slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lider de echipă : Dumitru Drumea Expert Protocol ESM : Andrei Isac Expert EM : Ruslan Melian PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lider de echipă : Dumitru Drumea Expert Protocol ESM : Andrei Isac Expert EM : Ruslan Melian

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Lider de echipă : Dumitru Drumea Expert Protocol ESM : Andrei Isac Expert EM : Ruslan Melian - PowerPoint PPT Presentation

liza
113 Views
Download Presentation

Lider de echipă : Dumitru Drumea Expert Protocol ESM : Andrei Isac Expert EM : Ruslan Melian

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. This presentation will probably involve audience discussion, which will create action items. Use PowerPoint to keep track of these action items during your presentation • In Slide Show, click on the right mouse button • Select “Meeting Minder” • Select the “Action Items” tab • Type in action items as they come up • Click OK to dismiss this box • This will automatically create an Action Item slide at the end of your presentation with your points entered. Elaborarea Manualului de Instruire în domeniul Evaluării Strategice de Mediu în Moldova Proiect Regional Decembrie 2004 – Martie 2006 Buget:7500 USD Lider de echipă: Dumitru Drumea ExpertProtocol ESM: Andrei Isac Expert EM: Ruslan Melian Expert Participarea publicilui: Petru Craveţ Expert Planificare: Daniela Petruşevschi

  2. Obiective: • Obiectivul general este de a oferi asistenţă Republicii Moldova în efortul de aintegra principiile de mediu in dezvoltarea sectorială Obiective specifice : • Elaborarea Manualului Naţional de Instruire în domeniul ESM, în baza Manualului de instruire în domeniul ESM al CEE/ONU • Organizarea procesului de consultare cu partenerii de bază, în vederea identificării necesităţilor de instruire în domeniul ESM; • Distribuirea manualului şi încurajarea folosirii acestuia de către partenerii de bază.

  3. Realizări 2005 • Consultări cu MERNcu privire la conţinutul manualuluiconform necesităţilor ţării; • Analiza aspectelor ESM în legislaţia naţională şi elucidarea deficienţelor existente; • 3 întruniri regionale de consultare cu partenerii locali (Chişinău, Cahulşi Bălţi)

  4. Realizări 2005 (2) • Consultăricu PNUD Bratislava şi REC privind conţinutul manualului; comentariileau fost adoptate; • Structura manualului este determinată şi prima variantă a paragrafelor este elaborată; • Prima variantă a manualului ESM va fi transmis pentru comentarii experţilor internaţionali la 10decembrie, 2005;

  5. Lecţii învăţate • Comunicarea continuă cu partenerii de bază este foarte importantă pentru obţinerea unui produs de calitate; • Înţelegerea deficientă a ESM se datorează calităţii şi accesului limitat la informaţie; • Eficacitatea utilizării manualului in viitor va fi mai mare dacă vor exista prevederi legale respective privind ESM.

  6. Vă mulţumesc