boltzmann verdeling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Boltzmann verdeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Boltzmann verdeling

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
lorant

Boltzmann verdeling - PowerPoint PPT Presentation

162 Views
Download Presentation
Boltzmann verdeling
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Boltzmann verdeling

  2. Boltzmann verdeling 1 • Als een systeem verschillende energieën kan aannemen dan is de kans het systeem in een toestand met energie E te vinden gelijk aan: (Noemer dient voor normering)

  3. Boltzmann verdeling 2 • Vaak hebben een aantal toestanden gelijke energie. In de verdelingsfunctie nemen we dat mee via de ontaardinsgraad g() • Als de verdelingsfunctie continu is: vervangen we de som door een integraal.

  4. Boltzmann verdeling in de atmosfeer • Voor een isotherme atmosfeer: dichtheid druk

  5. Atmosfeer • Afleiding via kracht evenwicht:

  6. Twee-niveau systeem

  7. Roterende twee-atomige molekulen