Latihan menulis karangan ekspositori 2 - PowerPoint PPT Presentation

latihan menulis karangan ekspositori 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Latihan menulis karangan ekspositori 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Latihan menulis karangan ekspositori 2

play fullscreen
1 / 13
Latihan menulis karangan ekspositori 2
315 Views
Download Presentation
lois
Download Presentation

Latihan menulis karangan ekspositori 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Latihan menulis karangan ekspositori 2 Menengah 3 Ekspres

 2. Komponen karangan • Pendahuluan • Isi • Penutup

 3. Penyusunan isi • Tiap-tiap perenggan hendaklah mengandungi satu idea sahaja. • Perenggan disusun mengikut jalinan idea. • Jika ada idea yang perlu dijelaskan dengan panjang lebar dalam satu perenggan, pecahkan perenggan itu kepada dua atau tiga perenggan yang lebih pendek.

 4. Penyusunan isi • Isi 1.Jelaskan isi dalam 1 ayat lengkap 2.Huraian (sebab mengapa isi itu penting) 3.Contoh (berikan cara-cara)

 5. Contoh Ciri-ciri pelajar cemerlang Perenggan bagi isi pertama 1.Ciri pertama seorang pelajar yang cemerlang adalah bijak mengimbangi masa dengan baik.

 6. Contoh Perenggan bagi isi pertama (Huraian) 2.Jika seseorang pelajar itu mampu mengimbangi masa dengan baik, dia tidak akan mudah tertekan dengan kerja-kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Dia juga mampu melakukan yang terbaik dan menghantar tugasan tepat pada waktunya.

 7. Contoh Perenggan bagi isi pertama (Contoh) 3.Misalnya, dia boleh melakarkan sebuah jadual waktu yang membahagikan waktu untuk mengulangkaji, membuat kerja sekolah, aktiviti luar darjah, waktu bersama keluarga dan sebagainya. Jadual waktu ini mungkin boleh diubah pada hujung minggu dengan lebih banyak masa diberikan untuk beriadah bagi menghilangkan tekanan.

 8. Contoh Ciri pertama seorang pelajar yang cemerlang adalah bijak mengimbangi masa dengan baik.Jika seseorang pelajar itu mampu mengimbangi masa dengan baik, dia tidak akan mudah tertekan dengan kerja-kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Dia juga mampu melakukan yang terbaik dan menghantar tugasan tepat pada waktunya.Misalnya, dia boleh melakarkan sebuah jadual waktu yang membahagikan waktu untuk mengulangkaji, membuat kerja sekolah, aktiviti luar darjah, waktu bersama keluarga dan sebagainya. Jadual waktu ini mungkin boleh diubah pada hujung minggu dengan lebih banyak masa diberikan untuk beriadah bagi menghilangkan tekanan. Lantaran itu, seorang pelajar cemerlang sepatutnya bijak mengimbangi masa dengan baik.

 9. Penanda contoh • Digunakan sebelum memberikan contoh-contoh • umpamanya • khususnya • terutamanya • misalnya • contohnya

 10. Penanda akibat • Digunakan bagi menutup perenggan isi • dengan demikian • oleh itu • sebagai akibatnya • jadi • lantas • justeru • lantaran itu

 11. Penanda kesimpulan • Digunakan pada perenggan penutup • akhirnya • kesimpulannya, • ringkasnya • pada keseluruhannya, • natijahnya • rumusannya, • Kesannya • hasilnya • akibatnya • pada hakikatnya • pendek kata • sebagai penutup

 12. Imbas kembali 1.Jelaskan isi dalam 1 ayat lengkap 2.Huraian (sebab mengapa isi itu penting) 3.Contoh (berikan cara-cara)

 13. SEKIAN