Vita jobb ett upphandlingsverktyg
Download
1 / 10

Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg. Kurt Junesjö Almedalen 2012-07-04. Vita Jobb modellen. Utnyttjar verktyget LOU, LUF och är anpassat till EU-rätten. Alltså inte krav på kollektivavtal utan krav på kollektivavtalsenliga villkor. Ingen värdering. Vita jobb är ett upphandlingsverktyg!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg' - lona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vita jobb ett upphandlingsverktyg
Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg

Kurt Junesjö

Almedalen 2012-07-04


Vita jobb modellen
Vita Jobb modellen

 • Utnyttjar verktyget LOU, LUF och är anpassat till EU-rätten.

 • Alltså inte krav på kollektivavtal utan krav på kollektivavtalsenliga villkor.

 • Ingen värdering. Vita jobb är ett upphandlingsverktyg!

 • Dessutom särskilda villkor som ger effektiv kontroll mot svartarbete.

 • Påverkar inte i den vanliga fackliga verksamheten med kollektivavtal osv.


F ruts ttningar f r s rskilda villkor enligt vita jobb
Förutsättningar för särskilda villkor enligt Vita jobb

 • Kräver av företagen att de vid utförande av upphandlat arbete följer grundläggande villkor i tillämpligt branschavtal. Alltså inget krav på kollektivavtal

 • Har särskilda upphandlingsvillkor som försvårar svart verksamhet

 • Bristande uppfyllelse av avtalsvillkoren skadestånds- och hävningsgrund


Vita jobb historia
Vita Jobb Historia

 • Vita Jobb Startade som ett samarbete mellan Stockholms stad och Fackförbunden Byggnads, EL, Målarna, Transport, Fastighets i dec 2003. Tillkommit Kommunal och SEKO och ev. Hotell & Restaurang Facket.

 • 2004 utarbetades regler tillsammans med Stockholms stads jurister som särskilda villkor vid stadens upphandling. Den borgerliga majoriteten avslutade projektet dec 2006.

 • Även andra kommuner antagit policyn t.ex Falun


Vita jobb i dag
Vita Jobb i dag

 • Malmö:

 • Remissomgång Våren 2012

 • Beslut i Kommunstyrelsen Augusti 2012

 •  Utvecklingsarbete startar våren

 • Fungerande system sommaren 2013.

 • Andra kommuner:

 • Intresserade men har inte kommit lika långt i utvecklingsarbetet


Grundl ggande villkor i till mpligt branschavtal
Grundläggande villkor i tillämpligt branschavtal

 • Grundläggande sociala bestämmelser rekommenderade och tillåtna enligt 1:9 a §,6:13 §, LOU och 1:9, 6:14 § LUF som Särskilda kontraktsvillkor

 • Alla i samarbetande förbunds som upphandlingsvillkor tillåtna bestämmelser i kollektivavtal kartlagda och förtecknade och införda som bilaga till upphandlingsavtalet

 • Hänvisning sker i upphandlingsavtalet till de utvalda bestämmelserna i gällande kollektivavtal

 • Villkor och avtal www.avtalsinformation.nu


Avtalsuppf ljning n dv ndig del av vita jobb
Avtalsuppföljning nödvändig del av Vita Jobb

 • Kommuner ofta bra skriven upphandlingspolicy

 • Men: ”Den svenska avtalskulturen har en tendens att se jobbet som klart i samma stund som avtalet är underskrivet”

 • LOU förutsätter avtalsuppföljning för konkurrensneutralitet

 • Vita jobb tillhandahåller kontroll av sociala villkor och mot svart verksamhet i alla led genom fackliga konsulter


Det fackliga kontrollarbetet
Det fackliga kontrollarbetet

 • Kontrollarbetet sker som kommunens konsult,

 • Sekretessbelagd info kan självfallet inte utnyttjas i det fackliga arbetet

 • Särskiljes därför från vanligt fackligt arbete.

 • Klausuler om tystnadsplikt osv. är straffbelagda som för ordinarie konsult.

 • Överenskommelse om leverantörskontroll kan träffas enligt särskild mall om kontrollarbete (sid 57)

 • Fackets normala uppsökande verksamhet fortgår som vanligt,


Sekretess f r arbete i vita jobb
Sekretess för arbete i Vita jobb

 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller om kommunen anlitar en fysisk person som konsult. Konsultavtalet kommer att innehålla info om detta.

 • Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden vid kontroll av upphandling om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs 31 kap 16 §


Intresse delikatessj v
Intresse- & Delikatessjäv

 • Intressejäv, ”kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada” för konsulten

 • Delikatessjäv ”i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet” för konsulten och därmed också för myndigheten.

 • Normalt ingen jävsituation för facklig konsult utom för facklig förtroendeman eftersom det då kan uppstå direkt intressejäv.