Turvallinen kone ja laite
Download
1 / 14

TURVALLINEN KONE JA LAITE - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Updated On :

KOHTI NOLLAA TYÖTAPATURMAA. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 2008 Työvälineen käyttöohjeet Vaaran arviointi ja poistaminen. TURVALLINEN KONE JA LAITE. TELINEET. Putoamisen estävät suojarakenteet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TURVALLINEN KONE JA LAITE' - liz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Turvallinen kone ja laite l.jpg

KOHTI NOLLAA TYÖTAPATURMAA

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 2008

Työvälineen käyttöohjeet

Vaaran arviointi ja poistaminen

TURVALLINEN KONE JA LAITE


Telineet l.jpg
TELINEET

 • Putoamisen estävät suojarakenteet

 • Telinettä koskevat ohjeet ,laskelmat ja suunnitelmat

 • Telineen ominaisuudet

 • Telineen pystytys ,purkaminen ja muutostyö


Tikkaat l.jpg
TIKKAAT

 • Tikkaiden käyttö ja sijoittaminen

 • Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana

 • Tikkaiden sijoitus siten ,että ne seisovat vakaasti käytön aikana

 • Käytettävä luisumisen estäviä laitteita

 • Tikkaiden oltava tarpeeksi korkeat


Nostoty t l.jpg
NOSTOTYÖT

 • Nostotyön suunnittelu ja nostolaitteen valinta

 • Huolellinen suunnittelu

 • Sopiva ja riittävä nostolaite

 • Turvallisuus

 • Sopivat nostoapuvälineet

 • Nostovyöt ja päällysteraksit

 • Kettinkinostimet

 • Nostolaitteen ja sen lisälaitteiden merkinnät


Koneen merkinn t l.jpg
KONEEN MERKINNÄT

 • Koneen nimi

 • CE -merkintä

 • Sarja – tai tyyppimerkintä

 • Mahdollinen sarjanumero

 • Rakennusvuosi

 • Valmistajan vakuutus; vaatimustenmukaisuusvakuutus


Henkil nostimet l.jpg
HENKILÖNOSTIMET

 • Käyttökoulutus

 • Työturvallisuus

 • Lait ja säädökset

 • Oikea laite oikeaan tehtävään

 • Teoriaosuuden tentti

 • Eri nostintyyppien käyttö

 • Käytännön koe

 • Henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava ,että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen


Putoamissuojat henkil nostimissa l.jpg
PUTOAMISSUOJAT HENKILÖNOSTIMISSA

 • Turvavaljaat kaikilla korissa työskentelevillä

 • Kiinnityspisteet

 • Putoamisen pysäyttävä järjestelmä


K ytt notto ja m r aikaistarkastusten suorittajat l.jpg
KÄYTTÖÖNOTTO –JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN SUORITTAJAT

 • Työvälineen määräaikais - ja käyttöönottotarkastuksen suorittajan tulee olla arviointielimen päteväksi toteama asiantuntijayhteisö tai arviointielimen päteväksi toteaman sertifiointielimen hyväksymä riippumaton asiantuntija

 • Tarvittaessa esitettävä todistus


Tarkastuksen suorittajat l.jpg
TARKASTUKSEN SUORITTAJAT

 • Tarkastajan on oltava työvälineen rakenteeseen ,käyttöön , tarkastusvaatimuksiin ja valmistajan antamiin ohjeisiin perehtynyt henkilö ,joka pystyy havaitsemaan työvälineen mahdolliset viat ja puutteet

 • Tarvittaessa käytettävä asiantuntijan apua


Tarkastusp yt kirja l.jpg
TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

 • Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa , josta ilmenee mm.

 • tarkastuksen kulku

 • havainnot vioista ja puutteista sekä näiden korjaamiseksi tarpeelliset ohjeet

 • arvio seuraavan määräaikaistarkastuksen ja perusteellisen tarkastuksen ajankohdasta ja mitä siinä pitää erityisesti selvittää

 • merkittävä viimeisen perusteellisen tarkastuksen pvm

 • Viimeinen pöytäkirja on oltava työpaikalla saatavana työvälineen mukana

 • Tarkastuksesta tai kunnonvalvontajärjestelmästä on tehtävä merkintä työvälineeseen


Uudet koneturvallisuuss d kset l.jpg
UUDET KONETURVALLISUUSSÄÄDÖKSET

 • Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400 / 2008

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006 / 42 / EY koneista ja direktiivin 95 / 16 / EY muuttamisesta


Uusi koneasetus soveltamisala 2 l.jpg
UUSI KONEASETUS: Soveltamisala ( 2§ )

 • Koneet

 • uusia: rakennushissit ,pulttipistoolit , traktorit

 • Vaihdettavat laitteet

 • Turvakomponentit

 • Nostoapuvälineet

 • Nostoketjut ,köydet ja – vyöt

 • Nivelakselit

 • Osittain valmiit koneet


Vaaran arviointi ja poistaminen l.jpg
VAARAN ARVIOINTI JA POISTAMINEN

 • Työnantajan velvollisuus järjestelmällisesti selvittää ja arvioida työvälineen turvallisuus

 • Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa , työnantajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vaaran tai haitan poistamiseksi

 • Ensisijaisesti vaara tulee poistaa työvälineen rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä teknisillä toimilla

 • Opastus ,varoituslaitteet ,turvamerkit ja henkilönsuojaimet ovat vasta toissijaisia keinoja

 • Vaarojen arviointi oltava työnantajan hallussa vrt. työturvallisuuslain 10 §


Ilman tapaturmaa l.jpg
ILMAN TAPATURMAA

 • ELÄMÄ ON PAREMPAA