e katilim ve zm r beled yeler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-KATILIM VE İZMİR BELEDİYELERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
E-KATILIM VE İZMİR BELEDİYELERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

E-KATILIM VE İZMİR BELEDİYELERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

E-KATILIM VE İZMİR BELEDİYELERİ. Emrah Orhun Yazılım Mühendisliği Bölümü Izmir Üniversitesi. İçerik. Giriş Türkiye’nin e- devlet ve e- katılımdaki konumu e- devlet , e- demokrasi , e- katılım BM'in "Halk için e-Devlet" başlıklı 2012 e-Devlet raporu İzmir belediyeleri ve e-katılım

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E-KATILIM VE İZMİR BELEDİYELERİ' - linus-vasquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e katilim ve zm r beled yeler

E-KATILIM VE İZMİR BELEDİYELERİ

EmrahOrhun

YazılımMühendisliğiBölümü

Izmir Üniversitesi

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI “Kentsel Yaşamda Değişim ve Yeni Eğilimler” , 3-4 Ekim 2013, Izmir

slide2
İçerik
 • Giriş
  • Türkiye’nin e-devletve e-katılımdakikonumu
  • e-devlet, e-demokrasi, e-katılım
 • BM'in "Halk için e-Devlet" başlıklı 2012 e-Devlet raporu
 • İzmir belediyeleri ve e-katılım
 • e-katılımı arttırmak için neler yapılabilir?
t rkiye nin e devlet s ralamas ndaki konumu
Türkiye’nin e-devletsıralamasındakikonumu

BM 2012 e-Devlet anketi sonuçlarına göre Türkiye 80. sırada yer almaktadır ve 2010 anketindeki 69. konumundan geriye düşmüştür. Bu konum, gelişmiş ülkelerin gerisinde, gelişmekte olan ülkeler gurubundadır.

t rkiye nin bm e kat l m s ralamas ndaki konumu
Türkiye’nin BM e-katılımsıralamasındakikonumu

Türkiye e-katılımda ilk 127 ülke arasında yer almamaktadır. Ülkelerin 32 guruba ayrıldığı e-katılım sıralamasında Türkiye 30. gurupta az gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır.

slide5
Amaç

e-Katılım yerel yönetimler tarafından ne ölçüde sağlanıyor ve durum nasıl iyileştirilebilir?

e devlet
e-devlet

“devletinyurttaşakarşıyerinegetirmekleyükümlüolduğugörevvehizmetlerileyurttaşlarınbunakarşılıkdevletekarşıolangörevvehizmetlerininkarşılıklıolarakbilgiveiletişimteknolojileriortamlarındakesintisizvegüvenliolarakyürütülmesi”

(Arifoğluvd., 2012:12)

e demokrasi ve e kat l m
e-demokrasive e-katılım

e-demokrasi, bilişimveiletişimteknolojileriyardımıylayurttaşkatılımını, demokratikkarar alma veuygulamasüreçlerininyurttaşlarcadesteklenmesinivetemsilidemokrasiningüçlendirilmesiniiçermektedir(Macintosh, 2004:1,2).

demokratikkarar alma veuygulamasüreçleri = e-seçim+ e-katılım

temel g r ler
Temelgörüşler

Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanan e-devlet ve e-yönetişim, sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan etkin kamu sektörünün temelidir.

Sürdürülebilirlik kavramı, yurttaş odaklı, kapsayıcı ve katılımcı yönetişim sistemlerini gerektirmektedir.

bm in e devlet anketinin amac
BM'in e-Devlet anketinin amacı

193 üye devlet için, bilgi ve iletişim teknolojilerinin;

verimlilik,

etkinlik,

şeffaflık,

sorumluluk,

kamu hizmetlerine erişim ve

yurttaş katılımını

güçlendirerek kamu sektörünü dönüştürmede kullanım ve potansiyelini değerlendirmek.

e devlet geli me endeksi
e-devlet gelişme endeksi

Ulusal yönetimlerin kamu hizmetlerini sunumda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yeterliğinin ve istekliliğinin ölçütü.

e devlet geli me endeksi nin boyutlar
e-devlet gelişme endeksinin boyutları

çevrimiçi hizmetlerin kapsam ve niteliği

telekomünikasyon altyapısının gelişme düzeyi

insan sermayesi

e devlet geli me endeksi1
e-devlet gelişme endeksi

2012 anketi sonuçlarına göre Türkiye 80. sırada yer almaktadır ve 2010 anketindeki 69. konumundan geriye düşmüştür.

Bu konum, gelişmiş ülkelerin gerisinde gelişmekte olan ülkeler gurubundadır.

e kat l m endeksi
e-katılım endeksi

Devletin Internet'i;

yurttaşlara bilgi sağlamada (e-bilgi paylaşımı),

paydaşlarla etkileşim (e-danışma) ve

karar verme süreçlerine katılım (e-karar verme)

amaçlı kullanımının ölçütü.

e kat l m s ralamas
e-katılım sıralaması

Türkiye e-katılımda ilk 127 ülke arasında yer almamaktadır. Ülkelerin 32 guruba ayrıldığı e-katılım sıralamasında Türkiye 30. gurupta az gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır.

belediyelerin e kat l m a s ndan de erlendirilmesi
Belediyelerin e-katılımaçısındandeğerlendirilmesi

DünyadakiBelediyelerdeSayısalYönetişim

(Digital Governance in Municipalities Worldwide) (2011-2012, 2009, 2007, 2005, 2003)

100 ülkenin en büyükbelediyeleri

2007

En üstte

Seoul, Singapore, Bangkok, Helsinki ve Amsterdam

50 Tallinn Estonia 2.18

51 Nicosia Cyprus 2.00

51 Istanbul Turkey 2.00

51 Santa Fé De Bogotá Colombia 2.00

Ortalama 3.55

2011-2012

En üstte

Seoul, Prague, Shanghai, Vienna, ve Moscow

55 Dakar Senegal 2.09

55 SarajevoBosnia and Herzegovina 2.09

61 IstanbulTurkey2.03

62 Auckland New Zealand 1.88

62 Rome Italy 1.88

Ortalama 3.53

metodoloji
Metodoloji

Varolan e-devlet/e-katılımölçütleri

 • BM – anketsorularıkamuyaaçıkdeğil
 • Rutgers Üniversitesi E-YönetişimBaşarımEndeksi

(Rutgers E-Governance Performance Index)

DünyadakiBelediyelerdeSayısalYönetişim (Digital Governance in Municipalities Worldwide)

 • HollandaBelediyeleriiçingeliştirilenölçüt
e kat l mda b ilgi ve ileti im teknolojileri
E-Katılımdabilgiveiletişimteknolojileri
 • Standart
  • e-posta
  • haberbülteni
  • kısamesajservisi (SMS)
  • kamuyoklaması
  • anket
e kat l mda bilgi ve ileti im teknolojileri
E-Katılımdabilgiveiletişimteknolojileri
 • Yenilikçiteknolojiler
  • ÇokBasitBesleme (Really Simple Syndication - (RSS))
  • ağgünlüğü (blog)
  • forum
  • sosyalağlar (Facebook, LinkedIn)
  • Twitter
  • ortamtopluluğu (YouTube, Flickr)
  • sohbet (chat)
  • etkileşimliharita
  • e-dilekçe
  • viki (wiki)
e kat l mda bilgi ve ileti im teknolojileri1
E-Katılımdabilgiveiletişimteknolojileri
 • Deneyselteknolojiler
  • benzetim
  • oyun
  • sanaldünya
  • sohbetrobotu
  • gurupdesteksistemi
e kat l m d zeyleri
e-katılımdüzeyleri

bilgialan

danışılan

öneren

birlikteüreten

birliktekararveren

rnek soru
Örneksoru

Web sitesindeyurttaşmemnuniyetanketisonuçlarıyayınlanıyor mu?

0=Hayır; 1=Site anketsonuçlarıiçiniletişimbilgisiveriyor;2=Anketsonuçlarısitedenindirilebiliyor;3=Anketsonuçlarıçevrimiçibirveritabanındaaranabiliyor.

slide29

Site kararvermearaçları (e-dilekçe, e-jüri, e-referandum) sunuyor mu?

0=Hayır; 1= birkategori; 2=ikikategori; 3= üçkategori.

slide31

DünyadakiBelediyelerdeSayısalYönetişim (Digital Governance in Municipalities Worldwide)

􀀁

Kıtalaragöreyurttaşvesosyalkatılımsonuçları (2011)

slide34

e-kararvermeözellikleri

(BM e-devlet 2012)

sonu lar
Sonuçlar

Yurttaşın e-katılımıçoğubelediyede “bilgialan” düzeyinde;

“danışılan”, çokazolarakgörülmekte;

“öneren”, “birlikteüreten”, “birliktekararveren” hiçyok.

Yurttaşınkararvermeveuygulamasüreçlerinekatılmasınısağlayacakolanaklaryok.

e kat l m artt rmak i in neler yap labilir
Üniversiteler:

Araştırma

Geliştirme (İzmir Üniversitesi’nde geliştirilmekte olan bazı araçlar)

İşbirliği?

Belediyeler:

?

Yurttaşlar:

?

e-katılımı arttırmak için neler yapılabilir?
zmir niversitesi yaz l m m hendisli i b l m proje konulari

İzmir ÜniversitesiYazılım Mühendisliği BölümüPROJE KONULARI

Belediyeler için bir mobil şikayet uygulamasının geliştirilmesi.

Belediyeler için bir şikayet/öneri toplama sisteminin geliştirilmesi.

Belediyeler için bir e-Katılım sisteminin veya alt sistemlerinin geliştirilmesi. Pilot çalışma: Yaşlıların sosyal hizmetlere ilişkin yer seçimine katılmasını destekleyen bir sistem. (Var olan sosyal ağlar üzerinden veya yeni bir sistem üzerinden)

Trafik ihlalleriyle ilgili bir şikayet/öneri toplama sisteminin geliştirilmesi.

e-Devlet/ e-Katılım uygulamaları için bir kiosk geliştirilmesi.

Bir öneri oylama sisteminin geliştirilmesi

Yurttaşların ve iş insanlarının e-Devlet/ e-Katılım gereksinmelerinin belirlenmesi ve e-Devlet/ e-Katılım uygulamalarının değerlendirilmesi.

e-Devlet/ e-Katılım uygulamaları için ortak bir süreç modelinin belirlenmesi ve bu modele dayalı bir araç-takımının geliştirilmesi.

e-Devlet/ e-Katılım uygulamalarını anlamak ve geliştirmek için uygun bir kuramsal çerçevenin araştırılması ve geliştirilmesi.

katsis

KatSis

İzmir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü

E-Katılım Projesi

katsis fikrim var nerim var katk m var
KatSis(Fikrim var; Önerim var; Katkım var)
 • Amaç
  • e-katılımı yaygınlaştırmak;
  • yurttaşlar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler arasında bir işbirliği köprüsü kurmak.
 • İşlevler
  • soru, yanıt, şikayet, öneri, tartışma, oylama
zmir niversitesi ndeki al malar
İzmir Üniversitesi’ndekiÇalışmalar

Akıllı kent ve e-devlet uygulamalarının geliştirilmesi

Kentsel değişim ve gelişim konusunda araştırma

Yenilik ağları oluşturulması

zmir niversitesi ndeki al malar1
İzmir Üniversitesi’ndekiÇalışmalar

Akıllı kent ve e-devlet uygulamalarının geliştirilmesi

(Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kentsel gelişim için kullanılması)

Kentsel değişim ve gelişim konusunda araştırma

Yenilik ağları

slide52

KüreselleşmeninÇelişkiliSüreçlerininMekansalYönleri: İzmir(Spatial Aspects of Contradictory Processes of Globalization:A Study of Izmir, Turkey)

Deniz Orhun, Professor of Architecture,

DokuzEylul University, Izmir, Turkey

EmrahOrhun

Professor, Department of Software Engineering

Izmir University, Izmir, Turkey

yurtta lar n yarat c kat l m yla kentsel de i im izmir de bir pilot al ma
Yurttaşlarınyaratıcıkatılımıylakentseldeğişim: Izmir’debir pilot çalışma

Kentseltasarım, planlamaveyönetişimkonularındayurttaşlarınyaratıcıkatılımlarınısağlamayaçalışanbirprojeönerisi.

Proje, araştırmaveyenilikçilikiçerenbirsüreçleyurttaşlarınkentseldönüşümekatılımınıdesteklemeyiamaçlamakta.