evropski socijalni model n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evropski socijalni model PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evropski socijalni model

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Evropski socijalni model - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Evropski socijalni model. Izazovi pred ESM. EU u globalnim okvirima. Prednosti EU su: Stabilna makroekonomska pozicija, jačanje jedinstvenog tržišta, visoko obrazovana radna snaga i visok stepen socijalne zaštite. Slabosti EU su:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evropski socijalni model' - loki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evropski socijalni model

Evropski socijalni model

Izazovi pred ESM

eu u globalnim okvirima
EU u globalnim okvirima
 • Prednosti EU su:
  • Stabilna makroekonomska pozicija, jačanje jedinstvenog tržišta, visoko obrazovana radna snaga i visok stepen socijalne zaštite.
 • Slabosti EU su:
  • Dugoročna strukturna i regionalna nezaposlenost, niska zaposlenost, nedovoljna zastupljenost žena i starih na tržištu rada, nedovoljno razvijen sektor usluga, posebno u oblasti informacione i telekomunikacione tehnologije.
izazovi pred esm
Izazovi pred ESM
 • Globalizacija i njen uticaj na socijalne i ekonomske prilike
 • Demografske promjene: opadanje nataliteta, starenje stanovništva, promjene porodičnog života
 • Migracije i sve veća kulturna raznolikost u EU
 • Članstvo siromašnijih država u EU
 • Decentralizacija, nove uloge različitih nivoa odlučivanja; uloga civilnog društva
 • Promjene u sistemima socijalne i zdravstvene zaštite
globalizacija i ljudski rad
Globalizacija i ljudski rad
 • Dominirajući proizvodni resurs.
 • Moderna ekonomija se zasniva na znanju i visokoj tehnologiji.
 • Svjetska banka:
  • Odlučujući značaj za privredni razvoj imaju:
   • ljudski resursi (65%),
   • fiksni fondovi (20%)
   • prirodni resursi (15%).
specifi nost tr i ta rada
Specifičnost tržišta rada
 • Riječ je o živim ljudima i njihovim specifičnim potrebama, zdravlju, osiguranju, kulturi, željama
 • Ponuda i potražnja na tržištu rada uslovljena je i neekonomskim faktorima:
  • Prirodni priraštaj stanovništva i migracije,
  • Kultura, navike i običaji stanovništva,
  • Opšte socijalno stanje,
  • Epidemije, ratovi i druge prirodne ili socijalne katastrofe,
  • Organizovani radnici – sindikati,
  • Preovlađujuće društvene vrijednosti
uticaj globalnih tokova
Uticaj globalnih tokova
 • Globalni ekonomski tokovi uzrokuju:
  • smanjenje zaštite i prava zaposlenih i nezaposlenih,
  • slabljenje moći i uticaja sindikata
  • povlačenje uloge države sa samog tržišta rada - deregulaciju.
 • Među sto najmoćnijih ekonomskih entiteta na svijetu nalazi 49 džava i 51 multinacionalna kompanija (Kofi Anan)
globalizacija
Globalizacija
 • Sve veća međuzavisnost nacionalnih ekonomija i ukupne svjetske privrede.
 • Proces intenziviranja međunarodne razmjene, roba, usluga, kapitala, ljudi i ideja, tj znanja pod uticajem tehničko tehnološke revolucije
 • Tržište se sve manje ograničava na nacionalna tržišta, a sve više funkcioniše na globalnom nivou.
globalna konkurentnost
Globalna konkurentnost
 • Povećanje međunarodne trgovine, inostranih direktnih investicija i smanjenje barijera za kretanje roba i usluga preko nacionalnih granica otvara prostor za globalnu konkurenciju.
 • Ekonomija obima utiče na preduzeća da traže sve veća i veća tržišta,
 • Države stvaraju uslove za dolazak novih preduzeća kako bi im smanjili troškove poslovanja i privukli ih na svoju teritoriju.
posljedice
Posljedice
 • Ekonomska stabilnost i borba protiv inflacije dobijaju prioritet u odnosu na zahtjeve za povećanjem standarda i zarada radnika
  • Podsticanje investicija,
  • Smanjenje troškova države,
  • Povećanje uticaja privatnog sektora,
  • Smanjivanje poreza i državnih socijalnih rashoda
 • Jačanje ideja o minimalnoj državi i maksimalnom tržištu
slide10
ESM
 • Koncept socijalne tržišne privrede - specifično civilizacijsko dostignuće, ali i ekonomska nužnost.
 • Tržišni mehanizmi alokacije resursa ne mogu potpuno da funkcionišu u određenim oblastima života gdje postoje prihvaćene skale društvenih vrijednosti.
  • Nepovoljne socijalne posljedice ekonomskih procesa zahtijevaju korekcije;
  • Čak i dobro funkcionisanje ekonomskih subjekata zahtijeva industrijsku demokratiju;
  • Socijalna tržišna privreda je danas ustavna kategorija u većem broju evropskih zemalja;
  • U preduzeću svi učestvuju u ostvarivanju poslovnog rezultata i svi, na određeni način, treba da učestvuju i u donošenju najvažnijih odluka - industrijska demokratija i učešće zaposlenih u dobiti preduzeća.
odgovori tr i ta rada
Odgovori tržišta rada
 • Efikasnost tržišta rada?
 • Fleksibilnost:
  • Podrazumijeva visok nivo obrazovanja i stručnosti radnika
  • Preduslov za uvođenje i korišćenje tehnoloških inovacija
 • Kako u društvu, koje je konkurentno na globalnom tržištu, ostvariti društvenu solidarnost?
neoliberalni odgovor
Neoliberalni odgovor
 • Primjer:
  • „Priča o jednakosti i "socijalnoj pravdi" je racionalizacija zavisti onih koji su nesposobni da u slobodnom društvu ostvare svoje aspiracije u konkurenciji sa drugima.
  • Tako se sprovodi imaginarna osveta na moralnom planu, preoblačeći svojuzavist i mržnju u poštovanu odoru socijalnog egalitarizma.”
globalni izazovi
Globalni izazovi
 • Konkurentnost društva:
  • sposobnost da koristi nove faktore ekonomskog razvoja koji su direktno ili indirektno povezani sa socijalnom politikom – kvalitetom obrazovanja u zemlji, mogućnostima i kapacitetima doživotnog obrazovanja itd.
 • Socijalni kapital
 • Ekonomija zasnovana na znanju
 • Težište je na ostvarenju jednakih mogućnosti i u stvaranju bogatstva, a ne samo pri njegovoj preraspodjeli.
transformacija esm
Transformacija ESM
 • Samotransformacijauzrokovana
   • Demografskim kretanjima,
   • Postindustrijalizacijom;
 • Suočavanje sa globalnim procesima;
 • Postepenoprodubljivanjeprocesaintegracija - uvođenjeeura, koordinacijasocijalnihpolitikanaevropskom nivou preko OMC;
 • Proširenje EU.
demografski trendovi
Demografski trendovi
 • EU 15:
  • 2002 - Stariji od 60 godina čine 16 % stanovništva
  • 2010 - biće ih 27 odsto
  • 2050 - biće ih 35 odsto
 • Broj stanovnika u EU će rasti do 2022. godine, a potom će padati – do 2050 godine za 13 odsto.
izmijenjena dru tvena uloga ene
Izmijenjena društvena uloga žene
 • Veće učešće žena na tržištu rada
  • EU 1970 - 45%
  • EU 2004 - 63%
 • Muškarci - opadanje
  • EU 1970 – 89%
  • EU 2001 – 78%
zaposlenost ena u eu
Zaposlenost žena u EU
 • Estonija i Letonija – najviše zaposlenih žena – 50 odsto
 • Malta, Grčka i Italija – najmanje zaposlenih žena – manje od 40 odsto
 • Turska 26 odsto žena među zaposlenima
migracioini tokovi
Migracioini tokovi
 • Uvoz radnika sa juga Evrope i Turske
 • Imigracija iz bivših kolonija
 • Migracije iz sjeverne Afrike i arapskih država
 • Devedesete godine:
  • 16 miliona muslimana – to je 2/3 stranaca u EU
  • Migranti stvaraju 10 % novorođenih u EU
 • Erasmus program: preko 20.000 studenata iz EU10 u EU15 godišnje
 • Poljskivodoinstalateri...
demografski tokovi i problemi
Demografski tokovi i problemi
 • 2002 - Njemačka
  • 33 % zatvorenika su stranci, koji čine 9 % stanovništva zemlje
 • 2002 – Francuska
  • 26% zatvorenika su stranci, a oni čine 8 % stanovništva
 • 1999:
  • 5,1 % stanovništva EU su imigranti, od čega je 30 % njih iz drugih država članica EU
 • Miješani brakovi – Njemačka:
  • 1960 – tek svaki sedmi brak je bio miješani
  • 1994 – svaki drugi brak je bio miješani brak
sve ve e razli itosti
Sve veće različitosti
 • Najniža zarada (2006):
  • Latvija - 129 €
  • Luksemburg - 1503 €
 • Ekonomski rast (2006):
  • EU10 – 5,4%
  • EU 15 – 2,6%
 • Rumunija i Bugarska (2006):
  • GDP percapita 13, odnosno 18 % prosjeka EU 25
jeremu rifkin evropski san

Jeremu Rifkin: „Evropski san“

Zagreb: Školska knjiga, 2006.

http://www.foet.org/JeremyRifkin.htm

eu kao nova socijalna utopija
EU kao nova socijalna utopija

˝Dok se američki duh umara i kopni, živeći u prošlosti, rađa se novi, europski san – korak koji obećava čovječanstvu novu globalnu svijest, primjerenu društvu koje je sve bolje povezano i globalizirano˝.

klju ni stav
Ključni stav

˝U europskom snu odnosi unutar zajednice važniji su od autonomije pojedinca, kulturna raznolikost važnija je od asimilacije, kvaliteta življenja od akumulacije bogatstva, održiv razvoj od ograničenog materijalnog rasta, posvećenost samom sebi važnija je od mukotrpnog rada, univerzalna ljudska prava i pravo na zdrav okoliš važniji su od imovinskih prava, globalna suradnja važnija je od jednostrane dominacije sile˝.

optimizam sa ili bez pokri a
Optimizam (sa ili bez pokrića)

˝Europska unija najnapredniji je primjer novoga, transnacionalnoga modela upravljanja i stoga oči cijeloga svijeta budno prate njezine uspjehe i neuspjehe, a vođe nacionalnih država iznova promišljaju umijeće upravljanja u eri globalizacije˝.

razlike u socijalnim pristupima
Razlike u socijalnim pristupima
 • SAD 16% BDP-a – javni troškovi za socijalnu sigurnost
 • EU u prosjeku 26% BDP-a – Francuska i Holandija – 30%, a Estonija 13 %
 • Najniže zarade u SAD – 39% prosječne plate
 • Najniže zaradeu EU – 59% prosječne plate
 • Preporuka Savjeta Evrope - 60 %
 • Ne postoji zakonsko pravo na roditeljsko odsustvo, na neplaćeno odsustvo, na godišnji odmor...
 • Razlozi slabijih poslovnih rezultata u Evropi:
  • Nefleksibilna politika zapošljavanja u pojedinim državama,
  • Predrasude koje sputavaju preduzetničke težnje,
  • Previsoki porezi,
  • Socijalni programi koji opterećuju privredu.
zaklju ak
Zaključak

“Evropski san je luč u svijetu prepunom briga.(...) Mi, Amerikanci znali smo reći kako za američki san vrijedi i umrijeti. Za novi, evropski san, pak, vrijedi živjeti.”

ekonomski i socijalni razvoj sad eu
Zakon ne obavezuje poslodavce da plate radnicima odsustvo tokom državnih praznika

Svaki četvrti radnik nema ni dana plaćenog godišnjeg odmora.

Radnik u prosjeku ima devet dana plaćenog godišnjeg odmora i šest dana plaćenih državnih praznika godišnje

1/2 visokoškolskih ustanova i bolnica i 2/3 socijalnih ustanova nisu javnom sektoru.

12 odsto obojenih građana starosti od 20 do 34 godine je u zatvorima

6,26 ubistava na 100.000 stanovnika

685 zatvorenika na 100.000 stanovnika

Smrtna kazna ozakonjena u 38 država SAD

Osnovno zakonsko pravo na plaćeni godišnji odmor u iznosu od najmanje 20 radnih dana.

U prosjeku - 13 dana zakonski plaćenih državnih praznika godišnje

Veći nivopravazaposlenih

Smanjenje nejednakosti

Socijalnapravaimajusvojetroškove, nesamoufinansijskom smislu, već smislu odnosa prema pravima svih građana.

Pravo na besplatno obrazovanje podrazumijeva obavezu svih građana da plaćaju poreze za tu svrhu. Prava nema bez obaveza.

1,7 ubistava na 100.000 stanovnika

87 zatvorenika na 100.000 stanovnika

Ekonomski i socijalni razvoj SAD – EU
ekonomski i socijalni razvoj sad eu1
Ekonomski i socijalni razvoj SAD – EU
 • Prosječna veličina stana ili kuće
  • SAD – 214 kvadrata
  • Francuska - 88 kvadrata
  • Njemačka – 87 kvadrata
  • Engleska – 76 kvadrata
 • Svake nedjelje u crkvu ode polovina Amerikanaca
 • Manje od 10 odsto građana nordijskih zemalja ode jednom mjesečno u crkvu
ekonomski i socijalni razvoj sad eu2
Ekonomski i socijalni razvoj SAD – EU
 • Siromaštvo (2002):
  • SAD – 17 %
  • Finska – 5,1 %
  • Švedska – 6,6%
  • Njemačka – 7,5%
  • Francuska – 8%
  • Holandija – 8,1%
  • Belgija – 8,2%
  • Španija – 10,1%
  • Irska – 11,1%
  • Italija – 14,2%
siroma ni radnici u eu
Siromašni radnici u EU
 • Stopa siromaštva među zaposlenima:
  • u EU 25 - 9 %,
  • u Češkoj – 3 %,
  • u Sloveniji, BelgijiiFinskoj – 4 %,
  • uGrčkojiPortugaliji - 13 %
  • uSlovačkoj – 15 %
  • Podaci su iz 2006. godine
odgovori eu
Odgovori EU
 • Koncept socijalne kohezije
 • Luksemburški proces – Evropska strategija zapošljavanja
 • Lisabonska agenda – Strategija razvoja
 • Bolonjska deklaracija
 • Otvoreni metod koordinacije
 • Sapirov report - dalje reforme ESM
 • Evropa 2020
lisabonski ugovor soc zna aj
Lisabonski ugovor – soc. značaj

Potencijalno uporište daljeg razvoja i snaženja socijalne politike EU

Podijeljena mišljenja:

Pruža „socijalnoj“ Evropi snažniji pravni osnov u odnosu na prethodne ugovore;

Malo je učinjeno po pitanju „socijalnog“ napretka (ETUC);

Neoliberalni ugovor sa lažnim „socijalnim“ izgledom.

duh vremena
Duh vremena

Ugovor iz Lisabona odražava duh I decenije 21. vijeka

Neuspjeh EU dostigne u ekonomskom pogledu glavne rivale – SAD i Japan

Skromna, ali značajna osnova za dalju borbu ka ujednačavanju zaštite socijalnih prava na nivou EU

Njegov uticaj će zavisiti od načina primjene njegovih novih odredbi u narednom periodu

socijalna dimenzija
Socijalna dimenzija

Konsolidacija postojećih socijalnih nadležnosti EU

Proširen je spisak vrijednosti na kojima EU počiva,

Prošireni su ciljevi Unije,

Unaprijeđen je socijalni dijalog na nivou EU uspostavljanjem „tripartitnog socijalnog samita za rast i zapošljavanje“

novi član 152 UoFEU

odredbe op te primjene
Odredbe opšte primjene

U Naslovu I Ugovora o EU – „Zajedničke odredbe“ unijet je novi podnaslov „Odredbe koje imaju opštu primjenu“.

One treba da obezbijede da širi ciljevi Unije budu uzeti u obzir prilikom kreiranja i primjene svake specifične politike EU.

Dvije „opšte“ odredbe su od značaja za oblast socijalne politike.

Prva je tzv. „socijalna“ odredba (social clause) - novi član 5a, prema kojem će Unija, u kreiranju i primjeni svojih politika i aktivnosti, „uzimati u obzir zahtjeve vezane za uspostavljanje visoke zaposlenosti, pružanje odgovarajuće socijalne zaštite, borbu protiv socijalne isključenosti i visok nivo obrazovanja, obučavanja i zaštite zdravlja ljudi“.

To znači da će Sud pravde EU moći da proglasi ništavnim svaki propis Unije koji je u suprotnosti sa „socijalnom“ odredbom.

Druga odredba opšte primjene - novi član 5b, prema kojem će Unija, u kreiranju i primjeni svojih politika i aktivnosti, „težiti borbi protiv diskriminacije po osnovu pola, rasnog ili etničkog porijekla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, starosnog doba ili seksualne orijentacije“.

podijeljena nadle nost
Podijeljena nadležnost

Socijalna politika je svrstana u oblasti u kojima Unija ima podijeljenu nadležnost sa državama članicama.

Institucijama Unije je omogućeno da definišu principe i uslove koji uređuju uspostavljanje i funkcionisanje usluga od opšteg značaja, uključujući i one u oblasti socijalne politike.

odgovori eu na nove izazove
Odgovori EU na nove izazove
 • Koncept socijalne kohezije
 • Evropska strategija zapošljavanja
 • Lisabonska agenda i Evropa 2020
 • Otvoreni metod koordinacije
kako pove ati konkurentnost
Kako povećati konkurentnost
 • Jačanje unutrašnjeg tržišta;
 • Istraživanje i razvoj, obrazovanje, inovacije i preduzetništvo;
 • Zaposlenost i socijalna kohezija;
 • Zaštita okoline i održivi razvoj.
 • Sapirov report: dalje produbljivanje integracija i reforme nacionalnih socijalnih politika
 • Lisabonska strategija
 • Evropa 2020
aktuelnost socijalnih tema
Aktuelnost socijalnih tema
 • Solidarnost: izražava opšti stav humanosti, međusobne pomoći, razumevanja i uzajamnosti.
 • Solidarnost u EU: ljudima ne smije biti uskraćeno pravo da doprinose ekonomskom i društvenom napretku i da imaju koristi od njega.
 • Socijalna isključenost– potiskivanje pojedinih grupa na margine društva i sprečavanje njihovog učešća u društvenim aktivnostima, bilo zbog siromaštva, niskog nivoa stručne spreme ili kao rezultat diskriminacije”.
 • Socijalna uključenost – ključni osnov za ostvarivanje ciljeva EU: postizanje održivog privrednog rasta, uvećanje broja i kvaliteta radnih mjesta.
 • Socijalna politika: Oblast javne politike čiji je osnovni cilj da obezbedi ekonomski održiv, a istovremeno socijalno prihvatljiv nivo zaštite od raznih rizika za sve članove društva i da na taj način promoviše jednakost i socijalnu koheziju.
aktuelnost socijalnih tema1
Aktuelnost socijalnih tema
 • Solidarnost: izražava opšti stav humanosti, međusobne pomoći, razumevanja i uzajamnosti.
 • Solidarnost u EU: ljudima ne smije biti uskraćeno pravo da doprinose ekonomskom i društvenom napretku i da imaju koristi od njega.
 • Socijalna isključenost– potiskivanje pojedinih grupa na margine društva i sprečavanje njihovog učešća u društvenim aktivnostima, bilo zbog siromaštva, niskog nivoa stručne spreme ili kao rezultat diskriminacije”.
 • Socijalna uključenost – ključni osnov za ostvarivanje ciljeva EU: postizanje održivog privrednog rasta, uvećanje broja i kvaliteta radnih mjesta.
 • Socijalna politika: Oblast javne politike čiji je osnovni cilj da obezbedi ekonomski održiv, a istovremeno socijalno prihvatljiv nivo zaštite od raznih rizika za sve članove društva i da na taj način promoviše jednakost i socijalnu koheziju.
strategija socijalne kohezije
Strategija socijalne kohezije
 • Evropska strategija socijalne kohezije - usvojena 2000. godine
 • Revidirana Evropska strategija socijalne kohezije -usvojena 2004. godine
 • 2005. godine formirana Radna grupa (Task Force) sa zadatkom da razradi Evropsku strategiju socijalne kohezije
 • Socijalna kohezija postaje osnov koncepta stabilnog razvoja evropskih društava
 • 2010. godina - godina borbe protvi siromaštva i socijalne isključenosti
koncept socijalne kohezije
Koncept socijalne kohezije
 • Socijalna uključenost
 • Definicija socijalne kohezije Savjeta Evrope: “Socijalna kohezija podrazumijeva sposobnost društva da na dugoročnoj osnovi svim svojim članovima osigura dobrobit, uključujući pravičan pristup raspoloživim dobrima, uvažavanje njihovog dostojanstva i različitosti, ličnu i kolektivnu autonomiju i odgovornu participaciju.”
pristup socijalnoj koheziji
Pristup socijalnoj koheziji
 • Četiri elementa dobrobiti građana bitni za stabilnost društva
  • Pravičnost – nediskriminacija
  • Dostojanstvo - poštovanje različitosti
  • Autonomija - lični razvoj
  • Participacija - angažovanje
 • Sfere života u kojima se ogleda socijalna situacija građana:
  • Zaposlenost,
  • Dohodak
  • Stanovanje,
  • Zdravlje
  • ishrana i potrošnja,
  • Obrazovanje
  • Informisanost,
  • Kultura
elementi socijalne kohezije
Elementi socijalne kohezije
 • Socijalni položaj ranjivih grupa:
  • Manjina,
  • Migranata,
  • Djece,
  • Starih,
  • Hendikepiranih,
  • Žena.
 • Različite vrste aktivnosti u oblasti socijalne kohezije:
  • Prava - ljudska prava, zakoni i propisi
  • Uslovi - sprovođenje zakona i propisa
  • Mjere - radi uklanjanja diskriminacije
  • Pogodnosti - mjere radi pristupa pravima
indikatori socijalne kohezije
Indikatori socijalne kohezije
 • Četiri sintetička indikatora sastavljena od tri elementa:
  • ekonomski indikator (siromaštvo, nejednakost, duga nezaposlenost)
  • socijalni indikator (broj ubistava, prezaduženost domaćinstava, kvalitet stanovanja)
  • indikator pristupa javnim uslugama (dostupnost medicinske zaštite, pokrivenost socijalnom zaštitom,pristup siromašne djece visokom obrazovanju)
  • indikator pristupa ljudskim pravima (učešće na izborima, rasna i polna diskriminacija, pristup sudovima i pravdi)
ja anje socijalne kohezije
Jačanje socijalne kohezije
 • Izgradnja socijalno odgovorne Evrope
  • (cilj: razviti smisao socijalne odgovornosti svih aktera)
 • Investiranje u socijalna prava i u kohezivno društvo
  • (cilj: dati novi elan angažmanu u korist socijalnih prava i uhvatiti se u koštac sa socijalnom ranjivošću)
 • Jačanje mehanizama predstavljanja i demokratskog odlučivanja; razvoj socijalnog dijaloga i građanskog angažmana
  • (cilj: poboljšati participaciju u svim područjima i razviti proces konsultacija i dijaloga)
 • Odgovoriti na demografske izazove i multikulturalizam; razviti povjerenje u zajedničku i sigurnu budućnost
  • (cilj: razviti osjećaj sigurnosti i vjere u budućnost)
otvoreni metod kordinacije
Otvoreni metod kordinacije
 • Međusobno učenje,
 • Uspostavljanje zajedničkih ciljeva i indikatora na evropskom nivou,
 • Definisanje odgovarajućih nacionalnih politika radi postizanja tih ciljeva
 • Priprema nacionalnih strategija
 • Izvještavanje o razvoju i postignućima nacionalnih politika
 • Procenjuju se zajedno sa Komisijom i drugim državama članicama
slide58
OMC
 • Sastavnidioupravljanjaunutar “mekogzakonodavstva” (softacquis), ukojemsepoštujunacionalnerazličitosti, aliseinsistiranapostizanjurezultataiostvarenjuzajedničkidogovorenevizije.
 • Definisanjesmjernicanaevropskomnivouiidentifikacijazajedničkihciljeva.
omc u oblasti siroma tva i socijalne isklju enosti
OMC u oblasti siromaštva i socijalne isključenosti
 • Zajednički ciljevi u oblasti siromaštva i socijalne isključenosti.
  • Dogovoreni su na samitu u Nici 2000. godine - prema iskorjenjivanju siromaštva” do 2010. godine.
 • Nacionalni akcioni planovi o socijalnoj isključenosti (National Actions Plans on Social Inclusion - NAPs/incl) - glavni mehanizmi preko kojih države članice preciziraju svoj odgovor na zajednički dogovorene ciljeve.
  • usklađena struktura, dvogodišnji periodi
  • Prve planove su članice EU15 donijele 2001, a druge 2003. godine.
  • Deset novih država članica - 2004. godine – 2006. godine.
 • Zajednički memorandum o socijalnoj uključenosti (Joint Inclusion Memoranda - JIM).
  • Sklapa se sa državom kandidatom za članstvo i prethodi donošenju Nacionalnog akcionog plana o socijalnoj uključenosti.
  • Odslikavaju situaciju i političke prioritete u ovim državama prije njihovog punopravnog članstva.
  • Deset JIM-ova potpisali su Evropska komisija i predstavnici vlada država pristupnica 2003. godine.
  • JIMs-ovi za Bugarsku i Rumuniju potpisani su 2004. godine.
 • Zajedničko saopštenje o socijalnoj uključenosti - odgovor institucija EU na Nacionalne akcione planove o socijalnoj uključenosti.
  • Prvo Zajedničko saopštenje je podneseno 2001, a drugo, mnogo detaljnije, 2004. godine.
nove obaveze za pristupanje
Nove obaveze za pristupanje

Nove obaveze Crne Gore u procesu pristupanja Uniji u pogledu:

novih vrijednosti Unije,

usklađivanja zakonodavstva sa pravom Evropske unije i

učestvovanja u Otvorenom metodu koordinacije u oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite i socijalnog uključivanja.

crna gora 2010 godina
Crna Gora - 2010. godina
 • MOP – 13.700 porodica, saskoro42.000 clanova, košta 0,46% BDP
  • Prosječniiznos MOP poporodici – 86€
  • Prosječniiznos MOP počlanu– 28€
  • Prosječnaporodicaima 3,1 člana
 • Ukupnotroškovi za socijalnu zaštitu - 14.2% BDP
  • Pri tome, izdvajanja za penzije zdravstvo i nezaposlenost odnose 13,05% BDP
 • Dječiji dodatak - svega 0.15% BDP
  • 19.000 djece iz 10.000 porodica. (Pomoć za do troje djece u porodici)
  • Prosječan iznos dječijeg dodatka je manje od 20€
crna gora pred izazovima esm
Crna Gora pred izazovima ESM

Tok procesa evropskih integracija u CG

Ključna postignuća i izazovi – NPI/NPAA

Ekonomsko - socijalni model?

Siromaštvo – PRSP;

Inkluzija - HDR

Zaposlenost – zapošljivost

Fleksibilnost – fleksigurnost

Zaštita i/ili razvoj

Priprema prvog JIM-a i JAP-a

Socijalni savjet - fasadna demokratija

Institucije osnivane sa ciljem da doprinesu socijademokratizovanju novih odnosa između svijeta rada i svijeta kapitala zapravo doprinose neoliberalnim rješenjima.

zajedni ki dokumenti
Zajednički dokumenti

Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju

Srednjeročni prioriteti u oblasti socijalnog uključivanja

Zajednička procjena prioriteta politike zapošljavanja

Ispunjavanje srednjeročnih prioriteta u oblasti zapošljavanja, uz aktivno učešće socijalnih partnera.

Što prije ulazak u Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost EU „Progres“

linkovi
Linkovi
 • New Skills for New Jobs
 • http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=en
 • Employment and social affairs :
 • http://ec.europa.eu/social
 • Europe 2020 strategy
 • http://ec.europa.eu/eu2020