nechceme d lnici uprost ed prahy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nechceme dálnici uprostřed Prahy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nechceme dálnici uprostřed Prahy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Nechceme dálnici uprostřed Prahy - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Nechceme dálnici uprostřed Prahy. Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 6 11. 11. 2005 od 18. hodin. Nechceme dálnici uprostřed Prahy!. iniciátoři – občanská sdružení Wuchterlova Eko Břevnov Občanská iniciativa Letná–Bubeneč Ochranné sdružení nájemníků na Praze 6 1500 podpisů ob čanů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nechceme dálnici uprostřed Prahy' - logan-irwin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nechceme d lnici uprost ed prahy

Nechceme dálnici uprostřed Prahy

Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 6

11. 11. 2005 od 18. hodin

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

nechceme d lnici uprost ed prahy1
Nechceme dálnici uprostřed Prahy!
 • iniciátoři – občanská sdružení
  • Wuchterlova
  • Eko Břevnov
  • Občanská iniciativa Letná–Bubeneč
  • Ochranné sdružení nájemníků na Praze 6
 • 1500 podpisů občanů
 • http://praha6.ecn.cz

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

nechceme d lnici uprost ed prahy2
Nechceme dálnici uprostřed Prahy!
 • občané jsou ohroženi nekontrolovaným nárůstem automobilové dopravy v centru Prahy 6
 • reálná hrozba zprovoznění Městského okruhu před dokončením Silničního okruhu se všemi negativní dopady na Prahu 6
 • chybí posouzení vlivů na životní prostředí (proces EIA)
 • není zajištěno financování celého projektu

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

nechceme d lnici uprost ed prahy3
Nechceme dálnici uprostřed Prahy!
 • Praha 6
  • nese velkou část „dopravní solidarity“ Prahy
  • navíc ji čeká rozšíření letiště
  • pouhé dvě stanice metra
 • vedení MČ P6 podporuje politiku hlavního města, podle níž se naše část Prahy stane kapacitním koridorem individuální dopravy
  • všechna následně uváděná čísla a citace pocházejí z oficiálních zdrojů

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

definice pojm
Definice pojmů
 • Silniční okruh
  • vnější
 • Městský okruh
  • vnitřní
 • radiály
 • mimoúrovňovékřižovatky
  • Malovanka
  • Prašný most
  • Špejchar

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

k i ovatka malovanka
Křižovatka Malovanka
 • v roce 2010průjezd125 000aut/den
  • 70 %z tunelů

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

k i ovatka pra n most
Křižovatka Prašný most
 • začátekutajenéradiály
 • dvakrát tři jízdní pruhy 46.700 aut/den
 • v roce 2000 27.100 aut/den
 • podzemnígaráže

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

k i ovatka pra n most1
Křižovatka Prašný most
 • zatíženíkomunikacív okolív roce 2010jen osobní auta
  • tunely
   • 44.900+51.500
  • M.Horákové
   • 29.900
  • Svatovítská
   • 46.300

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

k i ovatka pejchar
Křižovatka Špejchar
 • zasáhne do prostoruSpartya Letensképláně
 • na Letné parkoviště pro 1000 vozidel

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

7 m t o m stsk m okruhu
7 mýtů o Městském okruhu
 • prý vyřeší dopravu v Praze
 • prý odlehčí severojižní magistrále
 • prý vyřeší dopravní přetížení Prahy 6
 • prý na Praze 6 zlepší životní prostředí
 • je podzemní, a proto prýneviditelný
 • údajně dobrá investice
 • o stavbě rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

1 m tus mo pr vy e dopravu v praze
1. mýtus:MO prý vyřeší dopravu v Praze
 • nevhodné umístění
 • levobřežnímagistrála
 • na SZ hrozídřívější provozMO než SO

 závěr:MO přivede dopravuk centru

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

2 m tus mo pr odleh severoji n magistr le
2. mýtus:MO prý odlehčí severojižní magistrále
 • Severojižní magistrála: cca90.000 aut/den
  • po zprovoznění MO pokles o 30 000 aut/den
 • trasa MO
  • nárůst80 000 aut/den
  • nová obchodní a kancelářská centra
   • Pankrác, Karlín, Holešovice
   • brzy na magistrálu přivedou další dopravu

 závěr: řešením není přesun dopravyz jedné části města do jiné

  • pokles bude pouze krátkodobý

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

3 m tus mo vy e dopravn p et en prahy 6
3. mýtus:MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6
 • kdyby byla SJ magistrálav tunelu, jakby to zlepšilosituaci v okolí?
  • Žitná
  • Ječná
  • Vinohradská
  • Seifertova
  • ...

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

3 m tus mo vy e dopravn p et en prahy 61
3. mýtus:MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6
 • „utajená radiála“ Svatovítská a Jugoslávských partyzánů
  • usnesení Rady MČ Praha 6 č. 1421/04
 • Břevnovská radiála
  • Studie proveditelnosti z roku 2005:„jedna z nejvýznamnějších a v budoucnu patrně i nejzatíženějších komunikací hl.m.P.“
 • plánovaný obchvat Vítězného náměstí
  • Evropská – Svatovítská
  • dokazuje zvýšení zátěže

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

3 m tus mo vy e dopravn p et en prahy 62
3. mýtus:MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6
 • závěr:
  • tunely neřeší přetížení na návazné uliční síti (dopravní indukce)
  • za velké peníze vyprodukují další nárůst dopravy v přilehlých ulicích

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

3 m tus mo vy e dopravn p et en prahy 63
3. mýtus:MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6
 • MO nebudeschopenpřenést špičky
 • regulace rych-losti v tunelech
  • 70 km/h
  • špičky 35 km/h

 závěr: doprava se rozlejei na povrchu

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

4 m tus mo zlep na praze 6 ivotn prost ed
4. mýtus: MO zlepší na Praze 6 životní prostředí
 • posouzení vlivů na životní prostředí
  • zákon č. 100/2001 Sb. (proces EIA)
  • nebylo na naši část MO nikdy provedeno!
 • rozhodnutí o umístění stavby:
  • „v případě překročení limitu budou provedena příslušná další opatření na obytných objektech – např. nucené větrání s přívodem vzduchu, případně změna bytové funkce na nebytovou.“

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

4 m tus mo zlep na praze 6 ivotn prost ed1
4. mýtus: MO zlepší na Praze 6 životní prostředí
 • stavební dokumentace pro MÚK Malovanka:
  • „V úvodu prací na stavbě musí být provedena výměna oken obytných objektů a zařízení pro nucené větrání v obytných objektech u jižní strany ul. Patočkova.“

závěr: nikoli tunely samy,alejimi vyprovokovaný nárůst dopravy (dopravní indukce)značně zhorší životní prostředí v Praze 6

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

5 m tus mo je podzemn a proto neviditeln
5. mýtus:MO je podzemní, a proto neviditelný
 • na Praze 6 3obrovskéMÚK
 • stavby vtěsné blízkosti
  • Hradčan
  • Břevnovskéhokláštera
 • projev
  • vandalství
  • kulturního ignorantství

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

5 m tus mo je podzemn a proto neviditeln1
5. mýtus:MO je podzemní, a proto neviditelný
 • MÚK Prašný most
 • oddělí Dejvice od areálu Pražského hradu
  • fyzicky
  • psychologicky
 • v zájmu Prahy 6 je ale naopak
  • komfortní pěší propojení s areálem
  • vtažení centrálních Dejvic do turisticky atraktivní zóny

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

5 m tus mo je podzemn a proto neviditeln2
5. mýtus:MO je podzemní, a proto neviditelný
 • MÚK Prašný most
 • křižovatka obchvatu Evropská – Svatovítská
  • nový mostšířka 40 m(dnes 16 m)
 • urbanistickynepřijatelnábariéra

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

5 m tus mo je podzemn a proto neviditeln3
5. mýtus:MO je podzemní, a proto neviditelný
 • roční průměr dopravního zatížení ulic v Praze 6

 závěr:v centruPrahy 6 se situacena povrchurozhodněnezklidní!

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

5 m tus mo je podzemn a proto neviditeln4
5. mýtus:MO je podzemní, a proto neviditelný
 • denní průměrdopravníhozatížení ulicna Letné

 závěr:ani Letné MOvýrazněji nepomůže !

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

6 m tus mo je dobr investice
6. mýtus:MO je dobrá investice
 • město nepředložilo rozpočet stavby
 • roční investice [mld Kč]rozvoj dopravní infrastruktury 5
 • investice do čistírny odpadních vod 9
 • zadlužení města v roce 2005 33
 • MO Strahovský tunel – Pelc-Tyrolka 30
 • projekty, které nesplňují vysoké standardy ochrany ŽP, nedostanou peníze z EU

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

6 m tus mo je dobr investice1
6. mýtus:MO je dobrá investice

závěr: MO je nad finanční možnosti města

 • při realizaci MO zadlužení na desítky let
 • omezení či zastavení jiných investic
  • vč. rozvoje veřejné dopravy

 MČ Praha 6 považuje za prioritu prodloužení metra A

 • je dobré si uvědomit, že metro bude financováno ze stejného zdroje
 • čemu dá MČ Praha 6 přednost?

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

7 m tus o stavb je rozhodnuto projekt pr nelze zastavit
7. mýtus: o stavbě je rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit
 • formální hledisko
  • výstavba úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka
   • dosud nezačala
   • proto je pozastavení stále reálné
  • zastupitelstvo Prahy schválí ročně stovky změn územního plánu, takže i tento projekt lze pozastavit a přehodnotit

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

7 m tus o stavb je rozhodnuto projekt pr nelze zastavit1
7. mýtus: o stavbě je rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit
 • ekonomické hledisko
  • hlavní město neví, jak financovat stavbu za desítky miliard
  • dosud vynaložené prostředky stále mnohem menší, než ty, které mají být investovány
  • proto je rozumnější projekt pozastavit a znovu pečlivě zvážit

 závěr:projekt lze pozastavit a přehodnotit;trvat na špatném řešení je neomluvitelné!

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

z v r
Závěr
 • jak pokračovat
  • pozastavit výstavbu MO a dostavět SO [1]
  • posoudit vlivy Městského okruhu na životní prostředí (proces EIA) [2]
  • vybudovat záchytná parkoviště [3]
   • na okraji severozápadní části města
   • napojit je na veřejnou dopravu
  • přednostně investovat do veřejné dopravy [4]
   • prodloužit trasu metra A
   • tramvaj Dejvice – Bohnice
   • expresní bus mezi P6 a P5 Strahovským tunelem

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

zdroj informac
Zdroj informací
 • Usnesení Rady MČ P6 ze dne 5. 3. 2004č. 1226/04: Plnění Programového prohlášení RMČ Praha 6 – Doprava
 • Usnesení Rady MČ P6 ze dne 4. 5. 2004č. 1421/04: Stanovisko Městské části Praha 6 k přípravě a realizaci nadřazené dopravní sítě v severozápadní části Prahy
 • Ročenka dopravy Praha 2004 (Ústav dopravního inženýrstvíhl. m. Prahy)
 • Strategický plán hl. m. Prahy schválený 25. 5. 2000, usnesení ZHMP 19/03
 • Vize – Praha 2010
 • Rozhodnutí o umístění stavby Městský okruh Myslbekova – Pelc Tyrolka, stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar a stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, červenec 2002, č.j. MHMP/131247/01/OUR/DI/Š

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

zdroj informac1
Zdroj informací
 • Dokumentace k stavebnímu povolení 03.2001 Strahovský tunel 2.st. č. 0065 2.A. MÚK Malovanka
 • Studie proveditelnosti Břevnovské radiály. Objednatel HMP, zhotovitel SATRA, s.r.o., City Plan, s.r.o., květen 2005 pod čj. 8664/2004
 • Rozpočet hl. m. Prahy pro roky 2004 a 2005
 • EIA/MZP093: Městský okruh, stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála
 • EIA/ MZP092:Městský okruh, stavba č. 0081 Pelc Tyrolka – Balabenka

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

nechceme d lnici uprost ed prahy4

Nechceme dálnici uprostřed Prahy

Děkujeme za pozornost

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!