slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları PowerPoint Presentation
Download Presentation
AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları. Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı. İlerleme Raporları Katılım Ortaklığı Belgesi Ulusal Program

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları' - hedia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

T.C. Başbakanlık

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

Aralık 2004

AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

b lgesel programlar n dayand temel strateji dok manlar
İlerleme Raporları

Katılım Ortaklığı Belgesi

Ulusal Program

Ön Ulusal Kalkınma Planı

Bölgesel Programların Dayandığı Temel Strateji Dokümanları
b lgesel programlar n amac
Az gelişmiş bölgelerin istihdam düzeyi ve rekabet güçlerinin artırılması yoluyla bölgeler arası ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarının azaltılması temel amaçtır.Bölgesel Programların Amacı

Bölgesel Programların Öncelikleri

Ön Ulusal Kalkınma Planı/Gelişme Ekseni 4 Çerçevesinde

 • KOBİ’lerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi
 • Küçük ölçekli altyapı inşaatlarının desteklenmesi
 • Yerel kalkınma girişimlerinin desteklenmesi
 • Kurumsal kapasitenin oluşturulması ve güçlendirilmesi
b lgesel kalk nma programlar
Uygulaması başlatılan veya hazırlıkları devam eden, sınır ötesi işbirliği programları ve bölgesel kalkınma programları, toplam 43 ili kapsamaktadır. Bölgesel Kalkınma Programları

Programlara ilişkin bütçe;

Türkiye Katkısı : 41,86 milyon €

AB Katkısı : 232 milyon €

Toplam Bütçe : 273,86 milyon €’dur.

ab destekli b lgesel kalk nma programlar le s n r tesi birli i programlar
AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları İle Sınır Ötesi İşbirliği Programları

(TR90 Bölgesel Kalkınma Programının hazırlıkları 2005 yılı Programlaması kapsamında devam etmektedir.)

co rafi kapsam

İL 1

İL 2

Düzey 2 Bölgesi

Düzey 2 Bölgesi

Düzey 2 Bölgesi

İL 3

İL 4

Coğrafi Kapsam

AB Bölgesel Kalkınma Programı

AB Bölgesel Kalkınma Programı

akt rler
Aktörler

Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi Aktörleri

Merkez-Bölge Program Uygulama Birimleri

Bölgesel Düzeyde Faydalanıcılar

 • Hazine Müsteşarlığı
 • Ulusal Fon
 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
 • Merkezi Finans ve İhale Birimi
 • Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
 • Devlet Planlama Teşkilatı(DPT)
 • DPT-BGYUGM
 • Program Koordinasyon Merkezi
 • Program Uygulama Birimleri
 • Bölgesel Teknik Sekretarya
 • Yerel Teknik Sekreterya
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri
 • Ticaret, Sanayi, Esnaf, Ziraat Odaları
 • KOSGEB
 • KOBİ’ler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Tarım Kooperatifleri
slide8

Kapsam

 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • KOBİ’ler
 • Küçük ve Orta Ölçekli Altyapı (çevresel altyapı, kırsal altyapı, bölgesel ulaşım altyapısı, sanayi altyapısı, turizm altyapısı vs.)
 • Yerel Kalkınma Girişimleri (kültür, turizm, istihdam, eğitim, sağlık, kapasite geliştirme vs.)
mekanizmalar
Mekanizmalar
 • Hizmet Alımı İhalesi: Programlarda merkez ve bölgede oluşturulan Program Uygulama Birimlerine teknik destek vermek üzere Teknik Yardım Ekibi belirlenmesi
 • Yapım İhalesi:Arıtma tesisi, yol, restorasyon vb. “Tanımlanmış Çevre ve AltyapıProjeleri”nin yapımının gerçekleştirilmesi
 • Tedarik İhalesi:Teknik ekipman alımı, tarım ve hayvancılığa yönelik alımlar, ayni yardım uygulamaları: çiftçilere eğitimle birlikte küçük alet ekipman, fide, tohum gibi ayni yardım paketlerinin dağıtılması
 • Hibe Programı Uygulamaları: Teklif Çağrısı ile yarışma ortamında projelerin desteklenmesi
slide10

Teklif Çağrısı

 • Başvuru Koşulları
 • Projelerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerde yürütülmesi
 • Yürütülen bölgesel kalkınma programının hedef ve önceliklerine uygun olan projeler
 • Başvuru Rehberinde belirlenen kurallar çerçevesinde hazırlanacak projeler
 • KOBİ’lerin doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan projeleri (Yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı)
 • Yerel yönetimler, odalar ve üniversitelerin projeleri
 • Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projeleri
slide11

Sonuç

 • AB Formatında proje hazırlama, yönetme ve uygulama
 • AB’nin aday ülkeler için uyguladığı sistemi, kuralları ve süreci tanıma
 • Kapasite oluşturma
slide12

Neler Yapılabilir ?

 • Bölgesel Kalkınma Programlarının uygulanmakta olduğu Düzey 2 bölgelerindeki yerel aktörlerle işbirliği
 • Teklif Çağrılarını takip etme, bilgilendirme ve eğitim toplantılarına katılım
 • AB Proje Döngüsü konusunda bilgilenme
 • Proje hazırlama sürecini tanıma
slide13

Web Sayfaları (Merkez)

Devlet Planlama Teşkilatı: http://www.dpt.gov.tr/bgyu

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu:

http://www.deltur.cec.eu.int

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

http://www.abgs.gov.tr

slide14

Web Sayfaları (Bölge)

Doğu Anadolu Kalkınma Programı

http://www.dakp.gov.tr

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği

http://www.yesilirmak.org.tr

Orta Karadeniz Kalkınma Birliği

http://www.okab.gov.tr

Erzurum-Erzincan-Bayburt İlleri Kalkınma Birliği

http://www.eeb-kalkinmabirligi.gov.tr

slide15

İrtibat (Merkez)

DPT

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

http://www.dpt.gov.tr/bilgi/index.html

slide16

İrtibat (Bölge)

Doğu Anadolu Kalkınma Programı Koordinasyon Merkezi

Yeşilırmak Havzası Hizmet Birliği Program Uygulama Birimi

Orta Karadeniz Kalkınma Birliği Program Uygulama Birimi

Erzurum-Erzincan-Bayburt Hizmet Birliği Program Uygulama Birimi