Voorlichtingsavond Mavo-4 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voorlichtingsavond Mavo-4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voorlichtingsavond Mavo-4

play fullscreen
1 / 24
Voorlichtingsavond Mavo-4
100 Views
Download Presentation
lincoln-hatcher
Download Presentation

Voorlichtingsavond Mavo-4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Voorlichtingsavond Mavo-4 Welkom, Even voorstellen...

 2. M. Hachmang (HCH) DecaanMavo m.hachmang@hoekschlyceum.nl

 3. Programma • Watzijn de mogelijkhedenna deMavo? • Hoe is het MBO georganiseerd? • Havo? • Keuzebegeleiding? • Kostenvervolgopleiding? • Vragen?

 4. Na de Mavo? • MiddelbaarBeroepsOnderwijs RegionaalOpleidingen Centrum (ROC) • HAVO

 5. MBO’s in omgeving Rotterdam • Albeda • Zadkine • Davinci • Wellant • Edudelta • GLR • HMC • STC

 6. MBO- leerwegen • BBL (=BeroepsBegeleidendeLeerweg) • vroegerleerlingstelsel • 4 dagenwerken, 1 dag naar school • vakleren in de praktijk • arbeidscontract! • aangeslotenalsleerwerkbedrijf

 7. MBO-leerwegen 2. BOL (= BeroepsOpleidende Leerweg) • dagopleiding • 5 dagen in de week naar school • stage en simulatie

 8. Niveau’sbinnen het MBO   4 3 2 1

 9. Niveau 1 • eenvoudigeuitvoerendewerkzaamheden • assistentenopleiding • ½ - 1 jaar • drempelloos Geen diploma!

 10. Niveau 2 • uitvoerendewerkzaamheden • basisopleiding • 1 ½ - 2 jaar • diploma Vmbobasisberoeps

 11. Niveau 3 • volledigzelfstandigeuitvoering van werkzaamheden • vakopleiding • 2 ½ - 3 jaar • diploma Vmbo KBL, G, TL (=Mavo)

 12. Niveau 4 • volledigzelfstandig, specialisatie • middenkader/specialistenopleiding • 3 – 4 jaar • diploma Vmbo KBL, G, TL (Mavo) of vooropleidingniveau 3 • sommigeopleidingen HBO

 13. Niveau’sbinnen het MBO  4 3 2 1

 14. Aanvullendeeisen • leeftijd: bijvoorbeeldbijpolitie, leger • vakken: bijtechnischeopleidingenWiskundeen NSk1 • lichamelijkeaspecten: sport en bewegen • cijfer: voldoende

 15. Aanvullendeeisen • grootaanbod?  snelvol! • intakegesprek • intake-test (taal en rekenen)

 16. Sectoren in het MBO • Techniek • Economie • Zorg en Welzijn • Landbouw

 17. Wat na de Mavo? • Havo? doorstroomeisen HL (zie website) - bijv; 47 puntenvoor 7 vakken. enz. - uitstellenkeuze - kortewegnaar HBO - veiligheid HL

 18. Wat na de Mavo? • MBO? - al gerichtleren - stage en/of werken - MBO-3/4 diploma t.o.v. HAVO - als HBO nietlukt.....

 19. Keuzebegeleiding • voorlichting Mavo-4 leerlingen • MBO-voorlichtingsavond (wo. 27-11) • Open Dagen (via mail), náschooltijd! • Proefstuderen(op verzoek) • Gesprek met leerling (+ ouders) • Beroepskeuzetesten

 20. Keuzebegeleiding Informatiezoeken.... • www.stagemarkt.nl • www.beroepeninbeeld.nl • www.ecabo.nl • www.mbostart.nl • de verschillende sites van de ROC’s.

 21. Oriënteren vervolgopleiding • leerlingen maken minimaal 2 verslagen (via HCH) • doel: leerlingen aansporen om tijdig te beginnen met oriënteren

 22. Aanmelden MBO • leerlingenkiezenminimaal 2 opleidingenuit. • digitaalaanmelden • uiterlijkvoor 1 maart • de leerlingenzijnverantwoordelijkvoor het tijdiginschrijven!

 23. Studiefinanciering www.ib-groep.nl MBO-student 18 jaar of ouder Scholier VO 18 jaar of ouder Scholier VO/MBO jonger dan 18 jr. Studiefinanciering voor MBO (prestatieb.) Tegemoetkoming Scholieren Tegemoetkoming Ouders

 24. Vragen? Kan ook per mail: m.hachmang@hoekschlyceum.nl