Michal miovsk klinika adiktologie 1 lf uk a vfn
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Michal Miovský Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN. Ambulance dětské a dorostové adiktologie. Vývoj tématu za poslední roky. Cena adiktologie 2012: mezioborová jednodenní konference o dětské péči.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - livi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Michal miovsk klinika adiktologie 1 lf uk a vfn

Michal Miovský

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Ambulance dětské a dorostové adiktologie


V voj t matu za posledn roky
Vývoj tématu za poslední roky

 • Cena adiktologie 2012: mezioborová jednodenní konference o dětské péči.

 • Nárůst problémů a spektra komplikací bez adekvátní odezvy na úrovni systému péče a diskuse o jejím obsahu/podobě a způsobu zabezpečení (dostupnost).

 • Hlavním tématem projektu NETAD je katalogizace sítě služeb a jejího koncepčního nastavení: logicky došlo k otevření tématu dětské péče.

 • Projekt VFN a Magistrátu hl. m. Prahy (2013).

 • Cena adiktologie 2013: mezioborová jednodenní konference o dětské péči.


Souhrn anal zy pot eb miovsk et al 2013
Souhrn analýzy potřeb (Miovský et al., 2013)

 • Výsledky šetření ukazují, že v zařízeních, která reagovala, se jen v roce 2012 objevilo 2 583 adiktologických případů klientů/pacientů. Celkový počet případů tak z hlediska kapacity a počtu všech v úvahu připadajících zařízení (100% souboru) je v rozmezí 4-5 tisíc ročně.

 • V provedeném šetření se oslovení respondenti do jednoho shodují, že pro ně není dostupná specializovaná ambulantní zdravotní adiktologická péče a že by ji pokud by byla zajištěna, rádi v těchto případech využívali. Výjezdy ZZS hl. města překročí u dětí do 15 let ročně hranici 50, u mladistvých 15-18 let pak ročně eviduje přes 200 výjezdů.


Pilotn testov n nov ho typu ambulantn p e
Pilotní testování nového typu ambulantní péče

 • Adresa:

 • Ambulance dětské a dorostové adiktologie

 • Klinika adiktologie VFN

 • a 1. LF UK v Praze

 • Na bojišti 1, Praha 2

 • 1. patro


C lov skupina a kontakt
Cílová skupina a kontakt

 • Adiktologická ambulance pro děti a dorost je určena dětským pacientům ve věku do 15 let a 15, dále pak mladistvým pacientům do 18 let a jejich blízkým. Dominantním problémem indikujícím tento typ specializované péče by měly být problémy s návykovými látkami (F.10 – F.19), případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, nezvládání informačních technologií atd.).

 • Kromě internetových stránek Kliniky adiktologie a VFN bude služba dostupná ve všech informačních systémech hl. města Prahy v rámci drogové politiky, dále pak přímo prostřednictvím institucionálních sítí, na které budou zaměřeny informační kampaně při spouštění projektu a materiály určené jejich klientům (letáky, vizitky atd.).


Struktura provozu 1
Struktura provozu 1

 • Vstupní diagnostika/diagnostický filtr/motivační práce: zahrnují komplexní posouzení každého pacienta z hlediska jeho možností a potřeb a provedení všech dílčích úkolů jak z hlediska psychiatrické, klinicko-psychologické, tak adiktologické perspektivy. S pacientem, případně celou rodinou (nebo její částí) je provedeno nejen zhodnocení, ale též motivační práce a návrh dalšího postupu řešení. Část pacientů indikovaných pro jiný typ péče je referováno do příslušných zařízení, s částí, která je indikovaná k péči v adiktologické ambulanci je provedeno kontraktování a učiněna dohoda na individuálním terapeutickém plánu.

 • V případě akceptování pacienta do péče ambulance je proveden podrobný návrh individuálního léčebného plánu a celá další péče je řízena prostřednictvím case-managementu. Metoda případového řízení je hlavním nástrojem vedení terapie a jejím prostřednictvím je terapii moderována i hodnocena.


Struktura provozu 2
Struktura provozu 2

 • Samotná léčebná a rehabilitační péče poskytovaná ambulancí (viz výše popsaný přehled intervencí a úrovní práce A-G – viz dále) reprezentuje všechny základní ambulantní výkony, které může v současných podmínkách adiktologie nabídnout (včetně např. moderních nácvikových a rehabilitačních softwarových programů pro posilování a trénink kognitivních a exekutivních funkcí). Interdisciplinární tým řeší témata a průběh terapie jako jeden celek a nedochází k tříštění péče, která je tam výrazně individualizovaná.


Vyu it modern psychologick a adiktologick laborato e
Využití moderní psychologické a adiktologické laboratoře

 • Diagnostika, tréninkové a rehabilitační programy pro oblast kognitivních a exekutivních funkcí s testovaným pozitivním vlivem na seberegulaci a sebeřízení (tzv. self-management), tvořící významnou oblast programů indikované prevence.

 • Návaznosti na předchozí i plánované projekty (např. diagnosticko-terapeutický nástroj Preventure a SURPS.


N vaznosti provozu
Návaznosti provozu laboratoře

 • Zajištění z hlediska Všeobecné fakultní nemocnice v Praze: V rámci samotné realizující kliniky (Klinika adiktologie) dojde k provázání testovaného provozu s již existujícím Střediskem pro rodinou terapii a psychoterapii a vytvořením dobře provázaného robusního klinického zázemí. Z hlediska návazností na další kliniky a provozy uvnitř VFN se jedná především o: (1) Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze (ambulance dětské psychiatrie a dětský a dorostový stacionář), (B) Dětská a dorostová klinika 1. LF UK a VFN v Praze, (C) Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

 • Širší rámec návaznosti a spolupráce: V rámci širší sítě služeb v Praze a Středočeském kraji se jedná především o: (1) Dětské a dorostové detoxifikační centrum v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, (2) Oddělení dětské psychiatrie FN Motol, (3) Pediatrická klinika, Thomayerova nemocnice, (4) Síť zařízení ústavní péče.


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost laboratoře

 • mmiovsky@adiktologie.cz

 • Více na:

 • www.adiktologie.cz

 • Kontakt na novou ambulanci:

 • addambulance@vfn.cz