ut ya 22 juli 2011 erfaringer fra hole n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole. En helt alminnelig dag i juli…. Ferietid – (Jeg var i Trøndelag 600km fra Hole – skulle starte ferie 25juli). Vikarer og minimumsbemanning Mange nøkkelpersoner bortreist E-16 – stengt pga ras omkjøring via Neslandet. Så skjer det!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ut ya 22 juli 2011 erfaringer fra hole
Utøya 22. Juli 2011Erfaringer fra Hole

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

en helt alminnelig dag i juli
En helt alminnelig dag i juli…..
 • Ferietid – (Jeg var i Trøndelag 600km fra Hole – skulle starte ferie 25juli).
 • Vikarer og minimumsbemanning
 • Mange nøkkelpersoner bortreist
 • E-16 – stengt pga ras omkjøring via Neslandet

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

s skjer det
Så skjer det!
 • Cakl 1530 :Fikk melding via eldstesønn om å gå inn på Nrk1- Tv: Bombeeksplosjon i Regjeringskvartalet.
 • Ca 1730 – Rød tekststripe med opplysning om skyting på Utøya.
 • Litt senere – fortsatt skyting- --- : Tar fram min bærbare pc - går inn på Hole kommune – beredskap.
 • Ca 1800 – Oppringt av beredskapsansvarlig ved Ringerike Sykehus (vestre viken Hf). : Dette er en stor katastrofe- Sundvoldenhotel tilbyr seg å være samlingsplass.
 • Helseberedskap med kriseteam allerede i arbeid.

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

katastrofen var et faktum utviklingen fra akuttfasen til stabil modus
Katastrofen var et faktum – utviklingen fra akuttfasen til stabil modus.
 • Full helseberedskap med kriseteam på plass fra første stund- (kommunelege, krisepsykiater, prest, sykepleiere )(erfarne folk - alltid beredt – har drillede rutiner, - godt samarbeid med politi, legevakt, lokalt sykehus).
 • Helseberedskapsplan for Hole kommune ble revidert/oppdatert 2009/10 i forb med ny ROS-analyse og pandemiplan.

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

katastrofen var et faktum omfanget ukjent de f rste timene
Katastrofen var et faktum -omfanget ukjent de første timene

Helseberedskap

 • Kontakt fra legevaktsjef til kommunelege Bernt Ivar Gaarder.
 • Prehospitale tjenester i arbeid.
 • Holes helseberedskapsteam ble etablert.
 • Sundvollen hotel avklart og klargjort for mottak av overlevende- varme klær,mat og akutt psykiatrisk hjelp.
 • 2 kirurgiske team etablert utenfor.
 • Frivillige med og uten uniform på plass.
 • Registrering av overlevende.
 • Opprettelse av pårørendetelefon.
 • Opprettelse av krisetelefon

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

organisering fra kaos til struktur
OrganiseringFra kaos til struktur
 • Overveldende ønske om å hjelpe
 • Over 250 mennesker med helsefaglig bakgrunn meldte seg som hjelpere
 • Stadig tilsig av frivillige
 • Kommandosentral – politi og operativ leder helse
 • Team – tverrfaglig sammensatte - turnus
 • Individuelle samtaler og grupper
 • Først kaos - så stillhet

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

fra kommunal til nasjonal til kommunal krise
Fra kommunal til nasjonal til kommunal krise…….
 • Hole kommunes beredskapsteam etablerte seg på Sundvollen (varaordfører Sjur Tandberg møtte i mitt sted første 20 t)
 • Avklaring av roller og oppgaver.
 • Merking av ansvarlig personell.
 • Informasjon og forberedelse av den kommunale hverdagen startet i løpet av de første timene

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

utfordringer i tidlig fase
Utfordringer i tidlig fase
 • Media – enormt «trøkk»
 • Terrorberedskap – adkomst og informasjon
 • Besøk fra kongefamilie, regjering, biskop m.fl
 • Mange ønsket å hjelpe – stor pågang av henvendelser og «sjeldne» spørsmål
 • De-briefing av ulike grupper - i gang 24/7
 • Sikring av kommunens alminnelige drift –

planmøter

 • Tilpasset informasjon internt og eksternt

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

utfordringer forts
Utfordringer forts.
 • Ivaretagelse av ulike grupper - etablering av kriseteam for berørte og frivillige. Hvordan nå alle?
 • Flyktninger – spesielt opplegg
 • Etablering av de-brief for alle – hjelperne inkludert
 • Private initiativ – igangsetting av ulike former for minneseremonier. Behov for helseberedskap og deltagelse
 • Mediapresset fortsatte

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

utfordringer forts1
Utfordringer forts.

Organisasjonen og vi-kultur

Alle var og er berørt av krisen

Alle var ikke der når det skjedde

Alle fikk ikke mulighet til å bidra

Bevisst strategi for å unngå utvikling av et A-lag og et B-lag

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

utfordringer forts2
Utfordringer forts.
 • Planlegging av besøk på Utøya for etterlatte og overlevende – samhandling med ulike direktorater og Fylkeslege/Fylkesmann
 • Tiltagende etterslep av «vanlige» kommunale oppgaver
 • En sliten organisasjonen
 • Evaluering- og læringsperspektivet på kartet

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

grunnleggende tenkning i tiltaksplanleggingen
Grunnleggende tenkning i tiltaksplanleggingen

Normalisering - ikke

sykeliggjøring

Kunnskap og tiltak for å sikre

hjelp til selvhjelp

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

over til mer langsiktig planlegging i f rste omgang et 6 m neders perspektiv
Over til mer langsiktig planleggingI første omgang et 6-måneders perspektiv
 • Pårørende i Hole - eget opplegg
 • Etablering av tiltak framover for berørte og utsatte målgrupper (frivillige uten uniform, flyktninger, mennesker med psykiske lidelser)
 • Styrket skolehelsetjeneste
 • Fokus i barnehager/skoler/hos fastleger/Nav/Publikumstjenesten m.m.
 • Oppsøkende virksomhet for fortsatt pro-aktiv innsats

MÅL: Alle som har behov, skal sikres hjelp.

Lav terskel!

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

erfaring og l ring
Erfaring og læring
 • Startfasen var uoversiktlig
 • En fantastisk vilje til å bidra!
 • Sterk opplevelse av mestring og samhold
 • Ingen terskler for samarbeid på tvers av kommunale, frivillige og faglige grenser – løsningsorientering
 • Mange parter var involvert og alle «eier» krisen
 • Stort behov for å se bli sett og anerkjent

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

l ring forts
Læring forts.
 • Gode (oversiktlige, enkle) beredskapsplaner «slår gjennom» i en krisesituasjon
 • Nettverk og lokalkunnskap er viktige ressurser
 • Sted og rammer er avgjørende – Sundvollen hotell var meget godt egnet som base
 • Etterarbeid, oppfølging og erfaringsdeling tar mye plass
 • Viktig å holde fokus på sikring av ordinær drift
 • Medarbeiderne trenger tett oppfølging over tid
 • Evalueringsprosessen – en god prosess sikrer både bearbeiding, læring og korrigering

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

slide16

Uansett hva som skjer hjelper det å være forberedt.

Innarbeidede rutiner for rullering og oppdatering av beredskapsplaner og «ROS- analyser» er svært viktig.

Takk

til alle som bidro- i eller uten uniform,- og som arbeidet fra hjertet mens det sto på som verst.

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger