké příjmy-pan Kail(z prodeje bytů-pan Kail byl v roce 2006 1 140 000,-- Kč • Navýšení příspěvku do provozního fondu

 12. 8/3. Finanční rozvaha • Měsíční příspěvek do provozního fondu (nájem) od členské schůze v roce 2005

 13. 12. Finanční rozvaha - návrh • Měsíční příspěvek do provozního fondu • navýšení celkem o 14.800,- Kč/měsíc • stanovisko členské schůze:

 14. 8/4. Finanční rozvaha • V současné době na účtu: 2 395 154,- Kč_ k 28.2.06 • Nechat všechno na účtu • Jednorázová splátka části úvěru ano/ne a kolik? , - Kč • Investice kolik? , - Kč • Rezerva na účtu ,- Kč • Domácí telefony s rekonstrukcí ,-Kč • Stanovisko členské schůze:

 15. 9. Investice na rok 2006 • Renovace předzahrádek 17.000,- kč • Opravy výtahu 273.000,- Kč/výtah • (nutno provést do 4 let) • Plastová okna na chodbách a v suterénu = 850.000,- Kč • PVC na chodbách 650.000,- Kč • Rekonstrukce + digital STA 70.000 – 300.000,- Kč • Oprava spodní části fasády • Renovace předzahrádek 17.000,- kč • Zateplení severní strany 2.000.000,- Kč • Oprava lodžií 90.000 – 900.000,- Kč • Přístřešky u vstupů na jižní straně 200.000,-Kč • Představenstvo navrhuje zadat K.O. Poradenství návrh na celkovou rekonstrukci(zateplení, výtahy, balkóny) s dotací státu nebo EU ….. • Stanovisko členské schůze k investicím

 16. 10. Volba nových členů představenstva • Odstupující členové: • Kontrolní komise: Vladimír Hora –z důvodu převodu členství • Návrh nových členů: • Kontrolní komise: Grafová Růžena • Volba: Kontrolní komise: Grafová Růžena • ( byla zvolena )

 17. 11. KO Poradenství Převzalo celkovou správu nemovitosti (v souladu se zákony a právními předpisy) • Vedení ekonomické agendy • Zajištění havarijní služby • 120 Kč+DPH/byt/měsíc

 18. 12/1. Ostatní • Závěry z požárně preventivní prohlídky • Nechávat volné únikové cesty • Neodkládat věci na chodbách, u sklepů • Nezamykat vchodové dveře • Nouzové osvětlení = O.K. • Hydranty – O.K., revize je platná • Hasicí přístroje, revize je platná • skřínky otevřené nebo klíček viditelný • Řádně označit všechny hlavní uzávěry energií

 19. 12/2. Ostatní • Úklid domu • 1x týdně - zametení a vytření společných prostor domu,odstranění prachu z madel zábradlí a z vnitřních okenních parapetů, zametení a vytření podlahy výtahu • další činnosti 1 x měsíčně, 2 x ročně, dle potřeby … • smlouva • s paní Šmídovou pro 1303 • s paní Novákovou pro 1304 • Nepořádek u kontejnerového stání • Sleduje MÚ • Snažit se udržovat pořádek a čistotu

 20. 12/3. Ostatní • Odměny představenstvu a kontrolní kom. • v roce 2005 - celkem 40.000,- Kč představ. • návrh na rok 2006 – celkem 40.000,- Kč před • Kontrolní komise – 6000,-Kč • Pojištění odpovědnosti představenstva • cca 11.500,- Kč/rok přes SMBD = zatím neprovedeno • Stanovisko členské schůze k odměnám a pojištění

 21. 12/4. Ostatní • Konání řádné schůze • Minimálně 1 x za rok • V případě, že schůze nebude usnášeníschopná (nadpoloviční většina členů) – náhradní členská schůze • Náhradní členské schůze • Ze zákona do 21 dnů od termínu řádné schůze • Návrh uspořádat náhradní členskou schůzi v den řádné schůze – o cca 1 hodinu později • Nevýhoda – kratší doba jednání • Stanovisko členské schůze k termínu uspořádávání náhradní členské schůze

 22. 13. Diskuse, závěr schůze Kontakty na Bytové družstvo: • Nástěnka • Mobil: 777 817 809 ( předseda ) • e-mail: doubravicka@seznam.cz • Internet: sweb.cz/doubravicka • Heslo: bd1303

 23. Děkujeme Vám za pozornosta nashledanou