turvallinen kone ja laite l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TURVALLINEN KONE JA LAITE PowerPoint Presentation
Download Presentation
TURVALLINEN KONE JA LAITE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

TURVALLINEN KONE JA LAITE - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

KOHTI NOLLAA TYÖTAPATURMAA. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 2008 Työvälineen käyttöohjeet Vaaran arviointi ja poistaminen. TURVALLINEN KONE JA LAITE. TELINEET. Putoamisen estävät suojarakenteet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TURVALLINEN KONE JA LAITE' - liz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
turvallinen kone ja laite
KOHTI NOLLAA TYÖTAPATURMAA

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 2008

Työvälineen käyttöohjeet

Vaaran arviointi ja poistaminen

TURVALLINEN KONE JA LAITE
telineet
TELINEET
 • Putoamisen estävät suojarakenteet
 • Telinettä koskevat ohjeet ,laskelmat ja suunnitelmat
 • Telineen ominaisuudet
 • Telineen pystytys ,purkaminen ja muutostyö
tikkaat
TIKKAAT
 • Tikkaiden käyttö ja sijoittaminen
 • Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana
 • Tikkaiden sijoitus siten ,että ne seisovat vakaasti käytön aikana
 • Käytettävä luisumisen estäviä laitteita
 • Tikkaiden oltava tarpeeksi korkeat
nostoty t
NOSTOTYÖT
 • Nostotyön suunnittelu ja nostolaitteen valinta
 • Huolellinen suunnittelu
 • Sopiva ja riittävä nostolaite
 • Turvallisuus
 • Sopivat nostoapuvälineet
 • Nostovyöt ja päällysteraksit
 • Kettinkinostimet
 • Nostolaitteen ja sen lisälaitteiden merkinnät
koneen merkinn t
KONEEN MERKINNÄT
 • Koneen nimi
 • CE -merkintä
 • Sarja – tai tyyppimerkintä
 • Mahdollinen sarjanumero
 • Rakennusvuosi
 • Valmistajan vakuutus; vaatimustenmukaisuusvakuutus
henkil nostimet
HENKILÖNOSTIMET
 • Käyttökoulutus
 • Työturvallisuus
 • Lait ja säädökset
 • Oikea laite oikeaan tehtävään
 • Teoriaosuuden tentti
 • Eri nostintyyppien käyttö
 • Käytännön koe
 • Henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava ,että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen
putoamissuojat henkil nostimissa
PUTOAMISSUOJAT HENKILÖNOSTIMISSA
 • Turvavaljaat kaikilla korissa työskentelevillä
 • Kiinnityspisteet
 • Putoamisen pysäyttävä järjestelmä
k ytt notto ja m r aikaistarkastusten suorittajat
KÄYTTÖÖNOTTO –JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN SUORITTAJAT
 • Työvälineen määräaikais - ja käyttöönottotarkastuksen suorittajan tulee olla arviointielimen päteväksi toteama asiantuntijayhteisö tai arviointielimen päteväksi toteaman sertifiointielimen hyväksymä riippumaton asiantuntija
 • Tarvittaessa esitettävä todistus
tarkastuksen suorittajat
TARKASTUKSEN SUORITTAJAT
 • Tarkastajan on oltava työvälineen rakenteeseen ,käyttöön , tarkastusvaatimuksiin ja valmistajan antamiin ohjeisiin perehtynyt henkilö ,joka pystyy havaitsemaan työvälineen mahdolliset viat ja puutteet
 • Tarvittaessa käytettävä asiantuntijan apua
tarkastusp yt kirja
TARKASTUSPÖYTÄKIRJA
 • Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa , josta ilmenee mm.
 • tarkastuksen kulku
 • havainnot vioista ja puutteista sekä näiden korjaamiseksi tarpeelliset ohjeet
 • arvio seuraavan määräaikaistarkastuksen ja perusteellisen tarkastuksen ajankohdasta ja mitä siinä pitää erityisesti selvittää
 • merkittävä viimeisen perusteellisen tarkastuksen pvm
 • Viimeinen pöytäkirja on oltava työpaikalla saatavana työvälineen mukana
 • Tarkastuksesta tai kunnonvalvontajärjestelmästä on tehtävä merkintä työvälineeseen
uudet koneturvallisuuss d kset
UUDET KONETURVALLISUUSSÄÄDÖKSET
 • Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400 / 2008
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006 / 42 / EY koneista ja direktiivin 95 / 16 / EY muuttamisesta
uusi koneasetus soveltamisala 2
UUSI KONEASETUS: Soveltamisala ( 2§ )
 • Koneet
 • uusia: rakennushissit ,pulttipistoolit , traktorit
 • Vaihdettavat laitteet
 • Turvakomponentit
 • Nostoapuvälineet
 • Nostoketjut ,köydet ja – vyöt
 • Nivelakselit
 • Osittain valmiit koneet
vaaran arviointi ja poistaminen
VAARAN ARVIOINTI JA POISTAMINEN
 • Työnantajan velvollisuus järjestelmällisesti selvittää ja arvioida työvälineen turvallisuus
 • Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa , työnantajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vaaran tai haitan poistamiseksi
 • Ensisijaisesti vaara tulee poistaa työvälineen rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä teknisillä toimilla
 • Opastus ,varoituslaitteet ,turvamerkit ja henkilönsuojaimet ovat vasta toissijaisia keinoja
 • Vaarojen arviointi oltava työnantajan hallussa vrt. työturvallisuuslain 10 §
ilman tapaturmaa
ILMAN TAPATURMAA
 • ELÄMÄ ON PAREMPAA