Z klady pr ce na s ti novell netware
Download
1 / 32

Základy práce na síti Novell Netware - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

LVA. Základy práce na síti Novell Netware. 4.přednáška. Ing. Zdeněk Votruba. Přihlašování uživatele. LVA. WAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základy práce na síti Novell Netware' - linus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z klady pr ce na s ti novell netware

LVA

Základy práce na síti Novell Netware

4.přednáška

Ing. Zdeněk Votruba


P ihla ov n u ivatele
Přihlašování uživatele

LVA

WAN

-výběr kontextu: uživatel se přihlašuje do té části sítě – kontextu – ve kterém je zaveden jako uživatel. Chce-li uživatel pracovat s objekty z jiného kontextu, než ve kterém je aktuálně nastaven , musí se do tohoto kontextu přestavit.


P ihla ov n u ivatele1
Přihlašování uživatele

LVA

WAN

CX výpis aktuálního kontextu, kde je uživatel nastaven

CX. přechod o úroveň kontextu výše

CX.. přechod o 2 úrovně kontextu výše

CX jmeno vstup do kontextu JMENO o jednu vrstvu níže

CX .studenti.tf.czu.cz vstup do daného kontextu pomocí absolutní definice kontextu - !tečka na začátku!

CX /T zobrazení kontextové struktury od akt. kontextu směrem dolu

CX /?zobrazení nápovědy k příkazu


P ihla ov n u ivatele2
Přihlašování uživatele

LVA

WAN

-přihlášení uživatele: uživatel se přihlašuje do daného kontextu příkazem LOGIN, po ověření jména a hesla probíhá připojení k databázi NDS a probíhá spouštění LOGIN SCRIPTU (viz. dále), které provedou nastavení standardního uživatelského prostředí.

LOGIN username připojení uživatele daného uživatelského jména do předvoleného kontextu

LOGIN /NS připojení bez Login scriptů

LOGIN /CLS připojení s předchozím smazáním obrazovky

LOGIN /?zobrazení nápovědy k příkazu


Odhl en u ivatele
Odhlášení uživatele

LVA

WAN

-odhlášení uživatele: uživatel se odhlašuje buď od všech kontextů ke kterým je přihlášen nebo pouze od vybraného kontextu

LOGOUT odhlášení od celého stromu

LOGOUT TFMAIN odhlášení pouze od serveru TFMAIN, na ostatních serverech zůstane uživatel přihlášen

LOGOUT T*odhlášení od všech serverů, které mají jako první písmeno znak T

LOGOUT /T odhlášení od NDS, zůstává přihlášen jako Bindery

LOGOUT /? zobrazení nápovědy k příkazu


Zm na hesla u ivatele
Změna hesla uživatele

LVA

WAN

-změna hesla: zásadně provádějte v prostředí DOSu (ne ve Windows), heslo má definovanou min. délku (zpravidla 5 znaků), lze použít pouze alfanumerické znamky, nesmí být stejné jako username. Při změně je nejdříve třeba zadat původní heslo, potom 2 x nové (stejné) heslo. Hesla se při psaní nezobrazují !

(pro studenty TF – změnu hesla provádějte zásadně v prostředí studijní evidence – HROCH !)

SETPASS příkaz pro změnu hesla

SETPASS Tonda změna hesla jiného uživatele než na jakého je uživatel přihlášen – musí mít k tomu práva !

SETPASS /? zobrazení nápovědy k příkazu


V pis z datab ze nds
Výpis z databáze NDS

LVA

WAN

-výpis objektů z daného kontextu: požaduje-li uživatel získat informace o reálně existujících objektech v daném kontextu, použije příkaz NLIST spolu se specifikací typu objektu:

NLIST USER výpis všech uživatelů existujících v daném kontextu

NLIST USER /a/bvýpis všech přihlášených uživatelů v daném kontextu (parametr /b nepoužívat na jiné než domovské kontexty!)

NLIST USER=Xtomd1 /d výpis podrobných informací o daném uživateli – zjištění vlastního jména

NLIST USER /a/b/s výpis všech přihlášených uživatelů od aktuálního kontextu včetně subkontextů


V pis z datab ze nds1
Výpis z databáze NDS

LVA

WAN

NLIST SERVER výpis všech serverů existujících v daném kontextu

NLIST VOLUMEvýpis všech svazků v daném kontextu

NLIST PRINTERvýpis všech síťových tiskáren

NLIST QUEUE výpis všech tiskových front

další možnosti příkazu např.:

NLIST USER WHERE “Account has Expiration Date“ LE “1.11.2001“

výpis všech uživatelů, kteří mají k danému datu prošlé konto

NLIST USER WHERE “Last Name“ EQ “*Altman*“

výpis všech uživatelů, kteří mají ve vlastnosti celé jméno uvedeno Altman


Komunikace na s ti lan
Komunikace na síti LAN

LVA

WAN

Pomocí elektronické zprávy lze posílat pouze krátké textové sdělení na monitor aktuálně přihlášených uživatelů.

SEND „text zprávy“ TO username

zašle zprávu v uvozovkách uživateli username

SEND „text zprávy“ TO .username.studenti.lf.czu.cz

zašle zprávu v uvozovkách uživateli username do specifikovaného kontextu

SEND /A=N potlačí příjem všech zpráv

SEND /A=C potlačí příjem všech zpráv, povolí pouze zprávy z konzole serveru

SEND /A=A povolí příjem zpráv

SEND /S zobrazí aktuální stav příjmu zpráv

SEND /?nápověda k příkazu


P ipojov n s ov ch disk
Připojování síťových disků

LVA

WAN

Jde o základní operaci na lokálních sítích.Pomocí tohoto postupu si přihlášený uživatel připojuje síťové disky (celé svazky nebo jeho části) ke svému počítači. Neplést s příkazem NLIST VOLUME ! Svazky existují nezávisle na uživateli, síťové disky si uživatel připojuje jak uzná za vhodné!

MAP vypíše seznam aktuálně připojených disků

MAP K:=TF_SYS:

připojí se jako disk K: ze serveruTF svazek SYS:

MAP I:=TF_HOME:PERSON\SANDER

připojí se jako disk I: ze serveru TF svazek HOME:, adresářPERSON\SANDER. Tento adresář bude mapován jako adresář – nikoli jako logický disk – bude možné vstupovat do vyšších adresářů


P ipojov n s ov ch disk1
Připojování síťových disků

LVA

WAN

MAP ROOT I:=TF_HOME:PERSON\SANDER

připojí se jako disk I: ze serveru TF svazek HOME:, adresářPERSON\SANDER. Tento adresář bude mapován jako logický disk, nelze tedy z něho vstupovat do vyšších adresářů – většinou vhodnější varianta než předchozí.

MAP DEL I:

zruší mapování daného disku

MAP N TF_HOME:

namapuje pod první volný disk ze serveru TF svazek HOME:

MAP I:= H:LAN

namapuje jako první volný disk z namapovaného disku H: adresář LAN

MAP INS S3:=TF_DOS:BAT

adresář BAT na serveru TF svazku DOS: bude chápán jako prohledávací


Pr va na lok ln ch disc ch
Práva na lokálních discích

LVA

WAN

Práva definují vztah souboru (adresáře) k danému uživatelskému jménu. Definují tedy, co daný uživatel může s daným souborem (adresářem) dělat.

Existuje 8 základních práv:

R Read umožňuje číst data uložená v souboru

W Write umožňuje zapisovat (modifikovat) data v souboru

C Create umožňuje vytvářet soubor (adresář)

E Erase umožňuje mazat soubor (adresář)

M Modify umožňuje měnit atributy souboru, přejmenovávat atd.

F FileScan umožňuje zobrazovat obsah adresáře – vidět soubory a adresáře


Pr va na lok ln ch disc ch1
Práva na lokálních discích

LVA

A AccessControl právo pro změnu práv k danému souboru, adresáři

S Supervisory logický součet předchozích práv s tím, že toto právo nelze odebrat jiným uživatelem majícím právo A

Práce s právy:

K práci s právy lze použít ještě další prefixy:

ALL všechna práva mimo S

N žádná práva

REM zrušení vztahu uživatel – soubor (adresář)

+{právo} přidání práva ke stávajícím právům

- {právo} odebrání práva od stávajících práv

WAN


Pr va na lok ln ch disc ch2
Práva na lokálních discích

LVA

WAN

Práce s právy:

RIGHTS zabrazení práv uživatele v daném adresáři

RIGHTS /S zobrazení práv uživatele k souborům a podadresářům

RIGHTS /F zobrazení filtru dědičných práv

RIGHTS /I zobrazení autorů dědičných práv s uvedením, odkud se práva dědí

RIGHTS /T zobrazení práv ostatních uživatelů v daném adresáři


Pr va na lok ln ch disc ch3
Práva na lokálních discích

LVA

WAN

Práce s právy:

RIGHTS . RF /name=ruzicka

uživateli RUZICKA jsou přidělena práva pro čtení a prohlížení do aktuálního adresáře

RIGHTS TF_SYS: +C /name= RUZICKA

uživateli RUZICKA je přidáno právo C k aktuálním právům na disk SYS: na serveru TFMAIN

RIGHTS . N /name=RUZICKA

odebere všechna práva uživateli RUZICKA v aktuálním adresáři, nezruší vazbu mezi uživatelem a adresářem

RIGHTS . REM /name=RUZICKA

odebere všechna práva a zruší vazbu mezi uživatelem a adresářem (POZOR na mezery!!!)


Login scripty
Login Scripty

LVA

WAN

 • V login scriptu se specifikují akce, které se provádějí při přihlašování uživatele. Používá se pro nastavení pracovního prostředí uživatele. Nejčastěji se zde provádějí následující operace:

  • mapování disků a prohledávaných adresářů

  • zobrazování rozličných zpráv a informací

  • nastavování proměnných prostředí

  • spouštění programů nebo nabídek


Login scripty1
Login Scripty

LVA

WAN

 • Existují tři typy login scriptů. Při přihlašování uživatele provede příkaz LOGIN odpovídající login scripty. Může být použita kombinace třech skriptů, všechny typy jsou volitelné.

  • Kontejnerový login script: nastavuje základní prostředí pro všechny uživatele v uzlovém (kontejnerovém) objektu. Tento login script se provádí jako první.

  • Profilový login script: nastavuje prostředí pro více uživatelů, kteří mají něco společného. Tento login script se provádí po ukončení kontejnerového

  • Uživatelský login script:specifikuje prostředí jediného uživatele. Každý uživatel si může tento script sám vytvářet nebo upravovat. Používá se pro spouštění osobních nabídek, elektronické pošty, apod. Tento login script se provádí jako poslední.


Login scripty2
Login Scripty

LVA

WAN

Program LOGIN obsahuje defaultní skript, který se provede v tom případě že uživatel nemá vlastní skript. Tento skript provede mapování adresářů s programy pro práci na síti Novell.

Používají dva typy dat – příkazy a proměnné.

( ! Pozor před jméno proměnné se píše znak % ! )


Login scripty3
Login Scripty

LVA

WAN


Login scripty4
Login Scripty

LVA

WAN


Login scripty5
Login Scripty

LVA

WAN


Login scripty6
Login Scripty

LVA

WAN

Ve většině případů je vhodné použít proměnnou místo konkrétní hodnoty. To umožňuje tvořit skripty mnohem efektivnější a flexibilnější. Identifikátor proměnná dovoluje zadat proměnnou (např. LOGIN_NAME) do příkazu login scriptu na rozdíl od specifického jména (např. RUZICKA). Použitím proměnných lze vytvořit login script využitelný více uživateli. Při provádění login scriptu jsou proměnné nahrazeny jejich skutečnými hodnotami. Například:

WRITE "Hello,%LOGIN_NAME"

Zobrazí následující text při přihlašování uživatele RUZICKA:

Hello, Ruzicka

Ve výše uvedeném příkladu při přihlašování Ruzicky proměnná LOGIN_NAME nahrazeno za jeho uživatelské jméno.

Následující proměnné lze využít v login scriptu:


Login scripty7
Login Scripty

LVA

WAN

Vybrané proměnné Login Scriptu – kompletní seznam je ve skriptech:


Login scripty8
Login Scripty

LVA

WAN

Povšimněte si, že uvedené proměnné se vždy píší VELKÝMI písmeny a v názvu proměnné NENÍ nikdy mezera, vždy pouze podržítko!

Příklady použitelné v LoginScriptu:

MAP F:=SYS:%LOGIN_NAME 

Namapuje domovský adresář uživatele na disk F:. Pokud uživatel nemá domovský adresář, je stále na disku F: namapován na svazek SYS:

WRITE "Good %GREETING_TIME, %FULL_NAME

Vypíše pozdrav. Např.: Good morning, Jan Voprsalek. 

IF MEMBER OF MAIL THEN 

#F:\NEWMAIL.EXE

END 

Pro uživatele, kteří jsou členy skupiny MAIL se spustí externí program z disku F: - newmail.exe


S ov utility
Síťové utility

LVA

WAN

Řadu běžných činností na lokální počítačové síti lze provádět nejenom zadáváním příslušných příkazů a jejich parametrů, ale existují i programy, ve kterých lze většinu standardních činností provádět výběrem s nabídky. Uvedené programy se zpravidla nazývají síťové utility a jsou podle okruhů činností rozděleny do několika programů:

FILER: funkce pro mazání, kopírování, přesouvání souborů a adresářů, zobrazuje informace o atributech, právech a vlastnících souborů nebo adresářů. Také s jeho pomocí lze tyto atributy a práva nastavovat. Slouží rovněž k obnovování smazaných souborů, případně k jejich definitivnímu smazání.


S ov utility1
Síťové utility

LVA

WAN

NETUSER: umožňuje uživatelům připojovat a odpojovat síťové tiskárny, posílat zprávy a nastavovat způsob přijímání zpráv, připojovat a odpojovat síťové disky, přihlašovat se k serverům nebo se od nich odhlašovat, měnit heslo a měnit kontext.

NETADMIN: slouží správci systému k zakládání nových uživatelů, skupin, atd. Pomocí tohoto programu lze měnit uživatelům hesla, login skripty, zobrazovat či nastavovat různé informace. Program je přístupný i běžnému uživateli s tím, že využije především editor login scriptu.

PCONSOLE: je program pro manipulaci s tiskovými frontami (řízení tisku, přidávání či odebírání tiskových úloh, tvorba či mazání tiskových front, atd.). Běžný uživatel jej využije především ke kontrole, zda jeho tisk je v pořádku zařazen do tisku.


S ov utility2
Síťové utility

LVA

WAN

RCONSOLE: umožňuje dálkový přístup na konzoli serveru. Zde je pak možné spouštět (ukončovat) procesy, které běží na serveru, měnit nastavení a konfiguraci serveru, odpojovat uživatele, vypínat server atd… Běžný uživatel by k službám této utility neměl mít přístup – nebezpečí poškození konfigurace sítě a proniknutí do systému !

PRINTCON: umožňuje vytvářet a modifikovat tiskové fronty a tiskové servery v prostředí Novell

Použití těchto utilit může být výhodné, pokud např. chceme namapovat určitý adresář a neznáme přesně cestu k tomuto adresáři. Ve většině případů je však rychlejší, spolehlivější a především názornější používat klasické příkazy.


Novell client pro windows
Novell Client pro Windows

LVA

WAN

Pracujete-li v prostředí Windows 95/98/ME/2000/NT/XP, je samozřejmé, že budete chtít využívat běžné služby sítě Netware. Vlastní prostředí Windows dokáže pracovat se sítí pracující v protokolu TC/IP, nikoli v protokolu IP, IPX. A právě tento protokol právě Novell Netware přednostně používá. Proto je třeba nainstalovat ovladač tohoto protokolu do prostředí Windows, tedy zkráceně Client Novell pro Windows. Tento klient je k dispozici pro všechny OS Windows na adrese:

http://support.novell.com/filefinder/6385/index.html

Pro vlastní instalaci pak budete ještě potřebovat instalační CD Vaší verze Windows a ovladače síťové karty. Vlastní instalace pak je zcela triviální, stačí „odklikat“ standartní volby nastavení.


Novell client pro windows1
Novell Client pro Windows

LVA

WAN

Po instalaci je ve stavovém řádku vpravo dole mezi aktuálně spuštěnými ovladači navíc ikona N

Klikem na tuto ikonu pravým tlačítkem lze pak využívat některé Novell funkce v prostředí Windows. Navíc se instalují další nabídky do vlastností Okolních počítačů (opět pravé tlačítko na ikoně).


Novell client pro windows2
Novell Client pro Windows

LVA

WAN

Po kliknutí na Nse zobrazí následující menu:


Novell client pro windows3
Novell Client pro Windows

LVA

WAN

Po kliknutí na Okolní počítače se zobrazí následující menu:

V obou dvou případech je použití zřejmé, doporučuji spíše vyzkoušet než pracně popisovat. Pouze připomínám, že do současné doby mi není znám klient, který by dokázal korektně a přehledně pracovat s právy. Naopak mapování, připojování tiskáren a práce s Login scriptem je zřejmě přehlednější než klasické příkazy v OS DOSu. Podrobný návod na použití je na adrese:

C:\WINDOWS\NLS\ENGLISH\NWGUIDE\USENMENU.HTM

po instalaci klienta.


D kuji pro dne ek za pozornost a t m se zase p t
Děkuji pro dnešek za pozornost a těším se zase příště …

LVA

WAN

… kdy se budeme věnovat síťovému operačnímu systému Novell Netware verze 6.5


ad