15.03.2010
Download
1 / 46

15.03.2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. 6.NCI YIL MÜŞRİKLERİN ANLAŞMA ÇABALARI. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI. Müşriklerin Anlaşma Çabaları: Alaylar, Aşağılamalar, Hakaretler, Tehditler ve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '15.03.2010' - lisle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

15 03 2010

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

6.NCI YIL

MÜŞRİKLERİN ANLAŞMA ÇABALARI


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Alaylar,

 • Aşağılamalar,

 • Hakaretler,

 • Tehditler ve

 • İşkencelerle geçen yılları takiben, önce Hamza b. Abdulmuttalib gibi güçlü kuvvetli ve Mekke'nin saygın bir şahsiyetinin, onu takiben Ömer b. Hattab gibi Mekke'nin en önemli adamlarından birisinin islâm davetini kabul etmesi, Mekke eşrafını telaşlandırdı.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Şaşkınlık içerisinde kalakaldılar; korktular.

Yıllardır yok etmeye veya durdurmaya çalıştıkları İslâm davetinin, gün geçtikçe daha da güçlenip yaygınlık kazandığını hayretler içerisinde izliyorlardı.

Baskı, tehdit ve işkencelerin hiçbir işe yaramamasına bir türlü anlam veremiyorlardı.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Bütün çabalarına rağmen gelişmelerin hiçbir şekilde kendilerinden yana gerçekleşmemesini, buna karşılık her yeni günün müminler açısından yeni umutların habercisi olmasını akıllarına sığdıramıyorlardı.

İki önemli adamlarının İslâm'a girmesiyle korku ve telaşları iyice arttı.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Kendileri açısından çözüm getirici bir şeyler yapılması gerektiğinin telaş ve heyecanı içinde Dâru'n Nedve'de toplandılar.

Birbirlerine karşı 'Muhammed'in işi büyüyor, bizim işimiz ise karışıyor' diyerek, durumlarını iyileştirecek, sistemlerini koruyacak çözüm arayışına girdiler,


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Mekke eşrafı, gelinen bu son aşamada şunu anlamıştı:

Zorbalık, baskı, tehdit ve işkenceler kendilerine bir fayda sağlamadığı gibi, üstelik kendi aleyhlerine yeni ve önemli gelişmelere neden oluyordu.

O halde problemi 'hoşgörü' ve 'barış' ortamında görüşüp, konuşarak; gerekirse anlaşarak halletmeliydiler.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Bu konuda kendilerine temsilci olarak Utbe b. Rabia'yı seçtiler

Utbe; 'O'na bazı tekliflerle gideceğim. Bunlardan hangisini kabul ederse etsin, istediğini veririz. Böylelikle bizimle uğraşmaktan uzaklaştırmış oluruz' sözleriyle dile getirdi. Toplantıda bulunanlar onun bu kararını destekleyip; Tekliflerini kabul ediyoruz; gereğini yerine getir. Git, O'nunla konuş ve anlaş' dediler


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Utbe b. Rabi'a toplantıda alınan karar gereği arkadaşlarından ayrılarak Resulullah'ın yanına gitti.

Resulullah'ın karşısına oturup, konuşmaya başladı. Önce övücü bir şeyler söyledi:


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Daha sonra ses tonu ve cümleleri değiştirerek: Ancak ne var ki sen;

 • Kavminin başına büyük bir iş, büyük bir sıkıntı getirdin Ey Muhammed.

 • Toplumumuzda dağılmalara, parçalanmalara neden oldun.

 • Üstelik kavminin en akıllılarını akılsızlıkla itham edip, dinlerini ve ilahlarını reddettin.

 • Atalarımızı suçlayıp, aşağıladın'


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Bütün bunlara rağmen, büyüklük bizde kalsın, sana bir teklifte bulunacağım’


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Eğer senin bu işe kalkışmaktaki amacın mal elde edip, zengin olmaksa, bunlara gerek yok. Sana mal verir en zenginimiz yaparız.

 • Yok eğer senin amacın şeref ve şan kazanmaksa, seni en şereflimiz ilan ederiz.

 • Eğer kral olmak istiyorsan, seni kralımız? olarak tanımaya hazırız.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Yok eğer bunların hiçbirisi söz konusu değil de, bir cinin etkisine girmiş isen, o cini senden uzaklaştırmak için tedavini üstleniriz. Bu uğurda bütün malımızı harcamaya hazırız. Biliyoruz ki musallat olan bir cin, gerekli tedavi yapılmadıkça insandan uzaklaşmaz.

 • Fakat amacın ve durumun bunların hiçbiri değil ise, söylediğin şiirlerin coşkusuna kapılıyorsan, biliyoruz ki Abdulmuttalib oğullarının şiirleriyle kimse baş edemez.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Resulullah, Utbe b. Rabia'nın sözlerini hiç kesmeden sonuna kadar dinledi.

Ne sözleriyle ve ne de davranışlarıyla herhangi bir tepki vermedi. Utbe'nin konuşmasını bitirdiğini anlayınca 'Konuşman bitti mi Ey Ebü'l Velid?' diye sordu.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Kendisinin, sessizce dinlenmesi nedeniyle teklifinin kabul edileceği umuduna kapılan Utbe Evet' deyince, 'O halde şimdi de sen beni dinle' diyerek Fussilet sûresini okumaya başladı.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Resulüllah'ı, iki elini yere dayayıp sessiz bir şekilde dinleyen Utbe;

 • Önce şaşırdı;

 • Sonra korktu.

 • İşittiği her sözle de korkusu katlanarak arttı, işittikleri karşısında söyleyecek bir kelime dahi bulamadan telaşla yerinden kalktı.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Resulüllah'a yaklaşıp, elleriyle Resulüllah'ın ağzını kapayarak susturmaya çalıştı.

Bir yandan da 'Akrabalığımızın aşkına yeter. Ne olursun sus! diyerek yalvarıyordu.

Resulüllah, onun yalvarmalarına aldırmadan okumasını devam ettirdi.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Fussilet sûresinin secde ayeti olan 37. ayetini okuyup secde ettikten sonra 'Ey Ebû'l Velid! işitmekten özenle kaçındığın şeylerden birisini dinlemiş bulunuyorsun.

Artık işte sen, işte o' deyip 'Senin, teklif ve tehditlerine karşılık cevabım budur anlamına gelen sözlerini bitirdi.

Utbe perişan bir halde yerinden kalktı ve arkadaşlarının yanına gitti.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Utbe'nin Resulüllah'la konuşmasını uzaktan seyreden Mekke eşrafı, konuşma sonunda Utbe'nin garip bir şekilde yerinden kalkıp, yanlarına doğru aynı gariplik içerisinde geldiğini görünce telaşlandılar.

Şaşkınlık içerisinde birbirlerine bakıp; 'Vallahi Utbe'de değişmiş olarak dönüyor dediler.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Utbe yanlarına gelince, heyecan ve merak içerisinde sordular: 'Ey Ebû'l Velid! Ne oldu, ne konuştunuz?‘ Nedir bu hal? .

Utbe üzerinden atamadığı şaşkınlık ve gariplik içerisinde anlatmaya başladı: 'Vallahi O'ndan öyle sözler işittim ki, bu sözlerin benzerini şimdiye kadar hiç işitmedim.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Vallahi bunlar ne sihirdir, ne kehanet, ne de şiir.

Ey Kureyş topluluğu!

Gelin beni dinleyin. Siz bu işi bana bırakın ve benimle birlikte hareket edin. Bu adamı serbest bırakalım. O'na ilişmeyelim. O'ndan uzaklaşalım.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Vallahi ondan duyduğum sözler öyle bir mesaj taşıyor ki, şayet Muhammed’i, Arap toplumu reddedip öldürürse, biz elimizi vurmadan bu işten kurtulmuş oluruz. Yok eğer O'nun söylediklerini Arap toplumu alır ve kabul ederse, onlarla bütün insanların hakkından geliriz.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Bütün insanlara hükümdar oluruz. Çünkü O'nun kudret ve şerefi, bizim kudret ve şerefimiz olur. Böylelikle insanların en mesudu oluruz. Gelin bu söylediklerimi kabul edin. Eğer dediklerim olmazsa sonunda bana isyan edin.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Utbe'nin bu sözler karşısında Dâru'n Nedve'nin üyeleri olan Mekke'nin müşrik ileri gelenleri iyice şaşırdılar.

Utbe'nin de Resulüllah'ın etkisinde kalmış olmasını sihirle yorumlayıp; 'Vallahi o, seni de sözleriyle büyülemiş' dediler.

Utbe'nin cevabı ise 'Bu sizin görüşünüzdür. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ne istiyorsanız onu yapın’ oldu


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Velid b. Muğire'nin Anlaşma Girişimi

Utbe b. Rabi'a'nın bazı teklif ve tehditlerle Resulüllah'ı davasından vazgeçirme veya bir anlaşma zemini oluşturma gayretlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından kısa bir süre sonra, Velid b. Muğire de benzer bir girişimde bulundu


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Resulüllah, Utbe b. Rabia'ya karşı takındığı tavrı, aynı şekilde Velid b. Muğire'ye karşı da takındı ve onun konuşmalarını takiben bir kısım ayet okuyarak cevabını verdi.

Velid de neye uğradığını anlayamadı; şaşırdı, garipleşti ve o hâl üzere arkadaşlarının yanına döndü.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Arkadaşlarına 'Ne söyleyeyim, bilmiyorum ki. Vallahi ben O'ndan öyle sözler işittim ki, o ne insan sözüne benziyor ne de cin veya kâhin sözüne.

Vallahi içinizde şiirleri, kâhin sözlerini benden daha iyi bilen yoktur.

Vallahi O'nun sözleri bunlardan hiçbirine benzemiyor. O'nun sözlerinde öyle bir tatlılık ve parlaklık var ki, bol meyveli, gövdesi güçlü bir ağaç gibi.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Muhakkak ki, o üstün gelecektir.

Çünkü ondan daha üstünü olamaz' dedi.

Mekke eşrafı yine korkuya kapıldı:

'Velid de dininden döndü' dediler


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Risâletin özellikle 5. ve 6. yılında gerçekleşen bazı olaylar ve durumlar Mekke eşrafına kâbuslar gördürdü.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Bunlar arasında özellikle;

 • Habeşistan'a hicret etmiş müminlerin orada kabul görüp, rahata kavuşmaları,

 • Bu hicretle, müslümanların, Mekke şehir devletinin Habeşistan yönetimiyle olan ilişkilerinin bozulmasına neden olmaları;

 • Hamza b. Abdülmuttalib ile Ömer b. Hattab‘ın islâm'a girmeleri;


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Resulüllah'la anlaşma zemini oluşturmaya çalışan Utbe b. Rabia ve Velid b. Muğire'nin nerede ise islâm'a girme aşamasına gelmeleri,

 • Mekke eşrafının peş peşe yaşadığı şok edici olayların en önemlilerini teşkil ediyordu.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Özellikle Utbe ve Velid'in girişimlerinin neredeyse aleyhlerine dönme tehlikesi ile bir kez daha anladılar ki, Resulüllah'la bir sözcü aracılığıyla görüşmek, kendileri açısından kabul edilemez durumların oluşmasına neden olabilmektedir.

 • Sözcü şahıs kolaylıkla Resulüllah‘ın etkisine girebilmektedir. Eğer grup halinde Resulüllah'la görüşürlerse, en azından O'nun sözlerinin etkisine kapılma durumunda birbirlerini uyarma imkânına sahip olabileceklerini düşündüler.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Resulüllah'la görüşme şartlarını belirlemek için Dâru'n Nedve'de bir kez daha toplandılar.

 • Toplantıya katılanlar arasında Mekke'nin en önemli simaları olan;

 • Âs b. Vâil,

 • Abdullah b. Ebî Umeyye,

 • Ebû Cehil,


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Utbe b. Rabia,

 • Şey-be b. Rabia,

 • Ebû Süfyan,

 • Nadr b. Haris,

 • Esved b. Muttalib,

 • Zem'a b. Esved,

 • Velid b. Muğire,

 • Nubeyh b. Heccâc,

 • Münebbih b. Heccâc,

 • Umeyye b. Halef,

 • Ebû'l Buhterî b. Hişam vardı.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Resulullah'ı Meclise çağırıp konuşmaya karar verdiler.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Meclisin üyelerinden birisi, Meclisin sözcüsü sıfatıyla ve sert bir tavırla

'Ey Muhammed' diyerek söze başladı:

'Seninle konuşmak amacıyla toplandık ve seni çağırttık. Vallahi, bizler Araplar arasında senin gibi kavminin başına dert açmış başka birisini tanımıyoruz.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Sen atalarımıza dil uzattın,

 • Dinimizi aşağıladın,

 • İlâhlarımızı reddettin,

 • Birliğimizi bozup, dağıttın.

 • Başımıza getirmediğin kötü iş kalmadı.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Eğer bütün bunları;

 • Mal elde etmek amacıyla yapmışsan, gel bu yaptıklarından vazgeç seni en zenginimiz yapalım. bu uğurda bütün sermayemizi senin hizmetine vermeye hazırız.

 • Eğer amacın en şan ve şereflimiz olmaksa, seni kendimize büyüğümüz ve liderimiz olarak tanımaya hazırız.

 • Kral olmak arzusu taşıyorsan, kralımız olmana da razıyız.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Eğer bunların hiç birisiyle ilgin yok ve bütün bu yaptıkların sana musallat olmuş bir cinin etkisiyle yapıyorsan, seni en iyi tabiplere tedavi ettirelim. Bu uğurda hiçbir masraftan kaçınmayız. Böylelikle biz üzerimize düşeni yapmış olur ve sorumluluktan kurtulmuş oluruz'.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Bunlar, Mekke eşrafının İslâm'a yaklaşımıyla ilgili olarak hiçbir şeyin değişmediğini gösteren, yakın zaman önce Utbe b. Rabia ve Velid b. Muğire'nin dile getirdiği tekliflerin tekrarından başka bir şey olmayan sözlerdi


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Bu sizin söylediklerinizin hiçbirisi bende yok.

 • Bana bir cin musallat olmadığı gibi,

 • Ben bu davayı,

  • Mal elde etmek,

  • Kral olmak,

  • Aranızda şan ve şerefle anılmak için yürütüyor da değilim.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Ben sadece Allah tarafından görevlendirilmiş bir peygamber olarak yapmam gerekeni yapıyor ve bana verilmiş hitap ile sizleri yanlışlıklarınız nedeniyle uyarıp, kötü gidişatınızın sonuyla korkutuyorum.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

 • Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

 • Yapacağınız doğru ve güzel şeyler için mükafatlarla müjdeliyorum.

 • Eğer dediklerimi kabul ederseniz, hem dünya da hem de ahirette saadeti elde edersiniz.

 • Eğer kabul etmeyip, reddederseniz, görevimi yapmak uğrunda her türlü zorluğa katlanırım.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Nasıl olsa, Allah benimle sizin aranızda hükmünü verecektir.

Bütün engellemelerinize rağmen, ben yolumda devam eder ve Allah'ın aramızdaki hükmünü beklerim


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Müşrik liderler, daha önceki tekliflerinin de benzer şekilde geri çevrilmiş olmasından hareketle, bir kez daha anladılar ki, Resulüllah‘ın bu tür tekliflere bir iltifatı yok; bu tür tekliflerle gidişatı değiştirmek mümkün değil.

Bu aşamadan sonra yollar bir kere daha ciddi olarak ayrışmaya başladı.


15 03 2010

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Müşriklerin Anlaşma Çabaları:

Müşrikler, durumu bir kere değerlendirmek ve ne yapacaklarını kararlaştırmak üzere Darun Nedve’de toplanacaklar.

Bu toplantının sonucunda, müslümanlara ve onlara destek olanlara ambargo uygulamaya karar verecekler………….