1 / 11

Çok cahilsin tabiki de madde 

MADDEYİ TANIYALIM. Çok cahilsin tabiki de madde . Bu ne ya böyle???. Maddeyi Nasıl Nitelendiririz? Madde-Cisim-Malzeme-Eşya. ÇEVREMİZDE SAYISIZ MADDELER VARDIR. Sert Madde. Yumuşak Madde. Yumuşaklık-Sertlik

liora
Download Presentation

Çok cahilsin tabiki de madde 

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MADDEYİ TANIYALIM Çok cahilsin tabiki de madde  Bu ne ya böyle???

 2. Maddeyi Nasıl Nitelendiririz? Madde-Cisim-Malzeme-Eşya • ÇEVREMİZDE SAYISIZ MADDELER VARDIR.

 3. Sert Madde Yumuşak Madde Yumuşaklık-Sertlik Çizilmeye dayanıklı maddeler sert maddelerdir.Örneğin hamura istediğimiz şekli veririz ancak kemik serttir ve ona şekil veremeyiz.Kemik,hamura göre serttir.

 4. Saydamlık- Opaklık Işığı tamamen geçiren maddelere saydam madde,ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam madde ,ışığı hiç geçirmeyen maddelere opak madde denir . Tahta opak maddedir . Buz saydam maddedir.

 5. Cam parlaktır. Odun mattır. Parlak - Mat Altın parlak, kumaş ise mattır. Çelik kaşık parlak, tahta kaşık mattır. Ayna gibi ışığı tam olarak yansıtan maddeleri parlak, tam olarak yansıtmayan maddeleri mat olarak nitelendiririz.

 6. Pürüzsüzlük-Pürüzlülük Bir maddenin yüzeyine dokunduğumuzda elimiz kolayca kayabiliyorsabu madde pürüzsüz madde, kayamıyorsa pürüzlü maddedir. Sandalye pürüzlüdür. Buzpürüzsüzdür.

 7. Esneklik ve Berklik Kırılmadan bükülebilen maddeler esnek madde, bükülemeyen maddeler berk maddedir. Lastik-Esnek madde Tahta-Berk Madde

 8. Madde, Cisim, Malzeme, Eşya, Alet Çevremizde gördüğümüz hemen her şey maddedir.Maddenin kullanım şekline göre cisim,malzeme,eşya,aletler yapılır. CİSİM: defter(Cisim) Maddenin şekil almış halinecisim denir.Demir ve bakırmaddedir,bu maddelerdenyapılan demir kapı ve bakır tencere cisimdir.Sadece katımaddeler cisim olabilir ;çünkü sıvı ve gaz maddelere şekil verilemez. ağaç(Madde)

 9. EŞYA: Bir işe yaradığı için evde ya da iş yerinde ya da yanımızda taşıdığımız maddelere eşya denir. Tava bir eşyadır. 

 10. MALZEME: Bir maddenin yapımında kullanılan diğer maddelerden her birine malzeme denir. Örneğin; şakar yaparken kullanılan şeker pancarı malzemedir.

 11. ALET: Cisimlere şekil vermek veya onlar üzerinde bir iş yapmak için kullanılan maddelere alet denir. Ancak bir madde hem cisim, hem eşya, hem malzeme, hem hem de alet olabilir. Mesela tahta.

More Related