monitorovac syst m struktur ln ch fond pro programov obdob 2007 2013
Download
Skip this Video
Download Presentation
Monitorovací systém strukturálních fondů pro programové období 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Monitorovací systém strukturálních fondů pro programové období 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Monitorovací systém strukturálních fondů pro programové období 2007-2013. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor správy monitorovacího systému. Přehled programů v monitorovacím systému. Struktura monitorovacího systému. Monitorovací systém se skládá ze tří základních úrovní:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Monitorovací systém strukturálních fondů pro programové období 2007-2013' - lionel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
monitorovac syst m struktur ln ch fond pro programov obdob 2007 2013

Monitorovací systém strukturálních fondů pro programové období 2007-2013

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor správy monitorovacího systému

struktura monitorovac ho syst mu
Struktura monitorovacího systému
 • Monitorovací systém se skládá ze tří základních úrovní:
 • Centrální úroveň MSC2007
 • Výkonná úroveň řídícího orgánu
 • Úroveň žádosti příjemce –webová žádost
i centr ln rove msc2007
I. Centrální úroveň – MSC2007
 • Centrální systém připraven MMR od ledna 2007 na základě:
 • nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
 • požadavků Evropské komise na monitorování,
 • požadavků Národního rámce politiky soudržnosti,
 • požadavků Platebního a certifikačního orgánu.
 • Umožňuje:
 • plánování programového období,
 • centrální věcný a finanční monitoring programů a projektů,
 • monitorování ukazatelů,
 • vytváření tiskových výstupů (reportů),
 • komunikaci s externími informačními systémy (MF ČR, SFC2007...)
ii v konn rove
II. Výkonná úroveň
 • Informační systémy řídících orgánů /zprostředkujících subjektů na administraci projektů v rámci jednoho programu.
 • Zde jsou projekty vybírány, hodnoceny a monitorovány po celou dobu svého životního cyklu.
 • Musí být splněny požadavky na rozsah a strukturu dat vyžadovaných centrální úrovní MSC2007 (zajišťuje řídící orgán operačního programu).
 • MMR připravilo informační systém MONIT7+ a poskytlo jej k využití řídícím orgánům.
iii rove dosti p jemce
III. Úroveň žádosti příjemce
 • Nástroj žadatele a příjemce podpory umožňující podávání projektových žádostí a další podporu příjemce.
 • MMR připravilo, zprovoznilo a poskytlo k využití řídícím orgánům webovou žádost BENEFIT7.
 • Připraven webový účet žadatele BENEFIT7- identifikace žádosti s základními parametry
sch ma monitorovac ho syst mu
SFC

Brusel

MF

CEDR

MMR

VIOLA

zdroje EU

MSC2007

ISPROFIN

zdroje ČR

IS ZS

Účetní IS

Žádost příjemce

Schéma monitorovacího systému
finan n toky souhrnn dost
Finanční toky – Souhrnná žádost
 • V souladu se změnou finančních toků (Usnesení vlády č. 1008/2006) byla v MSC2007 zprovozněna a plně otestována Souhrnná žádost.
 • Souhrnná žádost slouží k hromadnému refundování prostředků poskytnutých příjemci finančním útvarem v rámci předfinancování.
finan n toky ostatn funkcionality
Finanční toky – ostatní funkcionality
 • V rámci projektu optimalizace finančního monitoringu a
 • na základě požadavků Platebního a certifikačního orgánu a dalších subjektů jsou implementovány:
 • Identifikátor platby (identifikace životního cyklu žádosti)
 • Formuláře F1 (ex-ante a ex-post) a F2 pro SOP a ROP
 • Nové zdroje financování (státní fondy, regionální rady)
 • Systém vratek a penále vymožených finančními úřady
 • Systém příjmů projektu ve vztahu ke způsobilým výdajům
 • Systém vícecílových projektů (OP TP, LZZ, Vzdělávání)
 • Inovovaný Přehled financování (vývoj financování projektu)
komunikace se sfc2007 1
Komunikace se SFC2007 (1)
 • ČR předává údaje do SFC2007 prostřednictvím MSC2007 přes technické rozhraní a webové služby.
 • K přípravě dat pro přenos slouží speciální modul v MSC2007.
 • MSC2007 předává požadovaná data za fondy ERDF, ESF, CF, EFF.
 • Data v modulu připraví ŘO předá PCO ke schválení. Po schválení NRPS jsou data přenesena s využitím technologie xml do SFC2007.
komunikace ze sfc2007 2
Komunikace ze SFC2007 (2)
 • ČR z ostré databáze MSC2007 do ostré databáze SFC2007 předala následující údaje:
  • Finanční tabulky za NRPS i s ex-ante hodnocením
  • Finanční tabulky za Operační programy
 • Plánovaný rozvoj funkčnosti MSC20007 na základě předaný podkladů z EK:
  • Připravuje se analýza pro přenos žádostí o platbu (zapracování srpen)
  • Odhady výdajů (po předání technického rozhraní)
  • Velké projekty (po předání technického rozhraní)
  • Audit (po předání technického rozhraní)
slide13
Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor správy monitorovacího systému

Ing. Dagmar Veselá

ředitelka odboru

[email protected]

ad