darba vides riski n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Darba vides riski PowerPoint Presentation
Download Presentation
Darba vides riski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Darba vides riski - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

Darba vides riski. Ķīmiskās vielas Ķīmiskie produkti. RAŽOŠANAS PUTEKĻI. Putekļi ir cietu vielu dispersu (smalku) daļiņu kopums, kas veidojas darba procesā un atrodas ilgāku laiku gaisā līdzsvara stāvoklī. Pēc to vielu rakstura, kas veido putekļus, tos iedala:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Darba vides riski


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
darba vides riski

Darba vides riski

Ķīmiskās vielas

Ķīmiskie produkti

slide3
Putekļi ir cietu vielu dispersu (smalku) daļiņu kopums, kas veidojas darba procesā un atrodas ilgāku laiku gaisā līdzsvara stāvoklī.

Pēc to vielu rakstura, kas veido putekļus, tos iedala:

organiskos putekļos (augu un dzīvnieku valsts);

neorganiskos (metālu, minerālu, sāļu u.c., savienojumu);

jauktos (gan organiskas, gan neorganiskas dabas).

atkar b no da i u lieluma putek us iedala
Atkarībā no daļiņu lieluma putekļus iedala:
 • redzamajos (Ø>10 μm);
 • mikroskopiskajos (Ø no 0.25 līdz 10 μm);
 • ultramikroskopiskajos (Ø<0.25 μm).
putek u iedarb ba uz cilv ka organismu
Putekļu iedarbība uz cilvēka organismu
 • Ilgstošs kontakts var izraisīt hronisku bronhītu vai specifiskas aroda slimības;
 • Putekļu iedarbības rezultātā visvairāk cieš elpošanas orgānu sistēma;
 • Cilvēkam visbīstamākie ir putekļi, kuru izm., ir < 5 μm;
 • Putekļi, kuriem piemīt alergēnu īpašības, veicina astmatiskā bronhīta, bronhiālās astmas u.c., alerģisko slimību rašanos;
 • Putekļi var iekļūt ādā, tauku un sviedru dziedzeru atverēs un radīt iekaisumus.
visizplat t k specifisk putek u izrais t arodslim ba ir pneimokonioze un to p c etiolo ijas iz ir
Visizplatītākā specifiskā putekļu izraisītā arodslimība ir pneimokonioze un to pēc etioloģijas izšķir:
 • Silikoze (brīvais SiO2);
 • Karbokonioze (oglekli saturoši putekļi);
 • Metalakoniozes (metālu putekļi);
 • Organisko putekļu izraisītās pneimokoniozes;
 • Jaukto putekļu izraisītās pnimokoniozes.
higi nisk norm ana
Higiēniskā normēšana
 • Higiēniskajā normēšanā vadās pēc LVS standarta 89:1998.
 • Darbā ar azbestu un tā putekļiem jāvadās pēc LR MK 1998.g. 25.08. noteikumiem Nr.317, kuri nosaka pieļaujamo šķiedru koncentrāciju darba vidē.
putek u izrais to slim bu profilaks j lieto sekojo as metodes
Putekļu izraisīto slimību profilaksē jālieto sekojošas metodes:
 • Tehnoloģiskā procesa uzlabošana, darba procesa automatizācija un mehanizācija;
 • Efektīva lokālās noplūdes ventilācijas ierīkošana;
 • Regulāri jāveic speciālo darba tērpu atputekļošana;
 • Iestāšanās darbā un atkārtotas medicīniskās apskates;
 • Inhalācijas (ieelpošanas), fotāriju ierīkošana, bezmaksas piena piešķiršana;
 • Individuālo aizsarglīdzekļu lietošana.

x