ut ya 22 juli 2011 erfaringer fra hole n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole. En helt alminnelig dag i juli…. Ferietid – (Jeg var i Trøndelag 600km fra Hole – skulle starte ferie 25juli). Vikarer og minimumsbemanning Mange nøkkelpersoner bortreist E-16 – stengt pga ras omkjøring via Neslandet. Så skjer det!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole' - lionel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ut ya 22 juli 2011 erfaringer fra hole
Utøya 22. Juli 2011Erfaringer fra Hole

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

en helt alminnelig dag i juli
En helt alminnelig dag i juli…..
 • Ferietid – (Jeg var i Trøndelag 600km fra Hole – skulle starte ferie 25juli).
 • Vikarer og minimumsbemanning
 • Mange nøkkelpersoner bortreist
 • E-16 – stengt pga ras omkjøring via Neslandet

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

s skjer det
Så skjer det!
 • Cakl 1530 :Fikk melding via eldstesønn om å gå inn på Nrk1- Tv: Bombeeksplosjon i Regjeringskvartalet.
 • Ca 1730 – Rød tekststripe med opplysning om skyting på Utøya.
 • Litt senere – fortsatt skyting- --- : Tar fram min bærbare pc - går inn på Hole kommune – beredskap.
 • Ca 1800 – Oppringt av beredskapsansvarlig ved Ringerike Sykehus (vestre viken Hf). : Dette er en stor katastrofe- Sundvoldenhotel tilbyr seg å være samlingsplass.
 • Helseberedskap med kriseteam allerede i arbeid.

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

katastrofen var et faktum utviklingen fra akuttfasen til stabil modus
Katastrofen var et faktum – utviklingen fra akuttfasen til stabil modus.
 • Full helseberedskap med kriseteam på plass fra første stund- (kommunelege, krisepsykiater, prest, sykepleiere )(erfarne folk - alltid beredt – har drillede rutiner, - godt samarbeid med politi, legevakt, lokalt sykehus).
 • Helseberedskapsplan for Hole kommune ble revidert/oppdatert 2009/10 i forb med ny ROS-analyse og pandemiplan.

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

katastrofen var et faktum omfanget ukjent de f rste timene
Katastrofen var et faktum -omfanget ukjent de første timene

Helseberedskap

 • Kontakt fra legevaktsjef til kommunelege Bernt Ivar Gaarder.
 • Prehospitale tjenester i arbeid.
 • Holes helseberedskapsteam ble etablert.
 • Sundvollen hotel avklart og klargjort for mottak av overlevende- varme klær,mat og akutt psykiatrisk hjelp.
 • 2 kirurgiske team etablert utenfor.
 • Frivillige med og uten uniform på plass.
 • Registrering av overlevende.
 • Opprettelse av pårørendetelefon.
 • Opprettelse av krisetelefon

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

organisering fra kaos til struktur
OrganiseringFra kaos til struktur
 • Overveldende ønske om å hjelpe
 • Over 250 mennesker med helsefaglig bakgrunn meldte seg som hjelpere
 • Stadig tilsig av frivillige
 • Kommandosentral – politi og operativ leder helse
 • Team – tverrfaglig sammensatte - turnus
 • Individuelle samtaler og grupper
 • Først kaos - så stillhet

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

fra kommunal til nasjonal til kommunal krise
Fra kommunal til nasjonal til kommunal krise…….
 • Hole kommunes beredskapsteam etablerte seg på Sundvollen (varaordfører Sjur Tandberg møtte i mitt sted første 20 t)
 • Avklaring av roller og oppgaver.
 • Merking av ansvarlig personell.
 • Informasjon og forberedelse av den kommunale hverdagen startet i løpet av de første timene

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

utfordringer i tidlig fase
Utfordringer i tidlig fase
 • Media – enormt «trøkk»
 • Terrorberedskap – adkomst og informasjon
 • Besøk fra kongefamilie, regjering, biskop m.fl
 • Mange ønsket å hjelpe – stor pågang av henvendelser og «sjeldne» spørsmål
 • De-briefing av ulike grupper - i gang 24/7
 • Sikring av kommunens alminnelige drift –

planmøter

 • Tilpasset informasjon internt og eksternt

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

utfordringer forts
Utfordringer forts.
 • Ivaretagelse av ulike grupper - etablering av kriseteam for berørte og frivillige. Hvordan nå alle?
 • Flyktninger – spesielt opplegg
 • Etablering av de-brief for alle – hjelperne inkludert
 • Private initiativ – igangsetting av ulike former for minneseremonier. Behov for helseberedskap og deltagelse
 • Mediapresset fortsatte

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

utfordringer forts1
Utfordringer forts.

Organisasjonen og vi-kultur

Alle var og er berørt av krisen

Alle var ikke der når det skjedde

Alle fikk ikke mulighet til å bidra

Bevisst strategi for å unngå utvikling av et A-lag og et B-lag

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

utfordringer forts2
Utfordringer forts.
 • Planlegging av besøk på Utøya for etterlatte og overlevende – samhandling med ulike direktorater og Fylkeslege/Fylkesmann
 • Tiltagende etterslep av «vanlige» kommunale oppgaver
 • En sliten organisasjonen
 • Evaluering- og læringsperspektivet på kartet

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

grunnleggende tenkning i tiltaksplanleggingen
Grunnleggende tenkning i tiltaksplanleggingen

Normalisering - ikke

sykeliggjøring

Kunnskap og tiltak for å sikre

hjelp til selvhjelp

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

over til mer langsiktig planlegging i f rste omgang et 6 m neders perspektiv
Over til mer langsiktig planleggingI første omgang et 6-måneders perspektiv
 • Pårørende i Hole - eget opplegg
 • Etablering av tiltak framover for berørte og utsatte målgrupper (frivillige uten uniform, flyktninger, mennesker med psykiske lidelser)
 • Styrket skolehelsetjeneste
 • Fokus i barnehager/skoler/hos fastleger/Nav/Publikumstjenesten m.m.
 • Oppsøkende virksomhet for fortsatt pro-aktiv innsats

MÅL: Alle som har behov, skal sikres hjelp.

Lav terskel!

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

erfaring og l ring
Erfaring og læring
 • Startfasen var uoversiktlig
 • En fantastisk vilje til å bidra!
 • Sterk opplevelse av mestring og samhold
 • Ingen terskler for samarbeid på tvers av kommunale, frivillige og faglige grenser – løsningsorientering
 • Mange parter var involvert og alle «eier» krisen
 • Stort behov for å se bli sett og anerkjent

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

l ring forts
Læring forts.
 • Gode (oversiktlige, enkle) beredskapsplaner «slår gjennom» i en krisesituasjon
 • Nettverk og lokalkunnskap er viktige ressurser
 • Sted og rammer er avgjørende – Sundvollen hotell var meget godt egnet som base
 • Etterarbeid, oppfølging og erfaringsdeling tar mye plass
 • Viktig å holde fokus på sikring av ordinær drift
 • Medarbeiderne trenger tett oppfølging over tid
 • Evalueringsprosessen – en god prosess sikrer både bearbeiding, læring og korrigering

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

slide16

Uansett hva som skjer hjelper det å være forberedt.

Innarbeidede rutiner for rullering og oppdatering av beredskapsplaner og «ROS- analyser» er svært viktig.

Takk

til alle som bidro- i eller uten uniform,- og som arbeidet fra hjertet mens det sto på som verst.

Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger