temam te om munt 9 12 13 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temamøte om MUNT 9.12.13 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temamøte om MUNT 9.12.13

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Temamøte om MUNT 9.12.13 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Temamøte om MUNT 9.12.13. Ragnar Andresen IKT Inn-Trøndelag. Kort om erfaringer fra fase I. Positive erfaringer: Prosjekt med synlige resultatmål Tydelig ressursallokering på fagsiden – god forankring God overlevering og dokumentasjon til videre arbeid Mindre positive erfaringer:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Temamøte om MUNT 9.12.13


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
temam te om munt 9 12 13

Temamøte om MUNT 9.12.13

Ragnar Andresen

IKT Inn-Trøndelag

kort om erfaringer fra fase i
Kort om erfaringer fra fase I
 • Positive erfaringer:
 • Prosjekt med synlige resultatmål
 • Tydelig ressursallokering på fagsiden – god forankring
 • God overlevering og dokumentasjon til videre arbeid
 • Mindre positive erfaringer:
 • Sterk leverandørstyring på tid/prosess
 • Mangel på utviklingsressurser under IKT
 • Prioriteringsvansker drift/utvikling gav en brokete gjennomføring

Temamøte om MUNT 9.12.13 - Ragnar Andresen, IKT Inn-Trøndelag

veien videre
Veien videre
 • Det sentrale spørsmålet sett fra et IKT driftsperspektiv på veien videre:

Hvordan sørge for kvalitet på meldingsutvekslingen i fremtiden?

Temamøte om MUNT 9.12.13 - Ragnar Andresen, IKT Inn-Trøndelag

til dette sp rsm let knytter det seg betraktninger om
Til dette spørsmålet knytter det seg betraktninger om..
 • Skal – og i så fall på hvilken måte – en IKT driftsenhet i en mindre kommune/ kommunesamarbeid innta en rolle i driften av meldingsutveksling slik at dette blir et ledd i å sikre kvaliteten på tjenesten?
 • Skal en driftspartner ha en rolle i utførelsen av oppgavene? Er det i så fall å definere som faglig tjenestedrift eller basis drift av IKT-tjenester?
 • Skal man se på organisering knyttet til meldingsutvekslingstjenestene i et bredere perspektiv og trekke inn betraktninger omkring fremtidig utnyttelse av velferdsteknologi?

Temamøte om MUNT 9.12.13 - Ragnar Andresen, IKT Inn-Trøndelag

en illustrasjon av ikt inn tr ndelag sitt syn p ansvar i leveransen av tjenester til sluttbruker
En illustrasjon av IKT Inn-Trøndelag sitt syn på ansvar i leveransen av tjenester til sluttbruker
 • I
 • Applikasjon
 • Applikasjons-server(e)
 • Brukerstøtte app.
 • Leverandørkontakt

FAG

 • Basistjenester
 • Servere
 • Klienter
 • Databaser
 • Nettverk
 • Brukerstøtte tjenester frem til bruk av fagapplikasjon

IKT

+

FAG

UTVIKLING

DRIFT

IKT

Temamøte om MUNT 9.12.13 - Ragnar Andresen, IKT Inn-Trøndelag

to mulige modeller
To mulige modeller
 • Et lokalt tverrfaglig team med IKT-, helse- og pleiefaglig kompetanse i en samlet (ny) driftsenhet etter modellen for helsevakt (Trondheim kommune)?
 • En regional tjenesteenhet som favner om et større volum på tjenesten og med det kan allokere riktig og tilstrekkelig kompetanse
 • Tjenestene er på plass nå – tiden er knapp!

Temamøte om MUNT 9.12.13 - Ragnar Andresen, IKT Inn-Trøndelag