Sa respectam padurile si industria lemnului
Download
1 / 21

SA RESPECTAM PADURILE SI INDUSTRIA LEMNULUI - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

SA RESPECTAM PADURILE SI INDUSTRIA LEMNULUI. CINE SUNTEM ?. Federatia Proprietarilor de Paduri si Pasuni din Romania – Nostra Silva In Romania exista peste 850.000 de proprietari de paduri. CINE SUNTEM ? Asociatia Administratorilor de Paduri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SA RESPECTAM PADURILE SI INDUSTRIA LEMNULUI' - lin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sa respectam padurile si industria lemnului

SA RESPECTAMPADURILE SI INDUSTRIALEMNULUI


Cine suntem
CINE SUNTEM ?

FederatiaProprietarilor de PadurisiPasuni din Romania – Nostra Silva

In Romania existapeste 850.000 de proprietari de paduri


CINE SUNTEM ?

AsociatiaAdministratorilor de Paduri

In Romania exista circa 146 de ocoalesilvice private


CINE SUNTEM ?

AsociatiaForestierilor din Romania

In romaniaexista circa 5000 de firme de exploatariforestiere


CINE SUNTEM ?

AsociatiaProfesionala a Prestatorilor de Servicii in Silvicultura din Romania

In Romania exista circa 450 de firme


Către: Guvernul României

În atenţia: Domnului Prim-Ministru: Victor Viorel Ponta

Data: iulie, 2013

Subiect: Solicitare de sprijinire a finanțării echitabile a sectorului forestier din România 

STIMATE DOMNULE PRIM-MINISTRU

Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva

Asociaţia Forestierilor din România

Asociaţia Administratorilor de Păduri

World Wild Found For Nature-WWF

Proforest

Asociaţia Prestatorilor de Servicii Silvice

Forestry & Fordaq

Cu respect vă solicită sprijinul dumneavoastră personal şi al Guvernului României pentru stabilirea unui procent echitabil al fondurilor ce urmează a fi alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Dorim să vă implicaţi în evitarea subfinanţării sectorului forestier, sector de importanță vitală pentru economia rurală și, în special, a zonei montane, a cărui componentă principală – pădurile - realizează importante funcţii de protecţie împotriva inundaţiilor şi eroziunii, asigură calitatea aerului, solului şi apei, conservarea biodiversităţiietc.


Scrisoare deschisa
SCRISOAREDESCHISA

19.10.2013

Către:

 • PARLAMENTUL EUROPEAN

 • CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

 • PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI

 • GUVERNUL ROMÂNIEI

  • PRIM-MINISTRU

  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

  • MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

  • MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE

 • PREȘEDINTELE SENATULUI

 • PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

  SĂ RESPECTĂM PĂDURILE ȘI INDUSTRIA LEMNULUI!

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), în calitate de autoritate de management a Programului Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.), intenționează în mod nejustificat ca, în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, să aloce fonduri europene insuficiente pentru sectorul forestier, cu grave consecințe economice, sociale și de mediu.


PROPUNEREAM.A.D.R.PENTRUSECTORULFORESTIER SI INDUSTRIALEMNULUI, IN CADRULP.N.D.R. 2014 – 2020

220 MILIOANE EURO


GuvernulRomâniei

MinisterulMediuluișiSchimbarilorClimatice

Departamentulpentru Ape, PadurișiPiscicultura

STRATEGIAFORESTIERANAȚIONALA

2014-2023

București, 2013


 • Analiza Socio-EconomicăînPerspectivaDezvoltăriiRurale 2014-2020

 • AnalizaSWOT

 • Strategia de dezvoltarerurală a României 2014-2020

 • Acordul de ParteneriatpentruRomânia 2014-2020 (stadiu – document consultativ),

  realizateînbazaprogramelorșiinstrucțiunilorcuprinseînpachetele legislative emise de UE.


 • Accesibilitateafondului – densitatefoartescăzută a drumurilorforestiere

 • Suprafațaîmpădurită – mult sub media europeană

 • Lipsa cu desăvârșire a compensațiilorpentrurestricțiile de naturăeconomicăimpusedeținătorilor de păduri

 • Lipsadotării cu utilaje – a tehnologiilorprietenoase cu mediulșieficiente economic

 • Lipsa de instruireșiconsultanță

 • Nivelulextem de scăzutîncercetareșiinovare.


 • Accesibilizareafonduluiforestier (infrastructură, drumuriforestiere) - 700 milioane euro;

 • Împădurireaterenurilordegradateșiagricole, inclusivperdeleleforestiere de protecție - 500 mil euro;

 • Investițiiîntehnologii de exploatareșiprocesare a lemnului care să fie prietenoase cu mediulșieficiente economic - 300 milioane euro;

 • Compensațiipentrurestricțiile de naturăeconomicăimpusedeținătorilor de păduri - 250 milioane euro;

 • Instruireaproprietarilor de pădurisi a personaluluisilvic/consultanță de specialitatepentruaceștia - 70 milioane euro;

 • Sprijinpentruorganizarealanțurilor de producțieși marketing însilvicultură – 50 milioane euro;

 • Asigurărișifondurimutualepentrusectorulsilvic – 45 milioane euro.

 • Cercetareșiinovare – 15 milioane euro.


ConcluziaexperțilorBănciiMondiale:

Alocareasumei de 2 miliarde de euro prinPNDResteinsuficientănevoilorminime de finanțare ale sectoruluiforestierșiindustrialemnului, pentruperioada 2014-2020.


 • Organizarealanțurilor de producțieși marketing însilvicultură

 • Gestionareariscurilor - asigurări/fondurimutuale


I - ANALIZAINDICATORILORSTATISTICIASUPRAPONDERIISILVICULTURIIÎNECONOMIANAȚIONALĂ

Alocarefinanciară 2014-2020 din Fondul European pentruAgriculturasiDezvoltareRurala (FEADR) pentruPoliticaAgricolăComuna (PAC) înRomânia

* 15% din sumatotala (1,6 miliarde euro) destinataPilonului I poatefitransferatacatrePilonul II la deciziaStatuluiMembru

** din care 2,5 miliarde euro suntalocatipentrumasuri de dezvoltarerurală, cum are firenovarea, dezvoltareasatelor,îmbunătăţireaserviciilor de bază, etc saumăsuri care se adreseazăatâtsectoruluiagriculturăcâtșisilvicultură, de exempluformareprofesionalăsauservicii de consultanță;

*** la suma din tabel se adaugacontributia din Bugetul National (25%)


Ponderea in economianationala a sectoarelorAgriculturasiindustriaalimentarasiSilviculturasiindustrialemnului, precumsiraportulposibil de alocare a resurselor din FEADR 2014-2020 intreceledouasectoare

*Tabel INS - CON105D - valori 2010


Alocareafinanciara minima si maxima catreSectorulsilviculturasiindustrialemnului

din FEADR 2014-2020


Suma propusă de MADR pentru sectorul forestier și industria lemnului nu reflectă necesitățile domeniului și măsurile necesar a fi întreprinse.


înbazaprincipiilor de legalitate, eficienţăşitransparenţă a utilizăriifonduriloreuropene, rugăm reprezentanții MADR să ne comunice criteriileșimodul de calculutilizateînalocareafondurilorprinP.N.D.R. 2014-2020.

De asemenea, solicitămimplicareafactorilordecizionalipentruînaintareauneipropunerifundamentate a alocăriifinanciaredestinatedomeniuluisilvicîncadrulP.N.D.R. 2014-2020, care săreflecteîn mod real necesitățilesectoruluiforestierși ale industrieilemnului. • tăierileilegale

 • lipsaaccesibilitățiimaseilemnoase

 • prejudicii de mediușiinsecuritateamuncii

 • infrastructuradeficitară

 • lipsa/inaplicabilitateaprogramelor de împădurire


ad