Wstawianie jednego obiektu nad innym
Download
1 / 8

Wstawianie jednego obiektu nad innym - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Wstawianie jednego obiektu nad innym. Kreski nad i pod symbolami: 1. \overline – wstawia linię poziomą nad swym argumentem \overline{\overline{x}^{2}+1}  2. \underline – podkreśla swój argument \underline{Wartość} wynosi $\underline{3x}$  Wartość wynosi 3x

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wstawianie jednego obiektu nad innym' - lloyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wstawianie jednego obiektu nad innym
Wstawianie jednego obiektu nad innym

 • Kreski nad i pod symbolami:1. \overline – wstawia linię poziomą nad swym argumentem\overline{\overline{x}^{2}+1} 2. \underline – podkreśla swój argument \underline{Wartość} wynosi $\underline{3x}$ Wartość wynosi 3x

 • Nawiasy poziome 1. \overbrace – wstawia nawias nad obiektem2. \underbrace – wstawia nawias pod obiektem

  \[ \undrebrace{a + \overbrace{b + \cdots + y}^{24} + z}_{25}


Wstawianie jednego obiektu nad innym1
Wstawianie jednego obiektu nad innym

 • Akcentyê\hat{e}ě\check{e} ẽ \tilde{e}ē\bar{e} e \vec{e}Szerokie wersje akcentów

  \( \widehat{x+1} = \widehat{-y} \)Akcentowanie i oraz j (trzeba użyć ich wersji bez kropki) \imath \jmath\( \vec{imath} + \tilde{jmath} \)

 • Spiętrzanie symboli\stackrel – ustawia jeden symbol nad drugim (1-wszy argument - mniejsza czcionka)\( A \stackrel{a’}{\rightarrow} B )\


Tryb matematyczny
Tryb matematyczny

 • Odstępy: \, – wąski \! – wąski ujemny (lekko wstecz)\: - średni \; - szeroki\(spacja) – międzywyrazowy

 • Zmiana wyglądu wzorów1. $\mathit{argument}$ - argument wydrukowany kursywą2. $\mathrm{argument}$ - argument wydrukowany aktywą (jak zwykły tekst)3. $\mathbf{argument}$ - argument pogrubiony4. \boldmath $x^{2} + 6$ - pogrubia cały wzór pomiędzy znakami $Nie wolno używać \boldmath w trybie matematycznym !!!


Style matematyczne
Style matematyczne

 • \displaystyle – do symboli podstawowej wielkości we wzorach wystawionych

 • \textstyle- do symboli podstawowej wielkości we wzorach w tekście

 • \scriptstyle– do indeksów górnych i dolnych

 • \scriptscriptstyle – do indeksów wyższego rzędu np. indeksy dolne do indeksów górnych\( e^{\textstyle y(i)} \) - wykładnik potęgi i podstawa będą tej samej wielkości


Definiowanie polece
Definiowanie poleceń

 • \newcommand – definiuje nowe polecenie, które ma generować tekst 1-wszy argument to nazwa polecenia, a 2-gi to tekst\newcommand{\kmr}{$\Gamma_{i}$}...  Mamy dane . Dla ...Mamy dane \kmr\. Dla \kmr\ zachodzi ...Jednak polecenia \kmr nie można użyć w trybie matematycznym, ponieważ napotkanie pierwszego znaku $ spowoduje wyjście z trybu matematycznego, a polecenie \Gamma nie może być użyte w trybie akapitowym.\ensuremath – sprawia, że jego argument jest składany w trybie matematycznymDeklaracja \newcommand{\kmr}{\ensuremath{\Gamma_{i}}}pozwala używać polecenia \kmr również w trybie matematycznym


Definiowanie polece1
Definiowanie poleceń

Można również zdefiniować skróty najczęściej używanych poleceń, np.:\newcommand{\be}{\begin{enumerate}}\newcommand{\ee}{\end{enumerate}}

 • Do konstrukcji zawierających zmienne elementy można definiować polecenia z argumentami\newcommand{\pkt}[2]{(#1,#2)}...Punkty \pkt{0}{-2} i \pkt{0}{2} leżą równie daleko od \pkt{0}{0} Punkty (0,-2) i (0,2) leżą równie daleko od (0,0) Argument opcjonalny 2 w nawiasach kwadratowych mówi ile argumentów ma \pktPolecenie może mieć do 9 argumentów.Jedno nowe polecenie może zawierać w swojej definicji inne (już zdefiniowane).

 • \renewcommand - służy do przedefiniowania istniejącego polecenia


Definiowanie otocze
Definiowanie otoczeń

\newenvironment – definiuje nowe otoczenie\newenvironment{swojskie}{początek}{koniec} Powyższe polecenie definiuje otoczenie swojskie i zastępuje \begin{swojskie} przez początek a \end{swojskie} przez koniec.Otoczenia zwykle definiuje się z użyciem istniejących otoczeń:\newenvironment{emphit}{\begin{itemize}\em}{\end{itemize}}Jakiś tekst\begin{emphit} \item Punkt 1 ...\end{emphit}Otrzymujemy:Jakiś tekst:

 • Punkt 1

  Otoczenia z argumentami definiujemy analogicznie jak polecenia z argumentami.

  Argumenty mogą wystąpić tylko w części początek.


Twierdzenia i podobne konstrukcje
Twierdzenia i podobne konstrukcje

\newtheorem - definiuje otoczenia dla twierdzeń i podobnych konstrukcji\newtheorem{guess}{Przypuszczenie}\begin{guess}  Przypuszczenie 1Treść Treść przypuszczenia przypuszczenia\end{guess}

Jeśli chcemy numerować w obrębie dowolnej jednostki należy użyć definicji typu: \newtheorem{guess}{Przypuszczenie}[chapter] (dla rozdziału 3)  Przypuszczenie 3.1Treść ...

Gdy chcemy numerować wspólnie różne konstrukcje:\newtheorem{guess}{Przypuszczenie}\newtheorem{axiom}[guess]{Aksjomat}

Aby umieścić nazwisko autora, datę powstania twierdzenia lub inny tekst w nawiasie:\begin{guess}[Nowak, 1988] Przypuszczenie 1 (Nowak, 1988)...  ... \end{guess}


ad