profilaktyka problem w odkr gos upowych podsumowanie i x 2008
Download
Skip this Video
Download Presentation
,, PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ODKRĘGOSŁUPOWYCH ” – PODSUMOWANIE (I –X 2008 )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

,, PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ODKRĘGOSŁUPOWYCH ” – PODSUMOWANIE (I –X 2008 ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

,, PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ODKRĘGOSŁUPOWYCH ” – PODSUMOWANIE (I –X 2008 ). USŁUGI REKREACYJNO- REHABILITACYJNE ,, GALEN ” I i J. Bienkiewicz. W STYCZNIU DOSTARCZYLIŚMY DO SEKRETARIATÓW SZKÓŁ ZGODY NA BADANIA POSTAWY U DZIECI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ',, PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ODKRĘGOSŁUPOWYCH ” – PODSUMOWANIE (I –X 2008 )' - lilly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
profilaktyka problem w odkr gos upowych podsumowanie i x 2008

,, PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ODKRĘGOSŁUPOWYCH ” – PODSUMOWANIE (I –X 2008 )

USŁUGI REKREACYJNO- REHABILITACYJNE

,, GALEN ”

I i J. Bienkiewicz

w styczniu dostarczyli my do sekretariat w szk zgody na badania postawy u dzieci
W STYCZNIU DOSTARCZYLIŚMY DO SEKRETARIATÓW SZKÓŁ ZGODY NA BADANIA POSTAWY U DZIECI.
 • URZĄD MIEJSKI Usługi Rekreacyjno- Rehabilitacyjne
 • W MILICZU „GALEN”
 • Milicz ul. Armii Krajowej 7
 • OŚWIADCZENIE
 • Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oceny postawy ciała ( badania okresowego ) u mojego dziecka / wychowanka …………………………………………………… , ewentualne uczestniczenie w zajęciach grupowych (klasy IV-VI i gimnazjalne) i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługi Rekreacyjno-Rehabilitacyjne „Galen” z siedzibą w Miliczu przy ul. Armii Krajowej 7, związanych z realizacją programu i koordynowaniem działań profilaktycznych odnośnie problemów odkręgosłupowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Milicz w roku 2008, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
 • POWYŻSZE BADANIE JEST KWALIFIKACJĄ NA ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ ( klasy I- III )
 • Każde dziecko po analizie postawy ciała otrzyma zalecenia ćwiczeń do wykonywania w domu , a uczniowie , u których stwierdzona zostanie skolioza ( skrzywienie boczne kręgosłupa ) mają prawo do uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w swojej szkole.
 • Dla dzieci z klas IV-VI ( GIMNASTYKA KOREKCYJNA ) iklas GIMNAZJALNYCH ( AEROBIK , SIŁOWNIA, STRETCHING ) zostanie utworzona LISTA DZIECI na zajęcia grupowe .Tutaj , ilość osób na zajęcia jest ograniczona planowanymi środkami , przewidzianymi na realizację programu w 2008 roku.
 • KONSULTACJE FIZJOTERAPEUTYCZNE I INNE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA STRONIE INTERNETOWEJ , KTÓREJ ADRES BĘDZIE PUBLIKOWANY W PRASIE LOKALNEJ.
 • Podpis czytelny………………………………..
ukaza y si og oszenia w prasie lokalnej kt re opisywa y plan dzia a programu
UKAZAŁY SIĘ OGŁOSZENIA W PRASIE LOKALNEJ , KTÓRE OPISYWAŁY PLAN DZIAŁAŃ PROGRAMU
 • PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ODKRĘGOSŁUPOWYCH
 • Program autorski I.iJ.Bienkiewicz z firmy ,,GALEN” realizowany w szkołach na terenie gminy Milicz. Program finansowany przez Urząd Miejski w Miliczu
 • OD 3 IX 2008 ROZPOCZYNAMY CYKICZNĄ OCENĘ POSTAWY CIAŁA, KTÓRA JEST KWALIFIKACJĄ NA ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ ( klasy,,0”- I- III )
 • Każde dziecko, po analizie postawy ciała, otrzyma zalecenia ćwiczeń do wykonywania w domu ,a uczniowie , u których stwierdzona zostanie skolioza ( skrzywienie boczne kręgosłupa ) mają prawo do uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w swojej szkole. Dzieci z klas IV-VI ( GIMNASTYKA KOREKCYJNA ) iklas GIMNAZJALNYCH (AEROBIK , SIŁOWNIA, STRETCHING ) mogą uczęszczać na zajęcia tak jak przed wakacjami, a badania są przewidziane w styczniu 2009 roku.
 • ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE
 • W ramach programu istnieje możliwość uczestniczenia w badaniach ortopedycznych. Na wizytę zapraszamy te dzieci , u których w toku oceny postawy ciała, stwierdzono większą dysfunkcję narządu ruchu. Obecnie zapraszamy uczniów kl. 0 - I – III . WIZYTA JEST BEZPŁATNA Termin -23 IX 2008 12.30-13.30 , 18.15-….. GABINET MASAŻU w hali sportowej w Miliczu rejestracja telefon. 0606662482 po 17.30
 • We wtorki i piątki 15.30-16.00 w GABINECIE MASAŻU w hali sportowej w Miliczu odbywają się konsultacje fizjoterapeutyczne WIZYTA JEST BEZPŁATNA
 • Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.galenmilicz.plIwona Gałka-Bienkiewicz , Jarosław Bienkiewicz Milicz ul. Armii Krajowej 7 ,,GALEN” Tel. 0606662482 po 17.30 w dni robocze
slide4
W styczniu ocenialiśmy postawę ciała u uczniów szkół podstawowych z klas IV – VI oraz u gimnazjalistów. Wrzesień był okresem oceniania dysfunkcji narządu ruchu u uczniów klas ,,0” i I – III.

Wyniki badań zostały zapisane cyfrowo , co pozwala na archiwizowanie wyników badań.

slide5
LEGENDA - KWALIFIKACJE DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

W ZAJĘCIACH MOŻE UCZESTNICZYĆ DZIECKO , U KTÓREGO STWIERDZONO WIĘKSZĄ SKOLIOZĘ

slide10
Doktor Łukaniec badał dzieci z większymi dysfunkcjami narządu ruchu . Każde dziecko otrzymało zalecenia do domu i zostało zakwalifikowane na zajęcia ruchowe w danej grupie wiekowej.
slide11
Od marca funkcjonuje strona internetowa www. galenmilicz.pl. Na stronie głównej znajdują się informacje bieżące np. gdzie i kiedy przyjmuje ortopeda, aktualny grafik zajęć, itp… W zakładkach mamy informacje o: owocach programu, prowadzących program, teoretycznych założeniach programu, ortopedzie badającym dzieci , a także można pobrać dokumenty i prezentacje medialne zgodne z tytułem w/w działań.

Od kwietnia , przez dwa tygodnie, kompletowaliśmy grupy dzieci na zajęcia korekcyjne w klasach IV-VI oraz aerobik i siłownię dla młodzieży gimnazjalnej. Przerwa w programie, która wystąpiła w miesiącach I – IV 2008 spowodowała trudność w naborze do w/w grup ćwiczących. Największy problem zaistniał w grupach chłopców w Gimnazjach w: Miliczu i w Sułowie. Początkowo w Miliczu chęć uczestniczenia w zajęciach wyraziło 10 uczniów , a na zajęcia w kwietniu przybyło 4 uczniów. W Sułowie było odwrotnie – w kwietniu było 8, a jesienią do tej pory pojawiło się 3 uczniów.

Po wakacjach pojawił się problem , który wraca jak bumerang. Dzieci przechodzą z klasy III do IV i z VI do I gimnazjalnej, a my nie mamy przejrzystych , czytelnych informacji , kto gdzie się znalazł - jaka szkoła, jaka klasa. Dyrektorzy zasłaniają się ochroną danych osobowych, jednak dla płynności działań w ramach programu te informacje są niezbędne.

W mniejszych szkołach zauważamy łatwiejsze dotarcie do uczniów. W dużych szkołach ta rola spoczywa na wychowawcach klas i nauczycielach wf-u, . Brakuje nam INSTYTUCJONALNEGO narzędzia w rozmowach z w/w nauczycielami. Na ile uda nam się z nimi współpracować ? Słuchamy ich wypowiedzi na temat problemów bazowych i sprzętowych do prowadzenia zajęć korekcyjnych. Czy ich ODDOLNE WNIOSKI mamy rejestrować i przekazywać naszym bezpośrednim zleceniodawcom. Aż się prosi o wykorzystanie tego kanału przekazu informacji.

slide12
SP WZIĄCHOWO WIELKIE

Bardzo dobry kontakt z dyrekcją szkoły. Otwarty i przyjazne nastawienie do programu zaowocowało najliczniejszą ( %) grupą ćwiczących w stosunku do wytypowanych. Parkiet na sali doskonale ułatwia przeprowadzanie zajęć korygujących.

SP CZATKOWICE

Bardzo dobra współpraca z dyrektorem szkoły . Świetna sala do zajęć korekcyjnych z wykorzystaniem naszych kocyków. Otwartość i wyrozumiałość dyrektora pozwoliła na sprawne utworzenie grup ćwiczących.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

Przychylność dyrekcji do programu pozwoliła, mimo braku specjalistycznej sali do ćwiczeń , na sprawne zorganizowanie grup na zajęcia.

slide13
SP SUŁÓW

W szkole znajduje się dobrze wyposażona sala do gimnastyki korekcyjnej z nawierzchnią dywanową. Sala z parkietem jest wykorzystywana do zajęć sks-u. Występuje tutaj problem z naborem do G.K. Niezrozumiałym jest spadek frekwencji na w/w zajęciach , skoro w kl . I-III jest ogromne zainteresowanie programem (93% rodziców wyraża zgodę na ocenę postawy ciała )

SP DUNKOWA

Przyjazność i ugodowość pani dyrektor pozwoliła szybko podjąć działania zgodne z programem

SP NOWY ZAMEK

Idealna sala do ćwiczeń na kocykach. Prawie 100 % frekwencja .

slide14
SP 2 MILICZ

Świetna atmosfera i pomoc podczas styczniowych i wrześniowych badań oceny postawy ciała. Problemem jednak jest skompletowanie grup w klasach 4 – 6 na G.K w hali sportowej. Trudno jest dotrzeć z informacją do rodziców. Naszym zdaniem , rezerwa tkwi w zgodzie na wchodzenie do klas 4 – 6 , podczas wywiadówek z 2 minutową informacją o działaniach w ramach programu i o terminie zajęć dla wytypowanych dzieci. Dodatkowo , z racji na niską frekwencję na zebraniach z rodzicami, widzimy potrzebę wysyłania pocztą powiadomień o zakwalifikowaniu dzieci na ćwiczenia ( gdzieś te dokumenty po drodze do domu dzieciom z kl. IV-VI przepadają ) . Z informacji, które do nas docierają istnieje poważny problem z bazą w SP 2 . Gimnastyka w klasach 1- 3 odbywają się w malutkiej salce co zmniejsza efekty działań korygujących .

GIMNAZJUM WRÓBLINIEC

Z dużą przyjemnością jeździmy na zajęcia do Wróblińca. Panuje tu przychylna atmosfera i w zajęciach uczestniczy duża grupa młodzieży.

GIMNAZJUM W SUŁOWIE

Brawa dla sprawnego organizacyjnie SUŁOWA ! Przychylność dyrekcji szkoły dała prężną grupę aerobiku . Problem mamy ( dane z 20 X 2008 ) z frekwencją chłopców na siłowni ze stretchingiem.

GIMNAZJUM W MILICZU

Pomysł z uaktywnieniem młodzieży poprzez aerobik najbardziej jest widoczny na zajęciach w HALI SPORTOWEJ. Dziewczyny uczęszczają systematycznie i żałują, że mogą ćwiczyć tylko 1 raz na 2 tygodnie. Podobnie jest z chłopcami , którzy uczęszczają na siłownię. Początkowo w styczniu chciało chodzić na zajęcia 10 uczniów. Po przerwie ( I- IV ) pojawiło się ich 4. Jednak po wakacjach prowadziliśmy rozmowy z nauczycielem milickiego gimnazjum i zaowocowało to skompletowaniem grup na ćwiczenia.

slide15
Współpraca z nauczycielami gimnastyki korekcyjnej opiera się głównie na relacji uzupełniania działań. My kwalifikujemy dzieci , do zajęć we wszystkich grupach wiekowych , co wykorzystują nauczyciele w pracy z klasami I-III . Zajęcia z sześciolatkami , które prowadzimy , po roku zmieniają się w gimnastykę korekcyjną w szkołach. Z kolei dzieci z klas IV-VI trafiają do nas po ukończeniu zajęć w ramach oświatowej koncepcji korygowania wad postawy.

Ustalamy wspólnie strategię działań i wytyczamy kierunki dalszej ewolucji programu. Współpraca układa się bardzo korzystnie, szczególnie w ostatnim okresie, za co serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół i w/w nauczycielom. Mamy nadzieję , że ich cenne uwagi uczynią naszą wspólną pracę żywą i plastyczną.

W tym roku pojawił się nowy problem. W zerówkach są 5 –cio latki , które prawdopodobnie liczniej za rok nawiedzą klasy zerowe. Może zaistnieć potrzeba objęcia oceną postawy i tę grupę wiekową , biorąc pod uwagę zaangażowanie rodziców w/w dzieci.

Ze swojej strony chcemy zaproponować w przyszłości , jeżeli będzie kontynuacja programu , prezentacje sprzętu rehabilitacyjnego w dysfunkcjach narządu ruchu ( skoliozy , wkładki ortopedyczne , plastrowanie medyczne itp…), oraz pogadanki o kręgosłupie w klasach 0- I –III .

slide16
Dziękujemy za uwagę

USŁUGI REKREACYJNO- REHABILITACYJNE

,, GALEN ”

I i J. Bienkiewicz X 2008

ad