Smart Grid -
Download
1 / 36

Smart Grid - AMS- dataflyt Piloter - erfaringer - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Smart Grid - AMS- dataflyt Piloter - erfaringer. Torstein Løvseth 25.10.2011. Investering i AMS – flere(3) aktuelle verdikjeder Hvor skal nytteverdiene hentes?. Faktura ROI=1/3. Nye tjenester ROI=1/3 Differienserte produkter Ny-forbedret kundeservice. ”Nettnytte” ROI=1/3 Smart Grid

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Smart Grid - AMS- dataflyt Piloter - erfaringer' - marrim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Smart Grid -

AMS-dataflytPiloter - erfaringer

Torstein Løvseth

25.10.2011


Investering i ams flere 3 aktuelle verdikjeder hvor skal nytteverdiene hentes
Investering i AMS – flere(3) aktuelle verdikjederHvor skal nytteverdiene hentes?

Faktura ROI=1/3

Nye tjenester ROI=1/3

 • Differienserte produkter

 • Ny-forbedret kundeservice

”Nettnytte” ROI=1/3

 • Smart Grid

 • Forbedret Nettdrift


Innhold i forskriftene
Innhold i forskriftene

 • AMS-forskriftene klare i 2011

 • Er grunnlaget for Smart Grid lagt?


Smart Grid: Nettutvikling- Nettdrift – Nytteverdier ved AMS-innføringSmart Grid: Ikke et spørsmål om ”SKAL VI ??” men ”AMBISJONS-NIVÅ og HVORDAN”


Arbeidsprosesser p tvers av avdelinger

Monitor performance & KPIs

AvviksHINDRING/håndtering

Arbeidsprosesser på tvers av avdelinger

Fokus Kundeservice

Fokus AMS

Fokus Nettdrift

Kartstøtte SLA-overv.

Planlegging – Utrulling – Kundedata - Måledata – Tekniske data - Avbrudd - Installasjon – Innsamling - Topologi – Alarms – Nettap – Balanserapporter – Brytere – Overvåking………… osv………………………………………

KIS-system

MDMS

EVENT MGR

NIS-

DMS

Innsamling

Andre FE

Scada

FE

FE


Ams trender mot 2016
AMS – trender mot 2016

 • Nasjonale måleverdidatabaser kan på sikt overta noe av behovet for MDM-funksjonalitet hos nettselskapene

 • Alle målere er fjernavlest med timesinnsamling av forbruk

 • Automatisk overvåking og styring av 50% av nettstasjonene

 • Sanntids registrering og behandling av hendelser i nett og hos sluttkunde

 • 24/7 overvåking av kommunikasjonsnettet

 • Inn- og utkobling av last på alle sluttkunder

 • Kommunikasjonsnettet benyttes av andre tjenesteleverandører

 • Nye tariffprodukter gir stor kundeinvolvering

 • Kunden betaler i henhold til målt leveringskvalitet

 • Kortere levetid på AMS-utstyret??.


Ams erfaringer s langt
AMS - Erfaringer så langt

 • Norge

  • Forskrifter i 2011(juli) – fullskala innen utgangen av 2016

  • Økt fokus på at AMS er starten på Smart Grid (hendelser og alarmer)

  • Gjennomførte(ing) pilotprosjekter

 • Sverige

  • Første generasjons målere allerede i ferd med å bli byttet ut

  • Smart grid med ”Stasjonsmätning” på full fart inn

  • Konsolidering av innsamlingsløsninger

  • Økt fokus på forvaltning av den tekniske infrastrukturen

 • Internasjonalt

  • Piloter med AMS som muliggjører for Smart Grid

  • Data skal prosesseres nærmere og nærmere sanntid

  • Datamengden fra alarmer/eventer eksploderer


Smart metering smart grid verdikjede
Smart Metering- Smart Grid verdikjede

Utrullings-

støtte

Lev.kvalitet

avbrudds-håndtering

Demand response

NIS / DMS

Datalager:

Timeverdier-

Events

Faktura/

KIS

Ext. Head-end

Filtrering-validering, estimeringogberegninger

Faktura- og avregnings-underlag

Smart Metering

Måleradaptrer

Kommunikasjon

Import

Meter mgmt - Smart Grid

Energibruk

Leveres ikke av Powel

Avregning/

prognosering

Str mnettet i 2011 closing the gap
Strømnetteti 2011 – Closing the gap

Transmisjonsnett

Smart

Distribusjonsnett

Ikkeveldig smart

Kunde

I ferd med å bli smartAvbruddsovervåking

Avsluttede avbrudd med ulik lengde eller pågående avbruddNytteverdier ams data tilgjengelig i nettdrift
Nytteverdier AMS-data tilgjengelig i Nettdrift

 • Redusert KILE?

 • Riktig prioritering i feilsituasjoner

 • Tilpasse koblingsbilde for å redusere nettap

 • Økt sikkerhet ved arbeid i nettet

 • Automatisk FASIT-registrering

 • Dokumentert leveringskvalitet

 • Bedre kundebehandling/-tilfredsshet


Prosessering av hendelser – og aksjoner- Fra registrert hendelse i nettstasjon til aksjon på driftssentralen

 • Hendelser bør dukke opp automatisk på skjerm i driftsstøttesystemet

 • Viktig med filtrering

 • Mye kan automatiseres – f.eks. arbeidsordre for lukking av åpen dør

Forbruk

Spenning

Jordfeil

Kortslutning

Bryterposisjon

Åpen dør

Luftfuktighet

Temperatur
Dms hurtig visning p skjerm hos operat r d ata enlinjeskjema hendelser og alarmer
DMS – Hurtig visning på skjerm hos operatør (data, enlinjeskjema, hendelserogalarmer)


Eb nett forventet nytteverdi
EB Nett: Forventet nytteverdi

Raskere håndtering av driftsfortstyrelser

Mindre vedlikeholdskostnader

Kunde håndtering

Tenker helhetlig i systemstrukturen

Gjøre oppgavene interessant for operatøren

25


Nettanalyser ams gir nye muligheter
Nettanalyser | AMS gir nye muligheter

Dagens situasjon

Framtiden med smarte målere

Automatisert datafangst

Fokus på avvik

 • Manuell datafangst

  • Kundens opplevde leveringskvalitet, tilstandsdata nettet

 • Usikkert datagrunnlag for analyser – estimat

  • Analyser fokusert på å simulere virkeligheten

 • Datagrunnlag basert på observasjoner

  • Analyser fokusert på årsak og tiltak


Nettanalyser | Pilot hos

 • Nettanalyser i NetBas med data fra AMS som input

 • Henter data fra MDMS for hver analyse

 • Data fra 14 nettstasjoner, 750 kunder


Aktuelle analyser
Aktuelle analyser

 • Lastprofiler

  • Lastprofiler på kundenivå

  • Sammenlagring på nettstasjonsnivå

  • Sammenligne målte lastprofiler med statiske lastprofiler

 • Leveringskvalitet

  • Spenning på kundenivå

  • Bruke alarmer på spenning fra AMS som grunnlag for å analysere aktuelle tiltak i NetBas

 • Nettap

  • Målt uttak i nettstasjon og hos hver enkelt kunde (kWh)

  • Målt nettap vs. beregnet nettap basert på målinger hos kunder


Innsamlede data
Innsamlede data

 • Timeverdier for aktiv og reaktiv effekt hos alle kunder

 • Timeverdier for aktiv og reaktiv effekt sum for nettstasjon

 • Eventer: Spenning og strøm hos alle kunder

 • NetBas henter data fra MDMS for den aktuelle perioden ved hver analyse


Resultater s langt
Resultater så langt

 • Avvik mellom målt og beregnet nettap – hvorfor?

  • Målefeil

  • Feil i nettdokumentasjon

  • Manglende måleverdier

  • Umålt forbruk (strømtyveri)

  • Reaktiv flyt i nettet

 • Viktige observasjoner

  • Analyser med målte verdier gir i mange tilfeller høyere last på nettstasjon enn analyser med tradisjonell metodikk

   • Dvs. tradisjonelle analyser undervurderer behovet for øke kapasiteten i nettstasjonene

   • Alternative tiltak som laststyring o.l. mer lønnsomt enn antatt

  • I andre tilfeller er lasten mindre enn man tror

   • Kan utsette investeringer man trodde var nødvendig


3 viktigste suksessfaktorer
3 viktigste suksessfaktorer

 • Involvering av nøkkelpersonell og etablering av AMS-arbeidsprosessser på tvers av avdelingene

 • Etablere og teste AMS-verdikjeden – Bygg innenfra og utover mot måler

 • Bestemme ambisjonsnivå inklusive etapper på AMS-innføringen – SSS – Små –synlige - sukesser


Takk for meg

Torstein Løvseth

[email protected]

Mobil: 481 64 887


ad