gis i fokus vid sanering av vattenn ra industrimark n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark PowerPoint Presentation
Download Presentation
GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark. Jessica Movérare Golder Associates AB. Något kort om Golder Associates. Tekniska konsulttjänster och strategisk rådgivning inom geo- och miljöteknik Drygt 140 anställda vid fyra kontor Göteborg Lund Stockholm Uppsala

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark' - lore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gis i fokus vid sanering av vattenn ra industrimark

GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark

Jessica Movérare

Golder Associates AB

n got kort om golder associates
Något kort om Golder Associates
 • Tekniska konsulttjänster och strategisk rådgivning inom geo- och miljöteknik
 • Drygt 140 anställda vid fyra kontor
  • Göteborg
  • Lund
  • Stockholm
  • Uppsala
 • Del av den globala koncernen Golder Associates, med mer än 6500 anställda
v ra kompetensomr den
Våra kompetensområden
 • Jord, berg och vatten
 • Miljöstrategisk rådgivning
 • Förorenade områden
 • Informationshantering
bakgrund
Bakgrund
 • Nybyggnation på tidigare industriell fastighet
 • Planerad användning: bostäder
 • Komplicerad föroreningssituation
  • Cancerogena PAH:er
  • Cyanid
  • Arsenik
  • Och andra godsaker...
 • Vår roll: Rådgivning vid val av saneringsmetod samt löpande miljökontroll
utmaningen
Utmaningen
 • Många olika parter inblandade
  • Projektaktörer
  • Intressenter
 • Stora mängder data att hantera
  • Effektivt dataflöde
  • Kvalitetskontroll
  • Samordning/överblick
 • Hur kan detta hanteras?
 • Hur kan detta presenteras?
l sningen
Lösningen
 • Ett databasverktyg nödvändigt
  • Kvalitetssäkring
  • Kostnadseffektivitet
 • GIS en naturlig del
  • Data med geografisk koppling – x,y,z
  • Geografiska analyser behövdes
   • Identifiera ”hot-spots”
   • Volymberäkningar
webbaserat datahanteringsverktyg
Webbaserat datahanteringsverktyg

Internt verktyg: projektwebb

 • Analys-resultat
 • Färgkodning miljöklass
lokalt koordinatsystem
Lokalt koordinatsystem

För bättre provtagning och schaktning upprättades ett lokalt koordinatsystem

Prov klassades per ruta och presenterades överskådligt

resultatredovisning med gis
Resultatredovisning med GIS
 • Miljöklassning i rutnät per nivå

Direktkoppling databas, webb & GIS

3d visualisering och volymber kning
3D-visualisering och volymberäkning
 • Innan schakt
 • 2005-05-23
 • 2005-05-26
 • 2005-06-02
 • 2005-06-09
 • 2005-06-10
 • 2005-06-17
 • 2005-06-24
 • 2005-07-01
 • 2005-07-13
 • 2005-08-12
 • 2005-08-15
 • 2005-08-16
 • 2005-08-18

Totalt schaktvolym: 32 000 m3

slutsatser och l rdomar
Slutsatser och lärdomar
 • GIS ger möjlighet att samman-ställa stora mängder data till lättförståeliga beslutsunderlag
 • En strukturerad datahanterings-process behövs från början
 • Vi får en god bild av situationen och ständig återkoppling
 • Saneringsåtgärder kan optimeras för att uppnå tänkt resultat
 • Kostnadseffektivt – the only way to go!
slide14
Frågor?

Tack för uppmärksamheten!

Jessica_moverare@golder.se

www.golder.se