a galaxisok n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A galaxisok !

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

A galaxisok ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

A galaxisok !. Keszitette: Pusok Szabolcs -Pal es Kiss Miklos. A galaxisok :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A galaxisok !' - lin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a galaxisok

A galaxisok!

Keszitette:PusokSzabolcs-Pal

es

Kiss Miklos

a galaxisok1
A galaxisok:
 • A galaxisokégitestek: csillagok, csillagközigázok, porés a láthatatlansötétanyagnagykiterjedésű, gravitációsankötöttrendszerei. Egytipikusgalaxistízmillióésezermilliárd (107 – 1012) közöttiszámúcsillaggalrendelkezik, és mind azonosközéppontkörülkering. A magányoscsillagokonkívülegygalaxisbanrengetegtöbbcsillagottartalmazórendszer, nyílthalmaz, gömbhalmazésködtalálható. A legtöbbgalaxisátmérőjetöbbezertőltöbbszázezerfényévigterjedésközöttüktöbbmilliófényévtávolság a jellemző
slide3

. Azextragalaxisazösszes, a Tejútrendszerünkönkívüligalaxisösszefoglalóneve.

 • Azelméletekszerint a galaxisoktömegének 90%-átsötétanyagtesziki, azonbanennek a tömegkomponensnek a természetétmégnemismerjük. A megfigyelésiadatokbólarrakövetkeztetnek, hogyszámosgalaxisközéppontjábanszupermasszívfeketelyuktalálható, báreznemigazmindenesetben, mert ha a galaxisközéppontjábankétfeketelyukösszeolvad (példáulegymásikgalaxissalvalóütközéskövetkeztében), akkor a keletkezőújfeketelyukgravitációshullámokkibocsátásautánkirepülhet a galaxisból, örökreelhagyvaazt.
slide4

A mi galaxisunk, a Tejútrendszerküllősspirálgalaxis, a LokálisGalaxiscsoportegyiknagygalaxisa (a másikazAndroméda-galaxis, mellyelnéhánymilliárdévmúlvaösszeütközik), amelynekazátmérője 30 kiloparszek (100 000 fényév) éskörülbelül 300 milliárdcsillagottartalmaz, a tömegeegytrilliószorannyi, mint a Naptömege.

slide5

1610ban Galileo Galileitávcsőveltanulmányoztaazt a fényescsíkotazégen, amitTejutkentismertekésfelfedezte, hogyrengeteghalványcsillagbóláll

a galaxisok osztalyozasa
A galaxisokosztalyozasa:
 • Spirálgalaxisok (S)
 • Elliptikusgalaxisok (E)
 • Lentikulárisgalaxisok (S0)
 • Törpegalaxisok (DE)
 • Szabálytalan (irreguláris) galaxisok (IR)
elliptikus galaxisok kozmikus k rnyezet nkben ezek a leggyakoribbak
ElliptikusgalaxisokKozmikuskörnyezetünkbenezek a leggyakoribbak
 • naptömegnyianyagottartalmaznak
 • Csillagaiköregek
 • a nyílthalmazok is hiányoznakezekből a galaxisokból.
slide9
Lentikulárisgalaxisok (S0) Szerkezetükettekintveátmenetetképeznek a spirálgalaxisokésazelliptikusgalaxisokközött.
t rpegalaxisok de t bbnyire elliptikusak t meg k pphogy el ri az egymilli napt meget
Törpegalaxisok (DE) Többnyireelliptikusak, tömegüképphogyelériazegymilliónaptömeget
slide11

Szabálytalan (irreguláris) galaxisok (IR) Olyangalaxisok, amelyeknélközpontimagésszimmetriatengelysemfigyelhető meg. Semmilyenlényegesjellegzetességetnemmutatnak, és a legkülönfélébbalakúaklehetnek.

a legismertebb galaxisok
A legismertebbgalaxisok
 • Androméda-galaxis
 • Csáp-galaxisok
 • Barnard-galaxis
 • pekuliárisgalaxis, Cartwheel-galaxis
 • Feketeszem-galaxis
 • Gyűrű-galaxis
 • Seashell-galaxis: kisméretűgalaxis, gravitációskölcsönhatásbanazNGC 5292nagytömegűgalaxissal