De Doctoraatsopleiding in 2011-2012
Download
1 / 16

De Doctoraatsopleiding in 2011-2012 Prof. dr. Sophie Stijns - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

De Doctoraatsopleiding in 2011-2012 Prof. dr. Sophie Stijns Coördinator Doctoraatsopleiding Rechten K.U.Leuven. De relevante documenten. I. Reglement 2008: artt. 2, 6, 13 en 22-30 II. Formulier DOO8: doctoraatsopleidingsvoorstel met de taken van de doctorandus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De Doctoraatsopleiding in 2011-2012 Prof. dr. Sophie Stijns' - liz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
De doctoraatsopleiding in 2011 2012 prof dr sophie stijns

De Doctoraatsopleiding in 2011-2012

Prof. dr. Sophie Stijns

Coördinator Doctoraatsopleiding Rechten

K.U.Leuven


De relevante documenten
De relevante documenten

 • I. Reglement 2008: artt. 2, 6, 13 en 22-30

 • II. Formulier DOO8: doctoraatsopleidingsvoorstel met de taken van de doctorandus

 • III. Programma van doctoraatscolleges


Art 22 opzet van doctoraatsopleiding
Art. 22: opzet van doctoraatsopleiding

Naast indienen van doctoraatsvoorstel: tegelijkertijd ook indienen van voorstel van doctoraatsopleiding.

Waarom? Doel van de opleiding is :

1° u te vormen als wetenschappelijk onderzoeker

2° uw kennis te verruimen en te verdiepen

3° diverse competentiesbezorgen om doctoraat en/of loopbaan te bevorderen

 Centrale rol van promotor, begeleidingscommissie en coördinator


Art 23 rol van co rdinator in uw doctoraatsopleiding
Art. 23: rol van coördinator in uw doctoraatsopleiding

1° u bijstaan bij organisatie van uw opleidingsactiviteiten, i.h.b. bij opstellen van Voorstel van doctoraatsopleiding

2° vragen beantwoorden van doctorandus en/of promotor over geldende regels

3° organiseren en coördineren van activiteiten (Dcolleges en Dseminaries e.a.) in overleg met delegatie en afd.

4° adviezen geven aan DC, i.h.b. over uw voorstel DO én uw verzoek om attest.


Rol van de formulieren in uw opleidingstraject
Rol van de Formulieren in uw opleidingstraject

On-line staan 4 nuttige formulieren die u aanwendt:

1° D008 = artt. 24 & 26: doctoraatsopleidings-voorstel: startmoment + overleg met coördinator

2° DOO9 = art. 25: verzoek om vrijstelling

3° D010 = art. 25: verzoek om valorisatie

4° D011 = art. 24 & 27: verzoek om attest

Let op: ondertekening door doctorandus en promotor, soms door coördinator


Art 24 structuur van de doctoraatsopleiding
Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding

Voortaan twee grote delen:

 • Truncus communis

  = 5 verplichte taken

 • Aanvullend gedeelte

  = vrij in te vullen, maar verplicht te realiseren


Art 24 structuur van de doctoraatsopleiding1
Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding

Truncus communis :

1. Eén kwaliteitsvolle internationale of twee (geen drie meer) kwaliteitsvolle nationale publicaties in forumtaal van vakgebied

= substantieel en origineel

= artikel, bijdrage in boek, monografie of hoofdstuk daarin

>< annotatie, kroniekje, rapport, nieuwsbrief, louter elektronische publicatie

Opgelet: als twijfel, vooraf vragen aan coördinator


Art 24 structuur van de doctoraatsopleiding2
Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding

Truncus communis :

2. Twee Doctoraatsseminaries geven (uiteenzetting over doctoraat, actueel onderwerp of eigen publicatie)

= definitie en voorwaarden (zie art. 24, § 4):

 • Gratis opengesteld voor al onze doctorandi en tijdig aangekondigd

 • Op de faculteit zelf, tenzij toegestane afwijking zoals ICC/Kulex-sem

 • Persoonlijke presentatie van min. 1 uur

 • Organisatie in overleg met Coördinator

  Opgelet: één van beide gaat over (deel van) doctoraatsonderzoek én valt samen met mondelinge voortgangsrapportering (art. 13).


Art 24 structuur van de doctoraatsopleiding3
Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding

Truncus communis :

3. Eén mondelinge presentatie p een internationaal congres (lezing of gelijkwaardige prestatie)

= actief zoeken van deze opportuniteit met uw promotor

= hoeft niet per se over doctoraat te gaan

= werk aan internationale netwerken

= vaak in andere taal dan Ned.

Opgelet: als twijfel, vooraf vragen aan coördinator


Art 24 structuur van de doctoraatsopleiding4
Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding

Truncus communis :

4. 16 uren bijwonen van activiteiten specifief georganiseerd voor doctorandi

= Doctoraatscolleges volgen uit Programma 2011-2012

= maak zelf uw keuze, maar leg

nadruk op colleges Methodologie eerder dan Vaardigheden

= passief bijwonen van andermans Dseminarie telt niet als een Dcollege, tenzij uitzonderlijk aangekondigd

Opgelet: studiedagen of workshops kunnen door Coördinator erkend worden als een Dcollege, met opgave van aantal uren voor valorisatie


Art 24 structuur van de doctoraatsopleiding5
Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding

Truncus communis :

5. Voortgangsrapportering vervullen

= art. 13 Reglement 2008

= één van beide geldt als een Doctoraatsseminarie: wanneer het over doctoraatsonderzoek gaat


Art 24 structuur van de doctoraatsopleiding6
Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding

Aanvullend gedeelte

= art. 24, § 3, maar ook artt. 3, §2 en 11, § 2 Reglement 2008

 • definitie: coherent geheel van bijkomende activiteiten en vorming die bijdragen tot doctoraatsonderzoek en/of voorbereiden op professioneel functioneren

 • Invulling mag niet strijden met statuut noch duur of kwaliteit van doctoraat hinderen

 • Eindverantwoordelijke = doctorandus

 • Bijv. lesgeven, taalcursus, vak volgen, summer school, manama, meer publicaties, studiedag of workshop organiseren, co-editing van verslagboek, studieverblijf, advieswerk (niet: assistentenopleiding)


Art 25 1 verzoek om vrijstelling
Art. 25, §1: verzoek om vrijstelling

In geval de doctorandus redelijkerwijze niet in de mogelijkheid verkeert om aan een verplichting te voldoen:

hij kan uitzonderlijk en individueelvrijstelling vragen van een onderdeel van de truncus communis

 • Via Formulier D009

 • Verzoek aan DC

 • Motivering van verzoek verplicht

 • Voorafgaand advies van Coördinator verplicht

  Let op! Vervangende opdracht kan worden opgelegd

  Let op! Vrijstelling kan nooit voor Dseminarie dat rapporteert over doctoraatsonderzoek (voor het andere wel)


Art 25 2 verzoek om valorisatie
Art. 25, §2: verzoek om valorisatie

In geval de doctorandus vooraf aan Dopleiding al een bepaalde prestatie heeft vervuld uit truncus communis:

hij kan de valorisatie ervan vragen uiterlijk in zijn voorstel van doctoraatsopleiding

 • Via Formulier D010

 • Verzoek aan DC

 • Nauwkeurig aanwijzen welke oude prestatie onder welke taak kan vallen van de truncus communis

 • Voorafgaand advies van Coördinator verplicht

  Let op! Valorisatie kan enkel voor prestaties uit periode van 5 jaar voor de aanvraag


Art 27 verzoek om getuigschrift
Art. 27: verzoek om getuigschrift

Wanneer de doctorandus al zijn plichten uit zijn Dopleiding heeft voldaan (geen min. noch max. termijn!):

aanvragen van getuigschrift aan DC

 • Via Formulier D011

 • Nauwkeurig elke prestatie invullen (met datum, organisator, plaats, onderwerp, co-auteurs enz.)

 • Tip: aanvullen met volledige bibliografie

 • Voorafgaand advies van Coördinator verplicht (alles moet kunnen worden bewezen bij betwisting)

  Let op! Getuigschrift is verplicht voor verdediging van doctoraat


Uw agenda
Uw agenda

 • 28/11: DCollege End-Note en Jur. databanken

 • 5/12: DCollege M. Volckaert: grote Word documenten

 • 5/12 voormiddag: Dcollege G. Van Overwalle, voorzitter DC