slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
J. Ramirez - Look en P. Jhingoeri Verzekeringsartsen SVB 26 maart 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
J. Ramirez - Look en P. Jhingoeri Verzekeringsartsen SVB 26 maart 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

J. Ramirez - Look en P. Jhingoeri Verzekeringsartsen SVB 26 maart 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Sociale verzekeringswetgeving Curaçao. J. Ramirez - Look en P. Jhingoeri Verzekeringsartsen SVB 26 maart 2011. Opbouw. Doel presentatie Taken SVB Verzuimbegeleiding Zorg : beleid en advies beleid en indicatie. Doel presentatie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

J. Ramirez - Look en P. Jhingoeri Verzekeringsartsen SVB 26 maart 2011


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SocialeverzekeringswetgevingCuraçao

J. Ramirez - Look en P. Jhingoeri

Verzekeringsartsen SVB 26 maart 2011

opbouw
Opbouw
 • Doelpresentatie
 • Taken SVB
 • Verzuimbegeleiding
 • Zorg :beleid en advies

beleid en indicatie

doel presentatie
Doel presentatie

Inzicht verzekeringsgeneeskundige zorg bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op Curaçao

www.svbna.an

sociale verzekeringswetgeving cura ao
SocialeverzekeringswetgevingCuraçao

Taken SVB

 • Uitvoering landsverordeningen:
  • Ziekteverzekering
  • Ongevallenverzekering
  • Algemene ouderdomsverzekering
  • Algemene weduwen- en wezenverzekering
  • Cessantia
 • Dienstverlening:
  • UWV
  • Deskundigenoordelen (gerecht)
lv ziekteverzekering
Lv Ziekteverzekering
 • Verplichte verzekering werknemers, gewezen werknemers en hun gezinsleden tegen de gevolgen van ziekte
 • Ziekengeld bij ziekte
  • Werkgever krijgt uitkering 80 %
  • Periode van 2 jaar per ziekteoorzaak
 • Geneeskundige behandeling en verpleging
lv ongevallenverzekering
Lv Ongevallenverzekering
 • Ziekengeld bij ongeval op het werk
 • Uitkering 100 % 1e jaar
 • Uitkering 80 % 2e jaar
 • Bij blijvende ongeschiktheid voor het eigen werk bepaling mate van arbeidsongeschiktheid
verzuimbegeleiding
Verzuimbegeleiding

Doel Consult

 • Beoordelingbelastbaarheid / belasting
 • Adviseren van de werknemer/ werkgever
 • Begeleidennaarwerkhervatting
slide8
Zorg
 • Eerstelijnszorg
 • Tweedelijnszorg
 • Derdelijnszorg
 • Preventie
 • Medischeuitzendingen
beleid en advies
Beleid en advies
 • Beoordeling aanvraag machtigingen
 • Regresadvisering
 • Advisering klachten en geschillen, bezwaar- en beroepszaken
 • Materiële controle
 • Zorginkoop en bemiddeling
 • Geen risico inschatting voor acceptatieplicht verzekering
zorginkoop
Zorginkoop

Zorginkoopteam leden

 • Directeur Zorg
 • Accountmanagers
 • Hoofd afdeling declaraties
 • Jurist
 • Verzekeringsarts
zorginkoopteam taken
Zorginkoopteam taken

Beslist over inkoop van zorgproducten (kwaliteit en noodzakelijkheid) binnen de wet en regelgeving van de LvZv en LvOv.

beleid en indicatie
Beleid en Indicatie
 • AVBZ (Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten): uitvoering BZV (Bureau Ziektekostenvoorzieningen)
 • SVB pakket: limitatieve lijst kunst- en hulpmiddelen
medische uitzendingen
Medischeuitzendingen

Bij beoordeling 2 belangrijke uitgangspunten:

 • Onderzoek of behandeling is medisch noodzakelijk en niet mogelijk op Curaçao
 • Onderzoek of behandeling levert een aanzienlijke gezondheidswinst op.
 • Capaciteitsgebrek op IC, CCU of NICU
medische uitzendingen15
Medischeuitzendingen
 • Beleidsontwikkeling en adviseringzorginkoop
 • Beoordelen van kwaliteit van zorgbuitenland (visitaties)
 • Beoordeling van indicatiestelling (behandeling , vervolgverrichting en verlengingen)
 • Signaleren van ontwikkelingen op gebied van locale zorgbehoeftes
 • Beheersinstrumenten
aantal uitzendingen 1052
Aantaluitzendingen 1052
 • (Kinder) cardiologie 250
 • Neurochirugie 82
 • Onco/ hematologie 56
 • Kindergeneeskunde 33
 • Nucleairegeneeskunde
 • Transplantaties ( lever, nier, beenmerg)
 • Verrichtingen: vruchtwaterpunctie/scan/polysomnografie