cost benefit analysis studija tro kova i koristi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cost benefit analysis Studija troškova i koristi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Cost benefit analysis Studija troškova i koristi - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Cost benefit analysis Studija troškova i koristi. Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession EUROPEAN COMMISSION Directorate General Regional Policy. Motivacija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cost benefit analysis Studija troškova i koristi' - logan-espinoza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cost benefit analysis studija tro kova i koristi

Cost benefitanalysisStudijatroškova i koristi

Guide to

COST-BENEFIT ANALYSIS

of investment projectsStructural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession

EUROPEAN COMMISSION

Directorate General RegionalPolicy

motivacija
Motivacija
 • Svi projekti donose koristi i neke troškove odnosno negativne uticaje na sredinu gde se projekat implementira.
 • Ideja CBA analize je razumeti te uticaje projekta i podesiti projekte kako bi imali što manji negativan uticaj.
obaveza
Obaveza
 • Pravila EU Kohezione politike traže studiju troškova i koristi za sve veće investicione projekte koji traže pomoć iz EU fondova.
 • Pravilo kaže da su veći ‘major’ projekti generalno svi projekti od €50miliona, ali da za projekat životne sredine to važi za projekte od €25 miliona, a za IPA projekte od €10miliona eura.
pravne osnove
Pravne osnove
 • COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European RegionalDevelopment Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 – Article37, 39, 40, 41, 55.
 • Corrigendum to COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006 setting out rules for theimplementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European RegionalDevelopment Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the EuropeanParliament and of the Council on the European Regional Development Fund – Annex XX (Major Project Structured data to beencoded); Annex XXI (Application form for infrastructure investment); Annex XXII (Application form for productiveinvestment).
 • COMMISSION REGULATION (EC) No 718/2007 of 12 June 2007 implementing Council Regulation (EC) No1085/2006 establishing an instrument for pre-accession assistance (IPA) – Article 157.
 • European Commission, Guidance on the methodology for carrying out Cost-benefit analysis. Working document No 4.
ta je projekat koji se analizira
Šta je projekat koji se analizira
 • Projekat, koji je složen iz ekonomski nerazdvojivih zadataka povezanih s određenom tehničkom funkcijom s postavljenim ciljevima.
 • Grupa projekata koji su :
  • Locirani na istoj teritoriji ili uz isti transportni koridor
  • Postižu iste merljive ciljeve;
  • Pripadaju istom generalnom planu teritorije ili koridora,
  • Su u nadležnosti iste agencije , koja je odgovorna za koordinaciju i monitoring;
 • Faza projekta koja je tehnički i finansijski nezavisna i ima sama sama svoj efekat.
projekti koji generi u prihode
Projekti koji generišu prihode
 • Član 55 važi za sve investicijske operacije koji generišu neto prihode kroz naplaćivanje od strane korisnika osim u primerima:
  • Projekti koji ne generišu prihode
  • Projekti čiji prihodi ne kriju troškove operacija,
  • Projekti državnih pomoći.
koraci kvalitetne analize
Koraci kvalitetne analize
 • Prezentacija i obrazloženje socio-ekonomskog konteksta i ciljeva
 • Identifikacija projekta
 • Studija izvodljivosti i alternativa
 • Finansijska analiza
 • Ekonomska analiza
 • Analiza rizika
s ocio e k onom ski kontekst i ciljevi
Socio-ekonomski kontekst i ciljevi
 • Definisanje cilja projekta
 • Konzistentnost s EU i nacionalnim politikama
identifikacija projekta
Identifikacija projekta
 • Šta je projekat?
 • Indirektni efekti
 • Definicija nosioca troškova i koristi
studija izvodljivosti i alternativa
Studija izvodljivosti i alternativa
 • Identifikacija opcija
 • Analiza izvodljivosti
 • Selekcija opcija
finansijska analiza
Finansijska analiza
 • Finansijska analiza sastoji se iz analiza:
  • Cele vrednosti investicije (total investment costs)
   • Fiksna investicija (Fixed investments)
   • Troškovi pokretanja operacije (Start-up costs)
   • Promene zaposlenog kapitala (Changes in working capital)
  • Cele vrednoti troškova operacije i prihoda (total operating costs and revenues)
   • Operativni troškovi (Operating costs)
   • Prihodi (Revenues)
finansijska analiza1
Finansijska analiza
 • Finansijskog povrata na investicijske troškove (financial return on investment cost: FNPV(C) and FRR(C))
 • Izvora finansiranja (sources of financing)
  • Svi mogući prihodi od prodaje proizvoda ili usluga
  • Neto pare iz upravljanja finansijskim izvorima
 • Finansijske održivosti (financial sustainability)
 • Finansijskog povrata na nacionalni kapital (financial return on the national capital: FNPV(K) and FRR(K))
usput moramo paziti na pravila
Usput moramo paziti na pravila
 • the time horizon for different types of project
 • social affordability
 • thepolluterpaysprinciple
 • thetreatmentoftaxation
 • the investment profitability - FRR(C) - normally expected
 • theadjustmentforinflation
 • thepublic-privatepartnership
 • the return on capital – FRR(K) – to (possibly private) investors
ekonomska analiza
Ekonomska analiza
 • Konverzacija iz tržišnih u računovodstvene cene
 • Monetarizacija netržišnih uticaja
 • Uračunavanje dodatnih indirektnih efekata
 • Diskontiranje planiranih troškova i koristi
 • Kalkulacija indikatora ekonomske uspešnosti (ekonomska neto sadašnja vrednost,ekonomski stepen povraćaja i B/C ratio).
konverzijski faktori
Konverzijski faktori
 • Zemljište: 1,6
 • Zgrade: 0,60
 • Mašine (bez poreza i carina): 1
 • Materijal: 1
 • Radna snaga bez obrazovanja: 0,48
 • I tako dalje, ali različito po ekonomijama zbog različitih uticaja na ekonomiju
monetarizacija netr i nih uticaja
Monetarizacija netržišnih uticaja
 • Neki uticaji se ne mogu direktno prikazati u parama, ali nama ovde trebaju uticaji u parama.
 • Primer saobraćaj:
  • Skraćenje putovanja za 1 sat se ne prikazuje direktno u parama ali ga je potrebno izračunati.
slide18
Kako?
 • Na primer kroz cenu radne snage kao oportunitetni trošak cene rada na sat.
primeri koristi
Primeri koristi
 • Koristi:
  • Smanjenje mogućnosti saobraćajnih nesreća u gužvi se desi zbog izmeštanja industrijske hale.
  • Neki se pojedinci vakcinišu protiv influenci, a drugi ne. Oni koji se nisu vakcinisali imaju korist, jer se stepen mogućnosti dobijanja bolesti smanjio.
  • Hidro elektrane ne samo da pomažu kod regulacije reka i smanjenja opasnosti od poplava, nego i omogućavaju organizaciju sportskih rekreativnih aktivnosti.
primeri tro kova
Primeri troškova
 • Troškovi:
  • Zagađenje voda iz industrije uništava životnu sredinu za životinje, ljude i tako dalje.
  • Nereguliran lov riba smanjuje zalihe ribe za druge države i preduzeća koja se bave ribom.
  • Kad automobili besplatno upotrebljavaju puteve prouzrokuju troškove zbog gužve i povećavaju emisije u vazduh, što drugima nanosi štetu.
kalkulacija indikatora ekonomske uspe nosti
Kalkulacija indikatora ekonomske uspešnosti
 • Ekonomska neto sadašnja vrednost (ENPV):
  • je razlika the između diskontiranih totalnih društvenih koristi i troškova
 • Ekonomski interni stepen povraćaja (ERR):
   • Je procenat koji proizvodi 0 vrednost za ENPV
 • B/C ratio
  • Je % između diskontiranih ekonomskih koristi i troškova.
analiza rizika
Analiza rizika
 • Analiza osetljivosti
  • Identifikacija varijabli
   • Price dynamics, Operating costs, Specific consumption of energy and other goods and services, Prices of outpits Tariffs,
  • Analiza elastičnosti
  • Odabir kritičnih vrednosti
 • Analiza mogućnosti kritičnih vrednosti
 • Analiza rizika
 • Analiza prihvatljivih nivoa rizika
 • Prevencija od rizika
ad