Rodfiltsvamp i kartofler - Forekomst og Sygdomshæmning - PowerPoint PPT Presentation

lilly
rodfiltsvamp i kartofler forekomst og sygdomsh mning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rodfiltsvamp i kartofler - Forekomst og Sygdomshæmning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rodfiltsvamp i kartofler - Forekomst og Sygdomshæmning

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Rodfiltsvamp i kartofler - Forekomst og Sygdomshæmning
92 Views
Download Presentation

Rodfiltsvamp i kartofler - Forekomst og Sygdomshæmning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rodfiltsvamp i kartofler - Forekomst og Sygdomshæmning • Projekt 2003 og 2002 • Deltagere : • DJF Flakkebjerg Bent Nielsen, Sabine Ravnskov, Benny Balle • LRC Lars Møller • KMC Chr. Feder • AKV Langholt Peter Klemmensen, Henrik Pedersen • Støtte af Kartoffelafgiftsfonden

 2. Rodfiltsvamp i kartofler Formål med undersøgelse • Markforsøg • Finde forskel i jordenes smittetryk / hæmning • Potteforsøg • Skyldes forskellene biologiske eller kemiske faktorer? • Markundersøgelse • Dyrkningsfaktorers påvirkning af angrebsgrad • Fritlevende nematoder • Har fritlevende nematoder en indflydelse på angreb?

 3. Rodfiltsvamp i kartofler Omfang af undersøgelse • Markforsøg • Forsøg i 20 marker : +/- smitte med rodfiltsvamp • Potteforsøg • Jord fra 20 marker : +/- smitte med rodfiltsvamp • +/- sterilisering af jord • Markundersøgelse • Opgravning af 6x10 planter i 135 marker i 2002 og 03 • Fritlevende nematoder • Laboratorieundersøgelse for forekomst i 4 marker

 4. Angreb af rodfiltsvamp

 5. Angrebsbedømmelse = Angrebsindeks • Ved undersøgelse i 2003: • 0 = Ingen angreb • 1 = En eller flere stængler med læsioner • 2 = 1 stængel pr. plante gnavet over • 3 = 2 stængler pr. plante gnavet over • Dvs.: Indeks 1,5 svarer til, at minimum til 50% af planterne er alvorligt angrebet

 6. Udbredelse af angreb i 2003 • Ved opgravning af 60 planter i 65 marker: • Kun 48% af planterne var fri for angreb • 17% af alle planter var stærkt angrebet • I 25% af markerne var smitteindekset over 1,5 med 47% af planterne med stærke angreb • I 25% af markerne var smitteindekset under 0,5 med kun 2% af planterne med stærke angreb

 7. Rodfiltsvamp og kartoffelsædskifteAngrebsindeks (antal marker)

 8. Rodfiltsvamp og BejdsningAngrebsindeks (antal marker)

 9. Rodfiltsvamp og HalmnedmuldningAngrebsindeks (antal marker)

 10. Rodfiltsvamp og LæggetidAngrebsindeks (antal marker)

 11. Forfrugt og Rodfiltsvamp Angrebsindeks (antal marker)

 12. Jordbehandling og Rodfiltsvamp Angrebsindeks (antal marker)

 13. Konklusioner (Markundersøgelse) • Stor stigning i angreb af rodfiltsvamp ved: • Under 3 år fri mellem kartoffelafgrøde • Ingen bejdsning mod rodfiltsvamp • Tendens til mindre rodfiltsvamp ved at nedmulde halm • I 2003 mindre rodfiltsvamp ved reduceret jordbehandling om foråret

 14. Mark med Rodsfiltsvamp ?

 15. Undersøgelse for Nematoder Jordprøver : Antal / 100 g jord

 16. Nematode angreb

 17. Konklusioner (Nematodeundersøgelse) • Der var i alle prøver forekomst af Trichodorus, der kan skade kartoffelspirer • Der var i prøverne forekomst af nematoder, der kan kan give væksthæmning og sekundært rodfiltsvampangreb • Nematodeforekomst kan have påvirket resultaterne i markundersøgelsen

 18. Procent rodfiltangreb i potteforsøg

 19. Konklusioner (potteforsøg) • Der var forskel i jordenes naturlige sygdomshæmning • Bestråling/sterilisering af jorden reducerede rodfiltangreb

 20. Undersøgelser 2004 • Diagnosticering af rodfilt i markjord • Udvikling af metode til kvantificering af rodfiltsvamp • Fritlevende nematoder (?) • Bredere analyse af forekomst • Forsøg med f.eks. Nematicider • Forekomst af rodfiltsvamp i praksis (?) • Videreførelse af sidste års undersøgelse