wyk ad 11 ruch harmoniczny cd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wykład 11 Ruch harmoniczny cd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wykład 11 Ruch harmoniczny cd

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Wykład 11 Ruch harmoniczny cd - PowerPoint PPT Presentation

lora
178 Views
Download Presentation

Wykład 11 Ruch harmoniczny cd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wykład 11Ruch harmoniczny cd

 2. Wahadło fizyczne • Moment sily wokół osi z dla małych = -Mgd -MgR z-axis R  x CM d Mg gdzie  = 0 cos(t + )

 3. Wahadło fizyczne • (ICM = mR2 ) gwóźdź (a) (b) (c) D

 4. więc Wahadło fizyczne Zgodnie z twierdzeniem Steinera: I = Icm + mR2 = mR2 + mR2 = 2mR2 cm x R m

 5. drut   I Wahadło torsyjne • = -k

 6. drut   I Wahadło torsyjne • = -k=I gdzie Podobnie do masy na sprężynie ( rolę m odgrywa I).

 7. m s L RHP: Podsumowanie k s 0 m Siła: k s 0 rozwiązanie: s = A cos(t + )

 8. Energia potencjalna sprężystości

 9. m Ruch harmoniczny z tłumieniem -bv • tarcie: f= -b v = -b dx/dt (b=constant) • Z II zasady dynamiki Newtona F = -kx v a k x Tj inne równanie różniczkowe nax(t)!

 10. Ruch harmoniczny z tłumieniem- rozw. ogólne x(t) = A(t) cos(’t + f ) gdzieA(t) = x0 exp(-bt/2m) i

 11. x(t) = A(t) cos(’t + f )

 12. Ruch harmoniczny z tłumieniem– energia mechaniczna E(t) Bez tłumienia: E = 1/2 k x02 = constant Z tłumieniem: E(t) = 1/2 A(t)2= 1/2 k x02 exp(-bt/m) (całkowita energia mech. maleje z czasem)

 13. Drgania wymuszone -rezonans

 14. REZONANS