slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
FIN-URB-ACT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

FIN-URB-ACT - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. FIN-URB-ACT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FIN-URB-ACT' - liza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FIN-URB-ACT

Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania gospodarek innowacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw

slide2
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Partnerzy projektu

 • Aachen (Niemcy)-partner wiodący
 • Gliwice (Polska)
 • Gijon (Hiszpania)
 • Galati (Rumunia)
 • Maribor (Słowenia)
 • Edynburg (Wielka Brytania)
 • Leipzig (Niemcy)
 • Niemieckie Stowarzyszenie

Rozwoju Budownictwa

Mieszkaniowego,

Miejskiego i Przestrzennego

 • Linz (Austria)
 • Reims (Francja)
 • Rzym (Włochy)
 • Aveiro (Portugalia)
slide3
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lokalna Grupa Wsparcia

 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – Instytucja Zarządzająca
 • Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach
 • Park Naukowo-technologiczny „Technopark Gliwice”
 • Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach
 • Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Gliwicach
 • Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Katowicach
 • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
 • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach
slide4
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Główne cele projektu

 • Stworzenie lub usprawnienie lokalnych struktur wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zaangażowanie w funkcjonowanie tych struktur wszystkich najważniejszych lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz wspierania MŚP i działalności innowacyjnej
slide5
1. Przeprowadzenie ankiety badającej potrzeby lokalnych przedsiębiorców

Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Baseline study – założenia dla Gliwic

2. Stworzenie mapy dostępnych lokalnie instrumentów wsparcia dla MŚP

3. Stworzenie nowego instrumentu wsparcia we współpracy z Regionalnym

Funduszem Gwarancyjnym

4. Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego dla przedsiębiorców

5. Kampania informacyjna

slide6
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ankieta wśród gliwickich przedsiębiorców

 • Badaniem objęte zostały przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Miasta Gliwice
 • Ankiety przesłane były drogą mailową
 • 1159 wysłanych ankiet – stopa zwrotu 8,63% - 100 odpowiedzi
slide7
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyniki ankiety - podsumowanie

 • Najczęściej wymieniane bariery w dostępie do kapitału zewnętrznego:
 • Skomplikowane i długotrwałe procedury uzyskania wsparcia – 70%
 • Brak wiedzy dotyczącej funkcjonowania wszystkich dostępnych instrumentów wsparcia – 41%
 • Brak informacji o dostępnych możliwościach pozyskania kapitału zewnętrznego – 35%
 • Brak rzetelnej, fachowej pomocy – 32%
slide8
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyniki ankiety - podsumowanie

2. Jak przedsiębiorcy oceniają swoją wiedzę na temat funkcjonowania poszczególnych instrumentów finansowych?

pełna/bardzo dobra;niezbyt dobra/słaba

slide9
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyniki ankiety - podsumowanie

3. Wiedzę na temat funkcjonowania których instrumentów chcieliby Państwo poszerzyć?

slide10
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyniki ankiety - podsumowanie

3. Źródła informacji o możliwościach finansowania zewnętrznego, z których przedsiębiorcy korzystają najczęściej?

Internet – 85 %

Prasa codzienna – 21 %

Prasa branżowa / specjalistyczna – 21%

Radio / Telewizja – 19 %

Doświadczenia innych przedsiębiorców – 13 %

slide11
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ankiety – najważniejsze wnioski

 • Wśród rozpoznanych barier dostępu do kapitału przedsiębiorcy podkreślają brak wiedzy na temat ich funkcjonowanie i brak informacji o dostępie do nich.
 • Ponad 50% przedsiębiorców ocenia swoją wiedzę na temat funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, faktoringu i venture capital jako niezbyt dobrą lub słabą.
 • Najpopularniejszym źródłem informacji przedsiębiorców jest internet.
slide12
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mapa dostępnych instrumentów

 • Zasięg i charakter instytucji:
   • rozszerzenie badań poza Gliwice
   • uwzględnienie instytucji publicznych
   • pominięcie banków
   • uwzględnienie instytucji oferujących wsparcie inne niż finansowe
 • Sposób stworzenia „mapy”:
   • oferty instytucji przedstawione na stronach internetowych
   • bezpośredni kontakt z instytucjami w celu aktualizacji informacji i nawiązania współpracy
slide13
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mapa dostępnych instrumentów

 • Główne wnioski płynące z przeprowadzonego badania:
 • gliwiccy przedsiębiorcy mają dostęp do szerokiej gamy instrumentów wsparcia
 • odnalezienie odpowiedniego instrumentu może sprawić trudność
 • brakuje jednego portalu, na którym znajdowałaby się kompleksowa informacja dla przedsiębiorców z Gliwic
slide14
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kolejne kroki w projekcie

 • Ustalenia podjęte wraz z Lokalną Grupą Wsparcia:
 • wskazane w ankiecie potrzeby przedsiębiorców gliwickich obejmują szerszy dostęp do informacji i wiedzy
 • w świetle istniejącej oferty instytucji wsparcia biznesu nie ma potrzeby tworzenia nowego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców, konieczna jest natomiast informacja o dostępnych narzędziach
 • biorąc pod uwagę preferencje badanych przedsiębiorców, najefektywniejszym narzędziem wsparcia dla MŚP przez byłby aktualizowany na bieżąco portal internetowy
slide15
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kolejne kroki w projekcie

 • Stworzenie serwisu internetowego dla gliwickich przedsiębiorców
 • informacje dotyczące sposobu funkcjonowania narzędzi dostępnych na rynku
 • baza ofert instytucji wsparcia biznesu
 • dane kontaktowe osób reprezentujących instytucje, których oferta znajdzie się na portalu
 • informacje o ciekawych wydarzeniach w mieście i regionie
 • bieżąca aktualizacja informacji znajdujących się na portalu
slide16
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kolejne kroki w projekcie

 • Punkt informacyjny dla gliwickich przedsiębiorców
 • informacje o procedurach otwierania działalności
 • informacje o narzędziach wsparcia dla MŚP
 • aktualizowanie serwisu dla przedsiębiorców
 • bieżąca kontakt z przedstawicielami instytucji wsparcia
 • Kampania promocyjna
 • punktu dla przedsiębiorców
 • serwisu dla gliwickich przedsiębiorców
slide17
Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bardzo dziękuję za uwagę.

Anna Sakrajda-Ziober

Biuro Rozwoju Miasta

Urząd Miejski w Gliwicach

tel. 32 239 11 00

[email protected]

ad