slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura a vlastnosti bílkovin. Důležité bílkoviny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura a vlastnosti bílkovin. Důležité bílkoviny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Struktura a vlastnosti bílkovin. Důležité bílkoviny - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Struktura a vlastnosti bílkovin. Důležité bílkoviny. Primární struktura. Sled AMK zbytků Souvisí s biologickou funkcí, specifické pořadí zakódováno v DNA Zápis od N konce k C konci Poprvé zjištěno u inzulínu, dnes RTG krystalografie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Struktura a vlastnosti bílkovin. Důležité bílkoviny' - liza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Struktura a vlastnosti bílkovin.

Důležité bílkoviny

prim rn struktura
Primární struktura
 • Sled AMK zbytků
 • Souvisí s biologickou funkcí, specifické pořadí zakódováno v DNA
 • Zápis od N konce k C konci
 • Poprvé zjištěno u inzulínu, dnes RTG krystalografie

Cytochrom c slouží k přenosu elektronů, u člka 105 AMK, o kolik se liší:

Šimpanz 0, osel 1, králík 9, pes 12, slepice 13, želva 15, skokan 18, masařka 27, mol 31, droždí 45, pšenice 43

 • Záměna AMK – mutace může být nebezpečná, části molekul bílkovin nedůležité, ale části velmi důležité, podobné organismy podobné AMK
v znam sekvence aminokyselin v b lkovin ch
Význam sekvence aminokyselin v bílkovinách

Primární struktura podmiňuji biologickou funkci bílkovin.

Například pokud zaměníme kyselinu glutamovou za valín v malé molekule hemoglobinu vznikne patologický hemoglobin s, který se vyskytuje u lidí trpících srpkovitou anémií. 

normální hemoglobin   

Leu - Thr - Pro - Glu - Lys - ...

hemoglobin S                

Leu - Thr - Pro - Val - Lys - ...

slide5

SRPKOVITÁ

ANÉMIE

Glu  Val

sekund rn struktura
Sekundární struktura
 • Sbalení řetězce, stabilizace
 • Prostorová orientace 2 následujících peptidových vazeb
 • Existují α – helix, β – list a ohyby
slide8

α -šroubovice

 • α – helix
 • nejběžnější šroubovice
 • 3,6 AMK/1 závit
 • R ven
 • Vodíkové můstky
 • Ruší prolin (nemá H)
 • Nepravidelné
 • Hojné v proteinech buněčných membrán (transportní, receptory).
slide10

Skládaný list (beta list)

 • Stabilizace vodíkovými vazbami jen mezi různými řetězci
terci rn struktura
Terciární struktura
 • Prostorové uspořádání makromolekuly jako celku
 • Fibrilární, globulární tvar
 • Stabilizace vodíkovými můstky, disulfidovými můstky, iontovými a hydrofóbními interakcemi
 • Dána primární strukturou
kvart rn struktura
Kvartérní struktura
 • Vzájemná orientace bílkovinných vláken vůči sobě (jen pokud bílkovina z několika řetězců)
 • Kovalentní charakter sil
rentgenov krystalografie
Rentgenová krystalografie
 • Studium struktury bílkovin
 • Difrakce rentgenového záření na krystalech
 • Ohyb záření – podobné rozměry jako obal, difrakční skvrny
 • Nutné protein krystalizovat a připravit na ohyb
slide18

albumin

kolagen

vlastnosti b lkovin
Vlastnosti bílkovin
 • Denaturace
  • Rozrušení prostorového uspořádání
  • teplo, alkálie, kyselina, záření soli
  • Ztráta biologických funkcí
  • Reverzibilní, ireverzibilní Q, pH, t
  • Význam – sterilizace, strava
 • Hnití
  • mikrobiální rozklad, vznik zapáchajících produktů
 • Koagulace
  • Srážení bílkovin z roztoku, ireverzibilní denaturace, například teplem
slide20

Vlastnosti bílkovin

 • Rozpustnost
  • Různá, fce tvaru, funkčních skupin, pH
  • Bílek, krevní plazma x bílkoviny vlasů, nehtů
 • Dialýza
  • Dělení bílkovin od solí za použití membrán malé póry nepropustí bílkoviny
 • Elektroforéza
  • Dělení v elektrickém poli dle izoelektrického bodu
 • Hydrolýza – štěpení na AMK, kyselá, zásaditá, enzymatická
p ehled b lkovin
Přehled bílkovin
 • A) jednoduché
 • B) složené
 • 1) fibrilární, vláknité, skleroproteiny (skleros = řecky pevný, tuhý) – vláknitá struktura, stavební materiál, podpůrné tkáně
 • 2) globulární bílkoviny, sferoproteiny (řec. sfaira = koule) – v krevním séru, bílku
kolageny
Kolageny
 • Kůže, šlachy, kosti, zuby, chrupavky, cévy,
 • Pojivová a podpůrná tkáň, vaziva, potravinové doplňky
 • Nejčastější bílkovina (1/3) (27 typů kolagenů)
 • Pro tvorbu nutný vitamín C – kurděje
 • Hydrolýza – varem v želatinu – lepkavý roztok, sušením klih – lepidlo (colagené = řecky klihodárný)
kolagen
Kolagen
 • Struktura trojité šroubovice z 3 helixů, mezi vlákna fosforečnan vápenatý
 • Až 1/3 prolinu a 1/3 glycinu, hydroxyprolin
elastin
Elastin
 • Hlavní extracelulární proteinová vlákna (s kolagenem)
 • Plíce, tepny, cévy
 • Pružné, struktura nahodilého klubka
keratin rohovina
Keratin(rohovina)
 • Vlasy, nehty, peří, vlna, kopyta, srst, želvovina
 • Vrchní vrstva epidermu
 • Tvrdý, nerozpustný (Cys , - S – S - )
 • Dříve stransport léčiv
 • Bobtnáním – prodloužení o 1 až 2 %
vlasy
Vlasy
 • Vlasy - především keratin. Chemické vazby spojují atomy síry jedné proteinové molekuly s atomy síry vedlejší molekuly, tyto chemické můstky drží molekuly keratinu ve struktuře, která dává každému vlasu jeho charakteristický tvar.
 • Vodová – tvarování vodou, vytvoření vodíkových vazeb, dlouho nevydrží
 • Trvalá – natočení vlasů na natáčky, provlhčení chemickou látkou - redukce, rušení disulfidových vazeb, tvarování, poté nanesení na vlasy ustalovače, které vytvoří nové spoje. Oxidace – ustálení, nový tvar, nové disulfidické vazby.
slide28

Myosin

 • Ve svalech, hojně zastoupený (40 % m svalů)
 • Strukturní role, katalyzuje štěpení ATP
 • Silná vlákna + myosinová hlavička – globulární, posuv po aktinu
globul rn b lkoviny
Globulární bílkoviny
 • Albuminy rozpustné ve vodě a v zředěných roztocích
 • Globuliny – rozpustné ve zředěných roztocích, ne ve vodě
 • Mléko, bílek, krevní sérum
slide33

Složené bílkoviny

 • Metaloproteiny
 • hemoglobin, myoglobin
 • cytochromy, například ferritin – přenos elektronů

ferritin

slide35

Lipoproteiny

 • složka buněčných membrán, přenos lipidů v krvi

LDL

nukleoproteiny
Nukleoproteiny
 • Ribosom – protein + r-RNA, elektrostatická vazba na bazické bílkoviny

Fosfoproteiny

 • Kasein (kyselina fosforečná esterově na OH serinu)
 • V mléce, zdroj P pro syntézu NK

Glykoproteiny

 • Sekret sliznic, chrupavky
procvi ov n
Procvičování
 • Je uvedené uspořádání L, nebo D?
slide39

Charakterizujte strukturu bílkovin.

 • Které vazby se podílejí na strukturách?
 • Co je denaturace? Zůstává zachována primární struktura (terciární struktura)?
 • Kde tento děj používáme?
 • Které látky ji způsobují?
 • Jakou strukturu má hemoglobin?
 • Jaký tvar může mít terciární struktura?
 • Jaké jsou důkazové reakce bílkovin?