INITIATOR INDOORVOETBAL - PowerPoint PPT Presentation

lis
initiator indoorvoetbal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INITIATOR INDOORVOETBAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
INITIATOR INDOORVOETBAL

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
INITIATOR INDOORVOETBAL
101 Views
Download Presentation

INITIATOR INDOORVOETBAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INITIATOR INDOORVOETBAL Basismotorischevaardigheden Indoorvoetbal 2009

 2. Organisatie : lessenrooster

 3. BM Vaardigheden Indoorvoetbal INDELING 1. Technische balvaardigheden 2. Coördinatie: ritme- en richtingsverandering

 4. 1. Technische balvaardigheden • Basistechniek indoorvoetbal & veldvoetbal gelijklopend •  wel enkele accentverschuivingen •  low-bounce bal & ondergrond zorgen voor specifiek techniek •  bepaalde technieken zullen in indoorvoetbal meer gebruikt worden tov veldvoetbal en omgekeerd

 5. 1. Technische balvaardigheden Balcontrole Controle met voetzool meest gebruikt Techniekbeschrijving: - lichaam blijft achter de bal - voet naar bal toe bewegen - dakje maken met voetzool - juiste timing - niet op de bal gaan staan Controle steeds dynamisch en geörienteerd ifv speltempo !!!

 6. 1. Technische balvaardigheden • Dribbel- en passeerbeweging • - Individuele actie om zich van tegenstander te ontdoen • Dribbel uit stand komt vaak voor • Richting- en ritmeverandering bepalend voor slagen van dribbel • Voetzool vaak gebruikt bij dribbelactie • Verschillende groepen passeerbewegingen • - schaar- en overstapbewegingen • - sleepbewegingen • - voetzooldribbel • - combinatiedribbels

 7. 1. Technische balvaardigheden • Passtechnieken • - Pass binnenkant voet • Pass buitenkant voet • Pass met voetzool • Pass met punt van de voet • Wreeftrap • Lobbal

 8. 1. Technische balvaardigheden • Traptechniek • Bal trappen met tip of punt van de voet wordt vaak gebruikt •  voorbereiding (tijd & ruimte) is beperkt •  techniek laat toe bal/shot veel snelheid te geven •  nauwkerurig richten niet evident • Techniekbeschrijving: •  inzwaai en uitzwaai trapbeen miniem •  stand steunbeen nauwelijks bepalend

 9. 1. Technische balvaardigheden • Schepcorner / Cornerbal (minivoetbal) • Corners worden niet ‘getrapt’ in minivoetbal, 4 corners = cornerbal ! • Uitvoering: •  bal links of rechts van doel op cornerbalpunt (5m L of R van doelpaal) •  speler 1 zendt bal in 1 beweging naar 2e speler •  speler 2 staat achter 5m-lijn en kopt toegezonden bal rechtstreeks naar een onverdedigd doel •  speler 2 mag 5m-lijn niet overschrijden • Rechtstreeks cornerbal: • Fout buiten 5m- gebied waarbij reëel doelgevaar wordt ontnomen en kaart getoond wordt (om professionele fout uit het spel te helpen) • Cornerbal (-11 jarigen): • - Bal mag op doellijn gelegd worden op plaats tussen doelpaal en cornerbalpunt

 10. 1. Technische balvaardigheden • Schepcorner / Cornerbal (minivoetbal) • Technische uitvoering: •  liften van de bal • - Frontale as speler ingedraaid richting medespeler • - voetpunt onder de bal plaatsen • - steunvoet naast bal plaatsen • - liftbeen licht gebogen gedurende bewegingsverloop • Koppen van de bal (positie) -½ tot 1m achter 5m-lijn - positie net voorbij midden doel - bij koppen lichaam achter bal brengen - schouderas evenwijdig met doellijn bij koppen

 11. 1. Technische balvaardigheden Keepertechniek (zaalvoetbal / futsal) Zeer veel doelpogingen van dichtbij, reactietijd ↓ tov veldvoetbal  Reactievermogen is sleutelbegrip  Lenigheid & goede techniek belangrijk  Valtechniek, rol- en werptechniek, afweertechniek

 12. 1. Technische balvaardigheden Keepertechniek (zaalvoetbal / futsal) Aanvallend:  Correcte roltechniek  Inworp met grote precisie (omschakeling naar aanval) Verdedigend:  korte hoek afschermen  snel voetenwerk  niet te snel op grond liggen  reactiesnelheid  goede uitgangshouding  snel afwisselen vallen/opstaan  concentratie Afweren of stompen van de bal vaak gebruikte techniek !!!

 13. Opdracht Diversiteit / BM Vaardigheden