IKB
Download
1 / 44

IKB - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

IKB. Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013. Onderwerpen. Wat is een IKB Wat hebben we er tot nu toe over afgesproken Hoe organiseren we dat? Waar staan we nu?. 1. Wat is een IKB. IKB = Individueel Keuzebudget Individueel: maatwerk voor de werknemer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IKB' - lindley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

IKB

Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013


Onderwerpen
Onderwerpen

 • Wat is een IKB

 • Wat hebben we er tot nu toe over afgesproken

 • Hoe organiseren we dat?

 • Waar staan we nu?


1 wat is een ikb
1. Wat is een IKB

 • IKB = Individueel Keuzebudget

 • Individueel: maatwerk voor de werknemer

 • Keuze: werknemer bepaalt wanneer, en of het tijd is of geld

 • Budget: het is een pak met geld

 • Het is meer dan ‘een cafetariaregeling’ of een fiscale maatregel


2 wat hebben we er tot nog toe over afgesproken
2. Wat hebben we er tot nog toe over afgesproken

 • 1e stap in Cao van de Toekomst

 • We gaan een IKB invoeren op 1.1.2015

 • De elementen eju, vakantietoeslag gaan er in elk geval in (14%) als bron

 • Doelen: tijd en geld

 • Defaultmodus

 • Groeimodel

 • De regeling is klaar op 1.1.2014

 • 2014 is het implementatiejaar


3 hoe organiseren we dat
3. Hoe organiseren we dat?

 • Projectleider (Bert de Roock)

 • Regiegroep

 • Klankbordgroep

 • Werkgroepen o.a. voor ICT en communicatie(alles paritair)

 • B LOGA is opdrachtgever


4 waar staan we nu
4. Waar staan we nu?

 • Kleine blokkade over de vorm (CvA: unifiorm, bonden: IKB als vehikel overgangsrecht hoofdstuk 3)


Werktijden

Werktijden

Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013


Onderwerpen1
Onderwerpen

 • Achtergrond en doelstelling.

 • Uitleg standaard- en bijzondere regeling.

 • Vergoedingensystematiek.

 • Rol van de OR.

 • Aandachtspunten.

 • Implementatie.


Achtergrond en doel
Achtergrond en doel

 • CAO afspraak 2011-2012.

 • Modernisering en flexibilisering; aansluiting bij trend van het nieuwe werken.

 • Werkgever: flexibilisering van de bedrijfsvoering, kostenbesparing.

 • Werknemer: afstemming werktijden op privé-situatie.


De standaardregeling
De standaardregeling

 • Standaardregeling is de norm:

 • Dagvenster loopt van 7:00 tot 22:00 (ma t/m vrij)

 • Gesprek leidinggevende/medewerker over werktijden.

 • Zeggenschap medewerker is uitgangspunt.

 • Flexibiliteit: soms meer soms minder werken.


Standaardregeling en vergoedingen
Standaardregeling en vergoedingen

 • Buitendagvenstervergoeding (artikel 3:8).

 • Vergoeding bij overschrijding arbeidsduur per jaar (artikel 4:2 lid 7).

 • Geen vergoeding voor:

 • Overwerk

 • Onregelmatige dienst

 • Verschuiving van werktijd


Bijzondere regeling
Bijzondere regeling

 • Bijzondere regeling is uitzondering.

 • Geldt voor:

 • Medewerkers die geen of erg weinig zeggenschap hebben over hun werktijden.

 • Medewerkers die onder de standaardregeling vallen maar met wie geen overeenstemming bereikt kan worden over de wektijden.


Bijzondere regeling en vergoedingen
Bijzondere regeling en vergoedingen

 • De “oude” vergoedingensystematiek is van toepassing:

 • vergoeding voor overwerk;

 • toelage onregelmatige dienst;

 • Toelage voor verschuiving van de werktijden;

 • extra vakantieverlof bij onregelmatige werktijden.


Rol van de or
Rol van de OR

 • Artikel 4:2 lid 12:

 • College en OR evalueren jaarlijks de regels en afspraken over de werktijden in de organisatie.

 • De OR heeft de bevoegdheid om verbetervoorstellen in te dienen, waarvan het college alleen gemotiveerd kan afwijken.


Standaard of bijzonder
Standaard of bijzonder?

 • Standaardregeling is norm.

 • Eigen regelruimte ambtenaar is criterium.

 • Volledige vrijheid/zeggenschap is niet vereist.

 • Zelfroosteren kan in standaardregeling.

 • Beschikbaarheidsdiensten kunnen samengaan met de standaardregeling.


Aandachtspunten bij de standaardregeling
Aandachtspunten bij de standaardregeling.

 • Werken buiten het dagvenster.

 • Werken op zaterdag.

 • Afwijking van de afgesproken werktijden.

 • Beschikbaarheidsdiensten.

 • Registratiesysteem gewerkte uren.


Werken buiten het dagvenster
Werken buiten het dagvenster

 • Noodzakelijk op grond van dienstbelang, dan:

 • Buitendagvenstervergoeding op grond van artikel 3:8.


Werken op zaterdag
Werken op zaterdag

 • Zaterdag valt buiten het dagvenster.

 • Geldt er voor inwerkingtreding van de nieuwe regeling een ruimer dagvenster dan mag dat gehandhaafd blijven vanaf 2014.


Afwijking van de afgesproken werktijden
Afwijking van de afgesproken werktijden

 • Gewijzigde omstandigheden kunnen leiden tot wijziging van de afspraken over werktijden.

 • Opdracht door college ingeval van dienstbelang.

 • Dan: vergoeding gebaseerd op buitendagvenstervergoeding (artikel 4:2 lid 11).


Beschikbaarheidsdiensten
Beschikbaarheidsdiensten.

 • Aanwijzing tot het verrichten van beschikbaarheidsdiensten kan samengaan met standaardregeling.

 • Vergoeding van gewerkte uren in beschikbaarheidsdienst buiten dagvenster: buitendagvenstervergoeding.

 • Vallen uren binnen het dagvenster dan alleen compensatie in tijd.


Registratiesysteem
Registratiesysteem

 • Geen registratiesysteem voorgeschreven door LOGA

 • IWK is verouderd.

 • Flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid en sturen op resultaten zijn kernbegrippen.

 • Teveel gewerkte uren op ander moment compenseren.

 • Alleen in evidente gevallen van overschrijding arbeidsduur per jaar afspraak leidinggevende/medewerker over compensatie.


Implementatie
Implementatie

 • CvA onderzoekt mogelijkheden om in samenwerking met A&O fonds Gemeenten een leernetwerk te starten.


Modernisering ziektewet

Modernisering Ziektewet

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)


Onderwerpen2
Onderwerpen

 • Aanleiding

 • Veranderingen

 • Gevolgen

 • Eigenrisicodrager of niet?Veranderingen 01 01 2013
Veranderingen 01-01-2013

 • Na 52 weken wordt ziek voor de eigen arbeid ziek voor algemeen aanvaarde arbeid

 • Na 52 weken is minder dan 35 % ziek niet meer ziek

 • N.B. Arbeidsverledeneis die 01-01-2014 zou worden ingevoerd geschrapt in sociaal akkoord


Veranderingen 01 01 2014
Veranderingen 01-01-2014

 • 1.

 • 2.

 • Modernisering ZW gaat alleen over optie 2.


Om welke medewerkers gaat het nu
Om welke medewerkers gaat het nu?

 • De medewerker die binnen 2 jaar na de eerste ziektedag ziek uit dienst treedt.

 • De medewerker die binnen 4 weken na einde dienstverband recht heeft op een ZW.

 • Werknemers met een fictieve dienstbetrekking (stagiairs en uitzendkrachten)


Gedifferentieerde premie
Gedifferentieerde premie

 • Er wordt een gedifferentieerde ZW en WGA-flex premie ingevoerd (net als bij de WGA-vast)

 • Premie is afhankelijk van het aantal medewerkers met een uitkering en de duur van de uitkeringen

 • Eigenrisicodragen voor de ZW mag, voor de WGA-flex nog niet.


Veranderingen per 01 01 2016
Veranderingen per 01-01-2016

 • WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd binnen één WGA-premie

 • Mogelijkheid om voor deze gehele WGA-premie eigenrisicodrager te worden


Gevolgen
Gevolgen

 • Gemeenten zijn belanghebbende bij een ZW en WGA-flex beschikking. UWV zal een kopie van deze beschikkingen toezenden.

 • Preventie van medewerkers met een tijdelijk dienstverband erg belangrijk.


Eigenrisicodragerschap
Eigenrisicodragerschap?

 • Zelf de ZW uitkeringen betalen en ZW zelf uitvoeren

 • Meer grip op de re-integratieactiviteiten

 • Kleine besparing op ZW premie

 • -> www.uwv.nl/premiewijzer

 • Uiterlijk 1 oktober/ 1 april aanvraag Belastingdienst

 • Premies gaan waarschijnlijk stijgenModel sociaal statuut gemeenten

Model sociaal statuut gemeenten

Informatiebijeenkomsten CvA

September / oktober 2013


 • Achtergrond

 • Status en inhoud model sociaal statuut

 • Lokaal maatwerk

 • Achtereenvolgende stappen

 • Reactie bond(en)


Achtergrond
Achtergrond

 • Wijziging hoofdstuk 10d

 • Actuele problematiek bij gemeenten

 • Verzoek P&O-ers om handreiking


Status model sociaal statuut
Status model sociaal statuut

 • Primair gericht op voorkomen / oplossen boventalligheid a.g.v. reorganisatie

 • Bevat de onderdelen die bij reorganisatie moeten worden geregeld

 • Bevat materiele rechtspositionele aanspraken (rechten en plichten); Bevat geen procedurele afspraken (medezeggenschap, plaatsing etc.)


Lokaal maatwerk
Lokaal maatwerk

 • Lokaal beleid t.a.v.:

 • Art 1.4: Invullen sleutelfuncties

 • Art 3.3 Onderbreken vwnw-traject (tijdelijk werk)

 • Art 3.4: Gevolgen van herplaatsing in een lager gewaardeerde functie.

 • Art 4.1: Mobiliteit bevorderende maatregelen die worden ingezet.


Achtereenvolgende stappen 1
Achtereenvolgende stappen 1

 • Benoemen deel organisatie dat wordt gereorganiseerd (1.1)

 • Bekendmaken ‘voorfase’; toepassen mobiliteit bevorderende maatregelen (4.3)

 • Zijn er sleutelfuncties? (1.4)


Achtereenvolgende stappen 2
Achtereenvolgende stappen 2

 • Formeren groepen ‘uitwisselbare functies’ (def.)

 • ‘Afspiegelen’ (1.2)

 • Vaststellen plaatsing- en ontslagvolgorde (1.3)

 • Toepassen remplacantenregeling (2.3)

 • Plaatsen medewerkers in nieuwe organisatie (1.1 lid 2)

 • Boventallig verklaren van niet-geplaatste medewerkers


Achtereenvolgende stappen 3
Achtereenvolgende stappen 3

 • Doorlopen VWNW-traject boventallig verklaarde medewerkers (3.1 / par 5 hfdst 10d)

 • Uitvoeren VWNW-overeenkomst

 • Inzet op tijdelijk werk (2.2)

 • Inzet mobiliteit bevorderende maatregelen; maatwerk (4.2)

 • Herplaatsing in passende of geschikte functie binnen of buiten gem. organisatie (3.2)


Reactie abvakabo
Reactie AbvaKabo

 • Mogelijk eigen ‘model’ bonden.

 • Aandachtspunten:

 • ‘Passende of geschikte functie’ ook buiten de organisatie; eventueel aanvullende criteria;

 • ‘Verhuizing’ valt niet onder reorganisatie;

 • I.p.v. ‘oude’ of ‘ongewijzigde functie’, nu ‘inwisselbare functie’;

 • Looptijd statuut; geen verval bepaling


Vragen
Vragen?

Het model sociaal statuut is een dynamisch document, waarvan mogelijk nog een of meer geactualiseerde versies worden uitgebracht.

Inhoudelijke reacties en ervaringen graag naar:

[email protected]


ad